Encyklopedia internetowa - Słowniki online

Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013

2012-04-03 09:30:37

Na północnym skraju Borów Dolnośląskich leży Żagań, od XII wieku gród strażniczy, a później stolica książęca Piastów legnicko- głogowskich. W mieście zachował się cenny zespół urbanistyczny – barokowy pałac wzniesiony dla Lobkowitzów z wykorzystaniem manierystycznej siedziby Albrechta von Wallensteina. Mury i wystrój...

Żagań

2012-04-03 09:19:39

W ostatniej ćwierci XVI wieku powstało w Polsce dzieło urbanistyki renesansowej, przewyższające skalą i artystyczną jakością założenia dotychczasowe zespoły rezydencjonalno-miejskie: budowane od nowa miasto Zamość. Jeden z najpotężniejszych magnatów polskich doby późnego Odrodzenia, Jan Zamoyski, wódz i mąż stanu, człowiek...

Zamość

2012-04-02 09:44:18

Historyczna stolica Dolnego Śląska, najbogatszej prowincji piastowskiego państwa polskiego, w 1335 roku przeszła pod władzę króla czeskiego, by wraz z Czechami znaleźć się później pod władzą cesarza, zaś w 1742 roku miasto zajęte zostało przez króla pruskiego. Było zatem perłą w koronach trzech królestw i jednego cesarstwa. We...

Wrocław

Warszawa - Wilanów (popularność 0%)

2012-04-02 09:32:36

Podwarszawska rezydencja Jana III Sobieskiego w Wilanowie, zajmująca zdecydowanie pierwsze miejsce wśród architektonicznych fundacji króla, powstawała w kilku etapach. Kupując dobra ziemskie pod Warszawą z zamiarem budowy podmiejskiej siedziby, król zastał tu rozpoczęte mury obszernego dworu, którego ukończenie zlecił swemu nadwornemu...

Warszawa - Wilanów

2012-04-02 09:26:43

Jak wszyscy kolejni władcy rezydujący na królewskim zamku w Warszawie, Stanisław August urządził w pobliżu miasta swą prywatną rezydencję. Zamek był hałaśliwą, pełną urzędników i interesantów siedzibą najwyższych władz Rzeczypospolitej, miejscem obrad sejmu i senatu, widownią państwowych uroczystości i przyjęć zagranicznych...

Warszawa

2012-04-02 09:20:35

Książęta mazowieccy, którzy na przełomie XII i XIV wieku lokowali osadę na nadwiślańskiej skarpie nadając jej prawa miejskie, zajęli jeden z krańców na swój zamek, wznosząc tam w pierwszej połowie XIV wieku potężnie oskarpowaną wieżę mieszkalną zwaną Grodzką. Fortyfikacje siedziby książęcej i miasta łączyły się ze sobą i...

Warszawa

2012-04-02 09:12:24

We wczesnym średniowieczu był tu gród obronny później zniszczony przez Prusów. W tym miejscu rycerze polscy i krzyżaccy w 1226 roku przeprawili się z Kujaw przez Wisłę i założyli pierwszy umocniony obóz. Ów Thorn – cierń wbity we wschodni brzeg nie dał się już wyrwać. Rozpoczął się podbój. Po uwolnieniu ziemi chełmińskiej...

Toruń

2012-03-30 10:06:21

Tarnów we wczesnym średniowieczu był własnością benedyktynów tynieckich, jednak gdy w 1330 roku otrzymał prawa miejskie, jego panem był już Spytko czyli Spycimir z Melsztyna, protoplasta Tarnowskich. W rękach tego rodu miasto wraz z zamkiem pozostawało do XVII wieku, a ich herb – Leliwa – jest do dzisiaj herbem Tarnowa. Położone na...

Tarnów

Szydłowiec (popularność 0%)

2012-03-30 09:41:19

Najdawniejsza wzmianka o osadzie pochodzi z 1401 roku, zaś w 1427 roku Szydłowiec otrzymał prawa miejskie. Było to miasteczko głównie rzemieślnicze. Z wydobywanego tu kamienia, słynnego szarożółtego piaskowca szydłowieckiego, wzniesiono i wznosi się do dziś wiele reprezentacyjnych budowli. Od stuleci miasto było znanym ośrodkiem...

Szydłowiec

Sandomierz (popularność 0%)

2012-03-30 09:33:01

Jedno z najstarszych i najpiękniej położonych miast polskich składa się z kilku historycznych ośrodków, położonych na lessowych wzgórzach nad Wisłą i oddzielonych od siebie parowami i wąwozami. Sandomierz był w średniowieczu również rezydencją książęcą i jednym z głównych miast państwa polskiego. Gród sandomierski od XII...

Sandomierz

2012-03-30 09:24:11

Historyczna stolica Wielkopolski jest jednym z ważniejszych w Polsce zespołów zabytkowych. Od IX wieku Poznaniowi, podobnie jak Gnieznu – stołecznym grodom Piastów wielkopolskich, towarzyszyły podgrodzia z osadami targowo - rzemieślniczymi. Po dwustu latach potężne wały grodu poznańskiego okazały się jednak zbyt ciasne i zbyt kosztowne w...

Poznań

Pieskowa Skała (popularność 0%)

2012-03-30 09:15:45

Fundatorem zamku strzegącego odcinka ważnego kupieckiego szlaku ze Śląska do Krakowa, biegnącego doliną Prądnika, był Kazimierz Wielki. Jednak już jego następca, Ludwik Węgierski powierzył królewski zamek Piotrowi Szafrańcowi z Łuczyc herbu Starykoń. Widocznie Szafrańcowie dobrze wywiązywali się z kasztelańskich obowiązków, bowiem...

Pieskowa Skała

Nowy Wiśnicz (popularność 0%)

2012-03-29 10:03:23

Zamek w Wiśniczu, gnieździe rodowym Kmitów herbu Szreniawa, wzniesiono na północnym skraju cypla wcinającego się w dolinę rzeczki Leksandrówki. Pierwotnie niewielki, przebudowany został w drugiej ćwierci XVI wieku dla Piotra II Kmity na elegancką, czteroskrzydłową budowlę o formach gotycko- renesansowych. W tym czasie utworzono też...

Nowy Wiśnicz

Nieborów (popularność 0%)

2012-03-29 09:56:17

Pałac, który powstał na zrębie szesnastowiecznego dworu obronnego Nieborowskich wzniósł w latach 1690-1697 prymas Michał Stefan Radziejowski, według projektu najwybitniejszego architekta polskiego baroku, Tylmana z Gameren. Jednak już w 1697 roku prymas wyzbył się dóbr wraz z nowo wzniesioną i zapewne niewykończoną jeszcze...

Nieborów

2012-03-29 09:40:55

Nydda (dzisiejsza Nida) to pruska jeszcze nazwa płynącej przez miejscowość rzeki. Pierwsza fortalicja krzyżacka powstała tutaj wkrótce po ekspansji Zakonu na tereny pruskie, natomiast budowę ceglanego zamku na wzgórzu górującym nad traktem wiodącym z Mazowsza podjęto po 1370 roku i prowadzono do około 1400 roku. Graniczna...

Nidzica


Informacje o nas

Serwisy

Polecane

Zakupy

Pomoc