Edupedia - Poznań (Słownik nazw geograficznych)


Encyklopedia internetowa - Słowniki online

Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013

Poznań Słownik: Słownik nazw geograficznych

Popularność: (popularność 0%)

Data utworzenia:

2012-03-30 09:24:11

Data ostatniej modyfikacji:

Hasło nie było modyfikowane.

Historyczna stolica Wielkopolski jest jednym z ważniejszych w Polsce zespołów zabytkowych. Od IX wieku Poznaniowi, podobnie jak Gnieznu – stołecznym grodom Piastów wielkopolskich, towarzyszyły podgrodzia z osadami targowo - rzemieślniczymi. Po dwustu latach potężne wały grodu poznańskiego okazały się jednak zbyt ciasne i zbyt kosztowne w utrzymaniu, choć jeszcze w latach czterdziestych XIII wieku książę Przemysł I prowadził ich modernizację. Na podgrodziu ciasno było również kupcom, którzy rozglądali się za swobodniejszą i obdarzoną przez księcia samorządowym immunitetem lokalizacją. Opuszczone obwarowania starego grodu władcy z reguły przekazywali biskupowi i kanonikom ze stojącej na podgrodziu katedry.

W okresie rozbicia dzielnicowego książę Przemysł II lokował na lewym brzegu Warty miasto, które w 1253 roku otrzymało prawo magdeburskie. Wówczas książę ostatecznie zrezygnował z prób adaptacji ciasnego i przestarzałego grodu i w latach 1274-1288 wybudował dla siebie nową siedzibę. Zamek Przemysła II położony jest na wzgórzu w obrębie murów miasta i zajmuje zachodnią jego część, na tyłach zachodniego bloku przyrynkowego. Fortyfikacje zamku sprzężone były z murami miejskimi, których pierwszą linię z basztami i bramami wznoszono również pod koniec XIII wieku.

W 1313 roku Poznań wraz z całą Wielkopolską wszedł w skład jednoczonego przez Władysława Łokietka Królestwa Polskiego ze stolicą w Krakowie. W zamku bywali polscy królowie, Władysław Łokietek i Kazimierz Wielki, który w 1341 roku brał w Poznaniu ślub z Adelajdą heską. Zapewne temu władcy zamek zawdzięcza powstanie wielkiego pałacu, o długości prawie 60 m.

W XV wieku zamek służył jako rezydencja królewska w czasie kolejnych ślubów, m.in. Jadwigi, córki Kazimierza Jagiellończyka, wychodzącej za mąż za księcia Jerzego Bawarskiego. Wybór Poznania na te uroczystości świadczy o mieszkalnych i reprezentacyjnych walorach zamku.

Miasto natomiast rozwijało się jako ośrodek rzemiosła i handlu; wiek XV i XVI to okres największego gospodarczego rozkwitu Poznania. Wybudowano drugą linię murów obronnych. Coroczne targi świętojańskie spełniały rolę międzynarodowej giełdy zbożowej.

Poznań był także ośrodkiem życia umysłowego, zwłaszcza dzięki założonej w 1519 roku przez biskupa Jana Lubrańskiego słynnej szkole, zwanej Akademią Lubrańskiego, od 1619 roku podporządkowanej Akademii Krakowskiej. W 1571 roku utworzyli tu swe kolegium jezuici. Do rozbiorów Poznań był miastem wojewódzkim, w którym rozwijało się zwłaszcza sukiennictwo i płóciennictwo oraz eksport drewna, zboża i sukna.

Centrum średniowiecznego miasta stanowi kwadratowy rynek o boku 140 m. Na środku wznosi się słynny ratusz, jedna z najpiękniejszych budowli renesansowych środkowej Europy. Pierwotnie gotycki z przełomu XIII i XIV wieku, przebudowany został w latach 1550-1560 przez architekta miejskiego, Jana Baptystę Quadra z Lugano. Od frontu dostawiono wówczas trzykondygnacyjną loggię arkadową oraz zmodernizowano wnętrza. Wielka Sień z 1555 roku o kasetonowym sklepieniu z dekoracją stiukową i malarską jest jednym z najświetniejszych renesansowych wnętrz świeckich w Polsce. Poza ratuszem środek Rynku zajmują m.in. zrekonstruowane podcieniowe domki kramarzy oraz budynek Wagi Miejskiej. Wokół Starego Rynku odbudowane kamienice mieszczańskie z XV – XIX wieku reprezentują różne style – od gotyku po historyzm.

Jest w Poznaniu jeszcze jedna siedziba władcy. Monumentalny, neoromański gmach Zamku Cesarskiego z dominującą wieżą wzniesiony został w latach 1905 --1910 dla cesarza Wilhelma II. Jego architekturę zeszpeciła przebudowa z lat 1940-1944, gdy elewacje pozbawiono elementów dekoracyjnych i przekształcono wnętrza. Wokół tego, trzeciego już, zamku poznańskiego powstała na początku XX wieku „Dzielnica Zamkowa” z kilkoma równie pompatycznymi gmachami.

Poznański Rynek nie jest tylko placem, lecz prawdziwym ringiem – ulicą okrężną wokół obszernego kwartału miejskiej zabudowy użyteczności publicznej. Wewnatrz ringu oprócz Ratusza stoi też piękny, choć całkowicie odbudowany budynek Wagi, odwach, czyli posterunek straży i inne miejskie budowle. Znalazły tu też swoje miejsce małe domki kramarzy, wzniesione na jednolitym ciągu handlowych podcieni.
Tak jak na wsi dzwon parafialnego kościoła, tak w mieście zegar na ratuszowej wieży regulował życie mieszczanina. Miał jeden mechanizm, lecz cztery tarcze wychodzące na cztery strony świata i dobrze widoczne z każdego zakątka miasta. Pierwsze wiadomości o miejskich zegarach pochodzą z XV wieku. Obecny, jak to można odczytać w narożach tarczy, pochodzi z 1782 roku. Pod tarczą monogram SAR – Stanislaus Augustus Rex – miłościwie wówczas panującego władcy. Gdy poznański zegar na elewacji frontowej wskazuje godzinę 12, wówczas, ku uciesze obserwatorów, pojawiają się nad nim dwa białe „poznańskie koziołki”.
Reprezentacyjną Salę Rady zaprojektował i zrealizował po połowie XVI wieku miejski architekt Jan Baptysta Quadro. Urodzony i wykształcony w północnej Italii otrzymał w Poznaniu stałą posadę; oprócz budowli użyteczności publicznej projektował też i modernizował liczne prywatne kamienice i dwory. Jego sława, jako znakomitego projektanta, była tak szeroka, że król Zygmunt August (ku niezadowoleniu rady miejskiej Poznania) zaprosił go do konsultowania rozbudowy zamku w Warszawie. Nie bez przyczyny zatem poznańska Sala Rady i warszawska Sala Poselska w Dworze Wielkim na zamku mają podobne rozwiązania przestrzenne.
Średniowieczne mury dawnego zamku kryją się dziś pod nader skromną szatą architektoniczną.

Poznań, zamki, królewskie miasto, rynek, sukiennictwo, eksport drewna

Brak linków wewnetrznych.

Brak linków zewnetrznych.

Rodzaj dostępu Cena Sms Pozostałe
Jednorazowy 2 zł


Informacje o nas

Serwisy

Polecane

Zakupy

Pomoc