Edupedia - PAWEŁ WŁODKOWIC (Leksykon postaci)


Encyklopedia internetowa - Słowniki online

Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013

PAWEŁ WŁODKOWIC Słownik: Leksykon postaci

Popularność: (popularność 0%)

Data utworzenia:

2010-12-06 14:14:49

Data ostatniej modyfikacji:

Hasło nie było modyfikowane.

o k . 1 3 7 0 –1 4 3 5

PAWEŁ WŁODKOWIC

Był synem Włodka z Brudzenia, szlachcica z ziemi dobrzyńskiej, pieczętującego się herbem Dołęga. Od około 1387 r. studiował na uniwersytecie w Pradze, gdzie zaliczył najpierw kurs siedmiu sztuk wyzwolonych, uzyskując w 1389 r. stopień bakałarza. Cztery lata później (1393) otrzymał stopień magistra i po pewnym czasie zaczął prowadzić tam wykłady (1396–1397). W tym czasie studiował jednocześnie na wydziale prawa kanonicznego, uzyskując stopień bakałarza (1396). Od 1404 r. kontynuował studia prawnicze w Padwie, osiągając w 1408 r. licencjat. Następnie Paweł Włodkowic wrócił do Polski, gdzie od 1411 r. rozpoczął wykłady na Uniwersytecie Krakowskim, a na przełomie 1411 i 1412 r. otrzymał licencję papieską na uzyskanie godności doktora. W latach 1414 i 1415 pełnił funkcję rektora krakowskiej uczelni. W tym czasie został także kustoszem w kapitule katedry krakowskiej (1411); wcześniej uzyskał scholasterię poznańską (1398) i kanonię płocką (1400).Z okresem włoskim wiąże się najpewniej debiut pisarski Pawła Włodkowica – nieznany bliżej traktat o symonii, identyfikowany przez niektórych historyków z anonimowym Złotym zwierciadłem o tytułach beneficjów. Wtedy to rozpoczyna się także jego kariera dyplomatyczna w służbie króla polskiego (1415). Do Władysława Jagiełły zwrócili się bowiem Żmudzini, by wziął ich pod ochronę przed Krzyżakami. Ten, przychylając się do ich prośby, jednocześnie powiadomił o tym papieża, wysyłając do niego Pawła Włodkowica. Od tego momentu problematyka krzyżacka stała się główną domeną jego działalności dyplomatycznej i pisarskiej. W 1413 r. uczestniczył z ramienia Władysława Jagiełły – w ramach akcji rozjemczej Zygmunta Luksemburskie-go, króla węgierskiego i rzymskiego – w sporze polsko-krzyżackim. W następnym roku (1414) Paweł Włodkowic brał udział w trzeciej fazie tych pertraktacji w Budzie, kiedy to wniósł skargę na zakon, jako prokurator księcia mazowieckiego, Janusza.Jako członek polskiej delegacji na sobór w Konstancji (1414–1418) bronił polskiej racji stanu przeciwko zakonowi krzyżackiemu. Głównym celem misji Pawła Włodkowica było wprowadzenie pod obrady soboru sporu polsko-krzyżackiego i wykazanie praw Polski do ziem zagarniętych przez Krzyżaków. Efekt tych zabiegów był niestety znikomy, ale moralna i intelektualna wymowa jego wystąpień okazała się dalekosiężna. W łacińskim traktacie O władzy papieża i cesarza wobec niewiernych Paweł Włodkowic podważał prawa, które przysługiwały Cesarstwu do zajmowania siłą krajów pogańskich lub nadawania ich w lenno. Odmawiał tym samym wartości prawnej donacji cesarskiej na rzecz zakonu krzyżackiego w tych krajach. Przeciwstawił się także szerzeniu wiary pod przymusem. W latach 1419–1424 Paweł Włodkowic uczestniczył w procesach Polski z zakonem krzyżackim, najpierw przed sądem polubownym Zygmunta Luksemburskiego, a następnie – po wydaniu przez niego w 1420 r. we Wrocławiu niepomyślnego dla Polski wyroku – przed trybunałem sądowym Stolicy Apostolskiej. W 1421 r. przewodził w tej sprawie poselstwu króla Władysława Jagiełły do papieża Marcina V. Dzięki jego staraniom papież wysłał do Polski w końcu tego roku swojego legata, Antoniego Zeno, który prowadził dochodzenie w sprawie krzyżackiej. W 1424 r. był obecny na konsystorzu papieskim w Rzymie, gdzie dominikanin Jan Falkenberg odwołał – w obecności Włodkowica i Andrzeja Łaskarza – tezy swej antypolskiej Satyry. Paweł Włodkowic pozostawił po sobie około 40 tekstów, w których wyłożył ideę pokojowego współżycia państw i narodów, tolerancji i moralności w stosunkach międzynarodowych. Był jednym z czołowych zwolenników koncyliaryzmu, czyli wyższości soboru nad papieżem; zmarł w Krakowie. (JS)

Nadanie przywilejów Akademii Krakowskiej, której rektorem w latach 1415 i 1416 był Paweł Włodkowic

PAWEŁ WŁODKOWIC

Brak linków wewnetrznych.

Brak linków zewnetrznych.

Rodzaj dostępu Cena Sms Pozostałe
Jednorazowy 2 zł


Informacje o nas

Serwisy

Polecane

Zakupy

Pomoc