Edupedia - INDYKATOR (Słownik chemiczny)


Encyklopedia internetowa - Słowniki online

Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013

INDYKATOR Słownik: Słownik chemiczny

Popularność: (popularność 0%)

Data utworzenia:

2009-11-23 10:23:25

Data ostatniej modyfikacji:

Hasło nie było modyfikowane.

, wskaźnik - substancja umożliwiająca śledzenie przebiegu reakcji chemicznej. I. dzieli się na: a) indykatory reakcji zobojętniania (np. oranż metylowy, fenoloftaleina, nitrofenole), zmieniające barwę podczas zmian pH; b) indykatory reakcji redoksowych (np. ferroina - kompleks żelaza z fenantroliną), zmieniające barwę w zależności od czynnika utleniającego (redukującego); c) indykatory strącania, tworzące w punkcie równowagi barwne, trudno rozp. osady (np. chromian potasu K2CrO4 i AgNO3 jako roztwór wzorcowy - w środowisku obojętnym lub bardzo słabo alkalicznym powstaje czerwonobrązowy osad chromianu srebra Ag2CrO4); d) indykatory jonów metali - związki org., tworzące barwne kompleksy z jonami danego metalu. Najważniejsze są ↑ wskaźniki kwasowo zasadowe (alkacymetryczne), wskaźniki kompleksometryczne, wskaźniki redoks.

Dla tego hasła nie dodano jeszcze żadnych obrazków do galerii.

Nie zdefiniowano.

Brak linków wewnetrznych.

Brak linków zewnetrznych.

Rodzaj dostępu Cena Sms Pozostałe
Jednorazowy 2 zł


Informacje o nas

Serwisy

Polecane

Zakupy

Pomoc