Encyklopedia internetowa - Słowniki online

Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013

INDYKATOR Słownik: Słownik chemiczny

Popularność: (popularność 0%)

Data utworzenia:

2009-11-23 10:23:25

Data ostatniej modyfikacji:

Hasło nie było modyfikowane.

, wskaźnik - substancja umożliwiająca śledzenie przebiegu reakcji chemicznej. I. dzieli się na: a) indykatory reakcji zobojętniania (np. oranż metylowy, fenoloftaleina, nitrofenole), zmieniające barwę podczas zmian pH; b) indykatory reakcji redoksowych (np. ferroina - kompleks żelaza z fenantroliną), zmieniające barwę w zależności od czynnika utleniającego (redukującego); c) indykatory strącania, tworzące w punkcie równowagi barwne, trudno rozp. osady (np. chromian potasu K2CrO4 i AgNO3 jako roztwór wzorcowy - w środowisku obojętnym lub bardzo słabo alkalicznym powstaje czerwonobrązowy osad chromianu srebra Ag2CrO4); d) indykatory jonów metali - związki org., tworzące barwne kompleksy z jonami danego metalu. Najważniejsze są ↑ wskaźniki kwasowo zasadowe (alkacymetryczne), wskaźniki kompleksometryczne, wskaźniki redoks.

Dla tego hasła nie dodano jeszcze żadnych obrazków do galerii.

Nie zdefiniowano.

Brak linków wewnetrznych.

Brak linków zewnetrznych.

sas_idmnet.relase("side_bottom");
Rodzaj dostępu Cena Sms Pozostałe
Jednorazowy 2 zł


Informacje o nas

Serwisy

Polecane

Zakupy

Pomoc