Edupedia - TEKST (Słownik wiedzy o literaturze)


Encyklopedia internetowa - Słowniki online

Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013

TEKST Słownik: Słownik wiedzy o literaturze

Popularność: (popularność 0%)

Data utworzenia:

2009-03-12 07:43:34

Data ostatniej modyfikacji:

Hasło nie było modyfikowane.

- Pojęcie tekstu, inaczej wypowiedzi, odnosi się zarówno do przekazów pisanych (utrwalonych w formie graficznej), jak i ustnych. Tekst jest zamkniętym układem zdań, którego części składowe są uporządkowane w określony sposób. Tekstem może być wypowiedź jednozdaniowa, np. równoważnik zdania, jak i wypowiedź wielozdaniowa, np. utwór literacki, pod warunkiem, że posiada spójność treściową. W tzw. "pragmatycznej" definicji tekstu szczególną rolę odgrywa pojęcie "spójności", które wpłynęło na ukształtowanie się dwóch różnych sposobów pojmowania tekstu. Z tego punktu widzenia za tekst uznaje się albo spójny ciąg zdań posiadający wyraźne leksykalne wyznaczniki spójności ("spójność strukturalna"), albo ciąg zdań posiadający spoistość treściową ("spójność semantyczna"). W tym drugim wypadku obecność wskaźników zespolenia poszczególnych zdań nie jest konieczna. Spójność opiera się tu przede wszystkim na koherencji treściowej, a mniej ważna jest spójność strukturalna. Tekst stanowi wówczas, zgodnie z intencją nadawcy, komunikat, który z założenia jest przeznaczony do interpretacji. Zatem dla odbiorcy tekst jest przedmiotem do odczytania. Semiologia posługuje się często pojęciem "tekst kultury", które oznacza każdy wytwór kultury stworzony w oparciu o określone zasady. Tekstem kultury może być jakieś dzieło plastyczne, a także rozmaite wytwory kultury składające się na otaczającą człowieka rzeczywistość (w Mitologiach R. Barthes´a, które stanowią znakomity przykład semiologicznej lektury tekstów, są nimi np. samochód Citroën DS 19, plastik, dziecięce zabawki, czasopisma dla pań, przewodnik turystyczny itd.).
Pojęcie tekstu podlegało rozmaitym przekształceniom, bowiem jest ono rozumiane inaczej w przypadku → strukturalizmu, a inaczej w przypadku → poststrukturalizmu. W obydwu wypadkach tekst jest podstawowym pojęciem metodologicznym, a jednocześnie zasadniczo się różni. Por. intertekstualność, semiotyka radziecka, poststrukturalizm - problem tekstu. AD BIBLIOGRAFIA: R. Barthes: Mitologie. Przeł. A. Dziadek. Wstęp K. Kłosiński. Warszawa 1999; T. Dobrzyńska: Tekst. Próba syntezy. Warszawa 1993; Tekst i zdanie. Red. T. Dobrzyńska, E. Janus. Wrocław 1983.

Dla tego hasła nie dodano jeszcze żadnych obrazków do galerii.

Nie zdefiniowano.

Brak linków wewnetrznych.

Brak linków zewnetrznych.

Rodzaj dostępu Cena Sms Pozostałe
Jednorazowy 2 zł


Informacje o nas

Serwisy

Polecane

Zakupy

Pomoc