Edupedia - SYLWY (Słownik wiedzy o literaturze)


Encyklopedia internetowa - Słowniki online

Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013

SYLWY Słownik: Słownik wiedzy o literaturze

Popularność: (popularność 0%)

Data utworzenia:

2009-03-12 07:43:34

Data ostatniej modyfikacji:

Hasło nie było modyfikowane.

- Sylwy współczesne Ryszarda Nycza - rozprawa (wyd. I w roku 1984, wyd. II w roku 1996), w której autor przywołuje staropolską kategorię sylwy (scharakteryzowaną jak wyżej → silva rerum) do opisu współczesnych (XX-wiecznych), prozatorskich zjawisk literackich. Sylwiczność staje się w książce Nycza kategorią bardziej opisową niż interpretacyjną. Można ją traktować jako immanentną cechę pewnych zjawisk literackich. Szerzej natomiast, jako stan autorskiej świadomości tego, czym jest kompozycja dzieła literackiego w zakresie jej konsekwencji epistemologicznych i ontologicznych wynikających z tak a nie inaczej zdekonstruowanego świata przedstawionego i ogółu przekonań o świecie pozatekstowym, pojmowanym jako pole rozpadu i nieciągłości, zjawiającym się podmiotowi zdezintegrowanemu, rozpękniętemu na części. Literatura, która dąży do opisu i odzyskania świata w słowie i w przedstawieniu, musi sprostać owej świadomości dwojakiego rozpadu (świata i podmiotu), sięga więc po rozwiązania formalne zrywające z tradycyjnymi sposobami artystycznych wysłowień typowych - można z grubsza przyjąć - dla praktyki literackiej XIX wieku, charakteryzujących się ciągłością przedstawienia, jednością nadawcy i koherencją komunikatu, wreszcie finalnością oraz czytelnymi podziałami genologicznymi i rodzajowymi. To, co dotąd rozpoznawalne było jako pewna naturalność literackiego mówienia, nagle okazało się zespołem skonwencjonalizowanych chwytów (→ rosyjska szkoła formalna), które nie potrafią już unieść nowej problematyki i zwycięsko się z nią zmierzyć. "Tekst rozumiany zazwyczaj jako wytwór skończonego procesu daje się raczej ująć jako zapis procesu wytwarzania (nadawczo-odbiorczego), zamykanego przez kolejne bariery delimitacyjne i akty lektury, lecz generalnie otwartego - zarówno na dalsze możliwości tekstualnego rozwoju, jak i na coraz to nowe, nieprzewidywalne okazje strukturalizacji odbiorczej" (s. 26, cyt. za wyd. II). Pierwszym autorem, który, zdaniem Nycza, rozpoczyna w polskiej literaturze pochód sylw jest K. Irzykowski ze swą Pałubą (wyd. 1903). Natomiast głównymi bohaterami rozprawy uczonego - obok innych pisarzy, przywoływanych jednak egzemplarycznie - są: Cz. Miłosz - traktowany jako poeta i eseista, W. Gombrowicz - jako powieściopisarz i autor dziennika, T. Różewicz - jako prozaik, dramaturg i poeta; L. Buczkowski - jako powieściopisarz. Elementami scalania są w obrębie tych dzieł nie znaki końca, zamknięcia, czy nawet fizyczna materialność poszczególnej książki. Scalenie odbywa się w obrębie "biografii" tekstu i ciała autora. Fakt ten przesądza o tytułowej sylwiczności, ponieważ tak pojęty tekst gotów jest wchłonąć jakiś (każdy) dalszy ciąg, nowy "dopis" - wiersz, notatkę, powieść, opowiadanie, esej, próbę dramatyczną itd. Warto zaznaczyć na koniec, że koncepcja sylwiczności doczekała się prób łączenia z teorią tekstów postmodernistycznych (por. postmodernizm). Literacka praktyka postmodernizmu byłaby zatem, przynajmniej w niektórych swych realizacjach, sylwiczna. Teksty takie (by sięgnąć do produkcji lat ostatnich), jak np. Wieloryb, można z pewnością zaliczyć do grona współczesnych sylw. Jednocześnie jednak refleksja taka musiałaby się zmierzyć z problemem, czy Pałuba Irzykowskiego lub powieści Ignacego Witkiewicza nazwać postmodernistycznymi avant la lettre. Por. modernizm, poststrukturalizm, poststrukturalizm - problem tekstu. FM
BIBLIOGRAFIA: S. Skwarczyńska: Kariera literacka form rodzajowych bloku silva. [w:] Wokół teatru i literatury. Studia i szkice. Warszawa 1970; R. Nycz: Sylwy współczesne. Wyd. I - Wrocław 1984, wyd. II - Kraków 1996.

Dla tego hasła nie dodano jeszcze żadnych obrazków do galerii.

Nie zdefiniowano.

Brak linków wewnetrznych.

Brak linków zewnetrznych.

Rodzaj dostępu Cena Sms Pozostałe
Jednorazowy 2 zł


Informacje o nas

Serwisy

Polecane

Zakupy

Pomoc