Encyklopedia internetowa - Słowniki online

Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013

WEHRMACHT Słownik: Słownik historii powszechnej

Popularność: (popularność 0%)

Data utworzenia:

2008-10-22 10:05:40

Data ostatniej modyfikacji:

Hasło nie było modyfikowane.

- oficjalna nazwa niem. sił zbrojnych powołanych w miejsce Reichswehry, wprowadzona na mocy sprzecznej z traktatem wersalskim ustawy z 16 III 1935 o powszechnym obowiązku służby wojskowej; ustawa ta ustalała stan armii na 500 tys. żołnierzy, lecz w kolejnych latach liczebość jej szybko rosła i w 1944 przekroczyła 13 mln; W. dzielił się na wojska lądowe (Heer), lotnictwo ( Luftwaffe) i marynarkę wojenną ( Kriegsmarine); do II 1938 podlegał ministrowi wojny (gen. W. von Blomberg), następnie Hitlerowi jako naczelnemu dowódcy, a ministerstwo wojny przekształcono w Naczelne Dowództwo W., pełniące funkcje sztabu generalnego, kierowane przez W. Keitla; rozwiązany 9 V 1945 na podstawie aktu bezwarunkowej kapitulacji Niemiec.

Dla tego hasła nie dodano jeszcze żadnych obrazków do galerii.

Nie zdefiniowano.

Brak linków wewnetrznych.

Brak linków zewnetrznych.

sas_idmnet.relase("side_bottom");
Rodzaj dostępu Cena Sms Pozostałe
Jednorazowy 2 zł


Informacje o nas

Serwisy

Polecane

Zakupy

Pomoc