Edupedia - WEHRMACHT (Słownik historii powszechnej)


Encyklopedia internetowa - Słowniki online

Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013

WEHRMACHT Słownik: Słownik historii powszechnej

Popularność: (popularność 0%)

Data utworzenia:

2008-10-22 10:05:40

Data ostatniej modyfikacji:

Hasło nie było modyfikowane.

- oficjalna nazwa niem. sił zbrojnych powołanych w miejsce Reichswehry, wprowadzona na mocy sprzecznej z traktatem wersalskim ustawy z 16 III 1935 o powszechnym obowiązku służby wojskowej; ustawa ta ustalała stan armii na 500 tys. żołnierzy, lecz w kolejnych latach liczebość jej szybko rosła i w 1944 przekroczyła 13 mln; W. dzielił się na wojska lądowe (Heer), lotnictwo ( Luftwaffe) i marynarkę wojenną ( Kriegsmarine); do II 1938 podlegał ministrowi wojny (gen. W. von Blomberg), następnie Hitlerowi jako naczelnemu dowódcy, a ministerstwo wojny przekształcono w Naczelne Dowództwo W., pełniące funkcje sztabu generalnego, kierowane przez W. Keitla; rozwiązany 9 V 1945 na podstawie aktu bezwarunkowej kapitulacji Niemiec.

Dla tego hasła nie dodano jeszcze żadnych obrazków do galerii.

Nie zdefiniowano.

Brak linków wewnetrznych.

Brak linków zewnetrznych.

Rodzaj dostępu Cena Sms Pozostałe
Jednorazowy 2 zł


Informacje o nas

Serwisy

Polecane

Zakupy

Pomoc