Edupedia - KLASYFIKACJA NAUK (Słownik filozoficzny)


Encyklopedia internetowa - Słowniki online

Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013KLASYFIKACJA NAUK Słownik: Słownik filozoficzny

Popularność: (popularność 0%)

Data utworzenia:

2008-10-22 10:05:40

Data ostatniej modyfikacji:

Hasło nie było modyfikowane.

- podział nauk; w starożytności terminy "filozofia", "nauka", "wiedza" były synonimami nauki obejmującej całokształt wiedzy ludzkiej; w miarę gromadzenia tej wiedzy zaczęły się wyodrębniać nauki szczegółowe; → Platon dzielił naukę (filozofię) na: → logikę, fizykę i → etykę; → Arystoteles wyodrębnił z filozofii logikę, a następnie podzielił ją na: teoretyczną (poznawanie zasad → bytu: fizyka, matematyka i pierwsza filozofia) i praktyczną (poznawanie zasad działania: → etyka i polityka); Ksenokrates podzielił filozofię na: logikę, fizykę, etykę; natomiast Hugon od św. Wiktora dzielił naukę na cztery działy: teoretyczny (teologia, matematyka, fizyka), praktyczny (etyka, ekonomika, polityka), mechaniczny (tkactwo, armatura, żeglarstwo, rolnictwo, łowiectwo, medycyna, teatryka) i logiczny (gramatyka, retoryka, dialektyka); → Francis Bacon, przyjmując za wyróżnik podstawę psychologiczną, odpowiadającą trzem władzom duszy, dokonał podziału nauk na historię, poezję i filozofię; encyklopedysta francuski, → d´Alambert oparł swój podział o podstawę genetyczną, układając nauki według ich wzrastającej abstrakcyjności; wg → Wolffa nauki generalnie należy dzielić na historyczne i filozoficzne lub na teoretyczne (ontologia, kosmologia, psychologia, teologia) i praktyczne (etyka, polityka, ekonomika). Poza nimi istnieje jedynie matematyka. Nauki historyczne mają charakter empiryczny, filozoficzne - racjonalny; pierwsze podają → fakty, drugie - racje; pierwsze poprzez → doświadczenie podają to, co dla drugich jest punktem wyjścia dla wniosków; dla pozytywisty → Comte´a nauki dzieliły się przede wszystkim na: abstrakcyjne (zajmują się prawami rządzącymi faktami przyrody, np. matematyka, astronomia, fizyka i chemia, biologia i socjologia) i konkretne (zajmują się faktami, np. mineralogia); pod koniec XIX w. → Dilthey ustanowił nowy podział, uwzględniający obok nauk ogólnie zwanych przyrodniczymi, nauki humanistyczne, takie jak psychologia.

Dla tego hasła nie dodano jeszcze żadnych obrazków do galerii.

Rodzaj dostępu Cena Sms Pozostałe
Jednorazowy 2 zł


Informacje o nas

Serwisy

Polecane

Zakupy

Pomoc