Edupedia - FENOMENOLOGIA (Słownik filozoficzny)


Encyklopedia internetowa - Słowniki online

Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013

FENOMENOLOGIA Słownik: Słownik filozoficzny

Popularność: (popularność 0%)

Data utworzenia:

2008-10-22 10:05:40

Data ostatniej modyfikacji:

Hasło nie było modyfikowane.

- współczesna doktryna filozoficzna zainicjowana przez → Husserla, praktycznie wykorzystywana przez → Schelera, która pojawiła się w tym samym czasie co → pragmatyzm i → bergsonizm. Filozofia ta kwestionuje psychiczny charakter prawd logicznych, bowiem uznaje się, że → psychologizm w nauce prowadzi do → sceptycyzmu, a to z kolei uniemożliwia uprawianie nauki w ogóle, gdyż wszystko staje się relatywne i niemożliwe jest określenie np. takich pojęć, jak → prawda, → wolność, → świat. Ponadto fenomenologia wskazuje na istnienie rzeczy idealnych, a nie tylko materialnych czy psychicznych, co nawiązuje do → platonizmu. Husserl traktował fenomenologię jako naukę, która pozwoli mu oprzeć swe dociekania na trwałych fundamentach. Miała to być "pierwsza nauka", podstawa dla wszystkich innych, nauka bez założeń, twierdzeń, hipotez, biorąca pod uwagę jedynie to, co oczywiste (→ prawa aprioryczne) i badająca → istotę → zjawisk (→ fenomeny), wykorzystująca metodę zwaną → redukcją fenomenologiczną oraz uznająca → intuicję za podstawowe narzędzie poznawcze.

Dla tego hasła nie dodano jeszcze żadnych obrazków do galerii.

Nie zdefiniowano.

Brak linków wewnetrznych.

Brak linków zewnetrznych.

Rodzaj dostępu Cena Sms Pozostałe
Jednorazowy 2 zł


Informacje o nas

Serwisy

Polecane

Zakupy

Pomoc