Edupedia - ZAPOŻYCZENIE (Słownik terminów gramatycznych)


Encyklopedia internetowa - Słowniki online

Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013ZAPOŻYCZENIE Słownik: Słownik terminów gramatycznych

Popularność: (popularność 0%)

Data utworzenia:

2008-10-22 10:05:40

Data ostatniej modyfikacji:

Hasło nie było modyfikowane.

- każdy element językowy (głoska, morfem, wyraz, konstrukcja składniowa) przejęty z innego języka. Najczęściej mówimy o zapożyczeniach leksykalnych (wyrazów, związków frazeologicznych).
Ze względu na stopień przyswojenia pożyczki w języku polskim wyróżniamy:
a) zapożyczenia całkowicie przyswojone - są to wyrazy, które mają już polską fonetykę i odmieniają się tak, jak polskie wyrazy. Często nie wiemy nawet o tym, że pierwotnie był to wyraz obcy, np. ganek, barwa, cegła;
b) zapożyczenia częściowo przyswojone - wyrazy, które nie zostały dostosowane całkowicie do polskiego systemu. Często są to wyrazy nieodmienne, np. safari, kakadu;
c) cytaty - wyrazy, które zachowują swoje obce brzmienie, a także obcą pisownię, np. fair play, explidte, qui pro quo. Wśród zapożyczeń leksykalnych wyróżniamy również zapożyczenia:
a) właściwe - wyrazy przejęte w postaci oryginalnej lub nieznacznie zmienionej, np. handel, traper, szofer;
b) strukturalne (→ kalki) - występują wówczas, gdy obce morfemy oraz cała struktura jest zastąpiona cząstkami rodzimymi, np. listonosz to po niem. Brieftrager (Brief-´list´, trager ´niosący, tragarz´);
c) semantyczne - występują wtedy, gdy pod wpływem języka obcego ulegają zmianie znaczenia wyrazów rodzimych, np. zamek ´urządzenie do zamykania´ stał się pod wpływem języka niemieckiego wieloznaczny i oznacza też ´budowlę ochronną´ (takie same znaczenia ma niem. Schloss);
d) sztuczne - wyrazy tworzone z elementów obcych, np. magnetofon, zootechnika.
Zapożyczenia leksykalne mogą pociągać za sobą zmiany w zakresie fonetyki, słowotwórstwa, fleksji. Tak np. wraz z pojawieniem się w języku polskim takich wyrazów, jak sinus, sigma pojawiła się głoska s´(głoska ta jest inaczej wymawiana niż ś, por. np. sinus i siny). Także zapożyczeniom leksykalnym polszczyzna zawdzięcza takie formanty, jak: arcy-, archi, -unek, -izm.

Dla tego hasła nie dodano jeszcze żadnych obrazków do galerii.

Rodzaj dostępu Cena Sms Pozostałe
Jednorazowy 2 zł


Informacje o nas

Serwisy

Polecane

Zakupy

Pomoc