Edupedia - WYRAZ NIEPODZIELNY SŁOWOTWÓRCZO (Słownik terminów gramatycznych)


Encyklopedia internetowa - Słowniki online

Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013

WYRAZ NIEPODZIELNY SŁOWOTWÓRCZO Słownik: Słownik terminów gramatycznych

Popularność: (popularność 0%)

Data utworzenia:

2008-10-22 10:05:40

Data ostatniej modyfikacji:

Hasło nie było modyfikowane.

- wyraz, w którym nie można wyodrębnić w analizie słowotwórczej -- podstawy słowotwórczej i → formantu. Do wyrazów niepodzielnych słowotwórczo zaliczamy zarówno wyrazy takie, jak: dom, kot, biegać, szary, jak i jednostki leksykalne o bardziej złożonej budowie, np. uroczysty, dla których nie można znaleźć współcześnie wyrazu podstawowego, gdyż albo brak jest związku znaczeniowego z dawną podstawą (w tym wypadku chodzi o rzeczownik urok), albo w ogóle takiej podstawy,
nawet formalnej, we współczesnej polszczyźnie nie odnajdziemy (np. malina). Por. analiza słowotwórcza.
WYRAZ POCHODNY - wyraz utworzony od innego wyrazu za pomocą formantu. W każdym wyrazie pochodnym można wydzielić → podstawę słowotwórczą i → formant, np. wiatrak pochodzi od rzeczownika wiatr (podstawa słowotwórcza) i utworzony został za pomocą przyrostka (formantu) -ak. Wyraz pochodny nazywany jest też często derywatem (tac. derivatus ´pochodny´) lub formacją słowotwórczą.

Dla tego hasła nie dodano jeszcze żadnych obrazków do galerii.

Nie zdefiniowano.

Brak linków wewnetrznych.

Brak linków zewnetrznych.

Rodzaj dostępu Cena Sms Pozostałe
Jednorazowy 2 zł


Informacje o nas

Serwisy

Polecane

Zakupy

Pomoc