Edupedia - RODZINA WYRAZÓW (Słownik terminów gramatycznych)


Encyklopedia internetowa - Słowniki online

Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013

RODZINA WYRAZÓW Słownik: Słownik terminów gramatycznych

Popularność: (popularność 0%)

Data utworzenia:

2008-10-22 10:05:40

Data ostatniej modyfikacji:

Hasło nie było modyfikowane.

- grupa wyrazów, w których można wyodrębnić jeden → rdzeń, pochodzących od tego samego rdzenia. Na rodzinę wyrazów składają się wyrazy pokrewne. W niektórych wyrazach pokrewnych wspólny dla rodziny rdzeń jest łatwy do odnalezienia (pismo, pis-ak-0, pis-anie, na-pis-a-ć, na-pis-0), ale w większości wypadków rdzeń w wyrazach pokrewnych należących do tej samej rodziny występuje w postaciach obocznych, zalternowanych. Zachodzą w nim
→ oboczności, np. u-dział-0, u-dzie-li-ć; leci-e-ć, lot-ni-a, lat-awi-ec-0. W niektórych rodzinach rdzeń może mieć naprawdę dużo wariantów, w dodatku współczesne znaczenie wyrazów należących do jakiejś rodziny czasami zaciera związki wyrazów pokrewnych ze starym rdzeniem, por. np. wyrazy zbudowane w oparciu o prasłowiański rdzeń
*rek-1 *rok- ´mówić´: przy-rzec, z-rzec się, na-rzek-a-ć, na-rzecz-on-a;
rok-0, pro-rok-0, wy-rok-0.

Dla tego hasła nie dodano jeszcze żadnych obrazków do galerii.

Nie zdefiniowano.

Brak linków wewnetrznych.

Brak linków zewnetrznych.

Rodzaj dostępu Cena Sms Pozostałe
Jednorazowy 2 zł


Informacje o nas

Serwisy

Polecane

Zakupy

Pomoc