Edupedia - PERSWAZJA JĘZYKOWA (Słownik terminów gramatycznych)


Encyklopedia internetowa - Słowniki online

Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013PERSWAZJA JĘZYKOWA Słownik: Słownik terminów gramatycznych

Popularność: (popularność 0%)

Data utworzenia:

2008-10-22 10:05:40

Data ostatniej modyfikacji:

Hasło nie było modyfikowane.

[łac. persuasio ´przekonanie, wiara, opinia´, por. łac. persuadere ´namówić, przekonać´] - zabiegi językowe służące do nakłonienia kogoś do jakiegoś działania lub zmiany postawy, nastawienia, sądów. Zjawisko bardzo bliskie -^ manipulacji językowej, od której różni się jedynie nacechowaniem emocjonalnym terminu (perswazja nie musi być nieuczciwa, co zarzuca się manipulacji). Przyjmuje się, że perswazyjne są te elementy tekstu, które służą "bezpośredniemu i pośredniemu stymulowaniu postaw - stanów przekonaniowych. Należy je odróżnić od elementów dyrektywnych, za które uznamy bezpośrednie i pośrednie wezwanie do zachowań aktywnych" (J. Bralczyk, 1986). Repertuar środków językowych jest bardzo bogaty i obejmuje elementy z wszystkich poziomów języka: intonacja, akcent (szczególnie zdaniowy - Musimy się postarać), formy fleksyjne (JVi´e będą nami rządzić jakieś niedouczone ministry), słowotwórcze (Znamy się na tych profesorkach!), leksykalne (To są kaci, łajdacy siepacze), składniowe (np. powtórzenia Już nigdy, nigdy nie wolno nam uwierzyć im; inwersja Działać trzeba - nie z boku stać).
Wśród mechanizmów perswazji wyróżnia się (S. Barańczak, 1975) takie, które:
a) zwalniają odbiorcę od podejmowania decyzji przez wskazanie jedynej możliwej drogi: Zwyciężymy; Wyjście jest tylko jedno..,;
każdy kto naprawdę pragnie... musi...;
b) kreują wspólny dla odbiorcy i nadawcy świat (częste tworzenie przy użyciu form gramatycznych zbioru "my"), w którym porozumienie między nimi jest zupełne: My Polacy, naród okrutnie doświadczony wojną...; My się się nie ugniemy!; kraj nasz daje codziennie świadectwo...;
c) pozwalają w prosty sposób wartościować poprzez przypisywanie łatwo rozpoznawalnych pozytywnych cech grupie "my" (honor duma, wiara), a negatywnych cech - grupie "oni" (zdrajcy i sprzedawczyki, zbrodniarze);
d) potęgują emocje przy jednoczesnym "paraliżowaniu" racjonalnej refleksji, odwołują się do akceptowanych wartości (Nad Polską
zaświeci jasne słońce wolności).

Dla tego hasła nie dodano jeszcze żadnych obrazków do galerii.

Rodzaj dostępu Cena Sms Pozostałe
Jednorazowy 2 zł


Informacje o nas

Serwisy

Polecane

Zakupy

Pomoc