Edupedia - MANIPULACJA JĘZYKOWA (Słownik terminów gramatycznych)


Encyklopedia internetowa - Słowniki online

Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013MANIPULACJA JĘZYKOWA Słownik: Słownik terminów gramatycznych

Popularność: (popularność 0%)

Data utworzenia:

2008-10-22 10:05:40

Data ostatniej modyfikacji:

Hasło nie było modyfikowane.

[fr. manipulation ´precyzyjna, skomplikowana praca ręczna; kształtowanie poglądów albo postaw osób dokonywane poza ich świadomością´, z łac. manipulus ´naręcze´ z łac. manus ´ręka´] - manipulowanie odbiorcą przy użyciu środków językowych ma na celu nakłonienie kogoś do jakiegoś działania albo zmiany postawy czy poglądów. Ta zmiana czy odpowiednie działanie mają być zgodne z intencją nadawcy, czyli tego, kto mówi, manipuluje, a dokonuje się poza świadomością odbiorcy. Zdecydowanie negatywny wydźwięk tego terminu wynika z faktu, że w wypadku manipulacji rzeczywiste intencje nadawcy nie są zwykle ujawniane. Zamiast nich przedstawia się fałszywe intencje, sugerując np. pozytywne skutki oczekiwanego działania dla odbiorcy. Tymczasem odbiorca może wskutek manipulacji działać przeciwko sobie, gdyż intencje manipulacji są zwykle nieuczciwe. Właśnie tą nieuczciwością intencji nadawcy manipulacja różni się od → perswazji, której środki językowe wykorzystuje.
Manipulacją językową nazywamy nie tylko działanie mające na celu wpłynięcie na ludzkie działanie przy pomocy języka, ale także dokonywanie manipulacji w samym języku, co może polegać na usuwaniu niektórych słów, podawaniu ich niewłaściwej definicji. Tak np. Urząd Prasy III Rzeszy wydał w 1937 r. dyrektywę o usunięciu z tekstów prasowych słów: Liga Narodów, pokój, a słowo odważny mogło być używane tylko w odniesieniu do żołnierzy niemieckich.

Dla tego hasła nie dodano jeszcze żadnych obrazków do galerii.

Rodzaj dostępu Cena Sms Pozostałe
Jednorazowy 2 zł


Informacje o nas

Serwisy

Polecane

Zakupy

Pomoc