Edupedia - JĘZYK OGÓLNY (Słownik terminów gramatycznych)


Encyklopedia internetowa - Słowniki online

Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013

JĘZYK OGÓLNY Słownik: Słownik terminów gramatycznych

Popularność: (popularność 0%)

Data utworzenia:

2008-10-22 10:05:40

Data ostatniej modyfikacji:

Hasło nie było modyfikowane.

- inaczej: dialekt kulturalny, język literacki, język standardowy. Ogólna odmiana języka narodowego. W przeciwieństwie do dialektów i gwar ludowych ma szeroki zasięg (ogólnopaństwowy, ogólnonarodowy). Jest upowszechniany przez szkołę, administrację państwową, środki społecznej komunikacji, literaturę. Jest znany ogółowi wykształconych przedstawicieli narodu i służy im do komunikacji we wszystkich dziedzinach. Posiada skodyfikowane → normy dotyczące → poprawności językowej.
Podstawowe odmiany języka ogólnego to odmiana ustna i pisana. Te z kolei mogą występować w → stylach funkcjonalnych, np. ustna w potocznym i oficjalnym, a pisana w literackim, naukowym, urzędowym. W polszczyźnie odmiana ogólna języka wykształciła się między XIV a XVI wiekiem. Od tego czasu rozwój tej odmiany przebiega w innym tempie i zakresie niż rozwój odmian terytorialnych. Uważa się, że największy wpływ na postać odmiany ogólnej do wieku XVI miał dialekt wielkopolski, w XVI wieku dialekt małopolski, w XVII wieku do polszczyzny ogólnej wchodzą cechy mazowieckie. Wraz z rozwojem czasopiśmiennictwa, potem radia, telewizji, upowszechnienia wykształcenia w XX wieku, odmiana ogólna rozwija się zdecydowanie ponad dialektami.

Dla tego hasła nie dodano jeszcze żadnych obrazków do galerii.

Nie zdefiniowano.

Brak linków wewnetrznych.

Brak linków zewnetrznych.

Rodzaj dostępu Cena Sms Pozostałe
Jednorazowy 2 zł


Informacje o nas

Serwisy

Polecane

Zakupy

Pomoc