Edupedia - Ż (Słownik poprawnej polszczyzny)


Encyklopedia internetowa - Słowniki online

Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013Ż Słownik: Słownik poprawnej polszczyzny

Popularność: (popularność 0%)

Data utworzenia:

2008-10-22 10:05:40

Data ostatniej modyfikacji:

Hasło nie było modyfikowane.

PISZEMY, gdy: 1) W formach odmiany lub wyrazach pochodnych następują wymiany głoskowe: ż - g (rożek - róg), ż - dz (księża - księdza), ż - h (drużynowy - druh), ż - z (grożenie - grozić), ż - ź (skażenie - skazić), ż - s (boży - boski). 2) Spółgłoska [ż] występuje po literach r, l, ł, np. drżenie, lżej, łże. 3) Jest częścią partykuły -że lub tworzy partykułę -ż, np. skądże, jakiż. 4) Występuje po literze n w wyrazach zapożyczonych, np. inżynier, branża. 5) Występuje w wyrazach rodzimych i w wyrazach od nich pochodnych, np. gżegżółka mżawka piegża. 6) Ponieważ litera ż występuje w wielu wyrazach zarówno rodzimych, jak i obcych, a nie zawsze jest możliwe zastosowanie reguły 1), wątpliwości ortograficzne należy rozstrzygać za pomocą słowników.

Dla tego hasła nie dodano jeszcze żadnych obrazków do galerii.

Rodzaj dostępu Cena Sms Pozostałe
Jednorazowy 2 zł


Informacje o nas

Serwisy

Polecane

Zakupy

Pomoc