Edupedia - -yzna (Słownik poprawnej polszczyzny)


Encyklopedia internetowa - Słowniki online

Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013-yzna Słownik: Słownik poprawnej polszczyzny

Popularność: (popularność 0%)

Data utworzenia:

2008-10-22 10:05:40

Data ostatniej modyfikacji:

Hasło nie było modyfikowane.

(-izna). 1) Rzeczowniki zakończone na -szczyzna pochodzą od przymiotników zakończonych na -ski, np. amatorski - amatorszczyzna kaszubski - kaszubszczyzna. Dotyczy to także rzeczowników utworzonych od nazwisk zakończonych na -ski, np. Dulska - dulszczyzna. 2) Rzeczowniki zakończone na -cczyzna [wym. -czczyzna] pochodzą od przymiotników zakończonych na -cki, np. kielecki - Kielecczyzna (region), łużycki - łużycczyzna (kultura łużycka). 3) Rzeczowniki zakończone na -dczyzna pochodzą od przymiotników zakończonych na -dzki, np. Flamand, flamandzki - flamandczyzna (kultura flamandzka), Nowogród, nowogrodzki - Nowogródczyzna (region). UWAGI: W nielicznych wypadkach przyrostek -yzna tworzy rzeczowniki od rzeczowników, np. Grek - greczyzna ojciec - ojczyzna.

Dla tego hasła nie dodano jeszcze żadnych obrazków do galerii.

Rodzaj dostępu Cena Sms Pozostałe
Jednorazowy 2 zł


Informacje o nas

Serwisy

Polecane

Zakupy

Pomoc