Edupedia - WYŻYNY. (Słownik poprawnej polszczyzny)


Encyklopedia internetowa - Słowniki online

Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013WYŻYNY. Słownik: Słownik poprawnej polszczyzny

Popularność: (popularność 0%)

Data utworzenia:

2008-10-22 10:05:40

Data ostatniej modyfikacji:

Hasło nie było modyfikowane.

Nazwy wyżyn piszemy wielkimi literami, np. Wyżyna Śląsko- -Krakowska Wyżyna Abisyńska Wyżyna Południowoszkocka. Jeśli nazwa wyżyny jest dwuczłonowa i człon drugi jest rzeczownikiem w mianowniku, który może stanowić samodzielną nazwę, to człon pierwszy (wyraz pospolity wyżyna) piszemy małą literą, natomiast człon drugi wielką, np. wyżyna Adamawa. Człon pierwszy może zostać pominięty. Jeśli nazwa własna jest dwuczłonowa i człon drugi jest rzeczownikiem w dopełniaczu, np. Wyżyna Edwardsa lub przymiotnikiem w mianowniku, np. Wyżyna Meksykańska oba człony pisze się wielką literą. Człon drugi, nie mogąc stanowić samodzielnej nazwy, musi występować z członem pierwszym. NAZWY GEOGRAFICZNE, p. 2.

Dla tego hasła nie dodano jeszcze żadnych obrazków do galerii.

Rodzaj dostępu Cena Sms Pozostałe
Jednorazowy 2 zł


Informacje o nas

Serwisy

Polecane

Zakupy

Pomoc