Edupedia - WYKRZYKNIK (Słownik poprawnej polszczyzny)


Encyklopedia internetowa - Słowniki online

Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013WYKRZYKNIK Słownik: Słownik poprawnej polszczyzny

Popularność: (popularność 0%)

Data utworzenia:

2008-10-22 10:05:40

Data ostatniej modyfikacji:

Hasło nie było modyfikowane.

(znak wykrzyknienia: !) służy do oznaczania uczuciowego zabarwienia wypowiedzi, uwydatniania żądania lub rozkazu. UWAGI: 1) Użycie wykrzyknika oznacza zwykle okrzyk, zawołanie, stanowcze żądanie, rozkaz, np. Idziemy razem!; Proszę o ciszę!; Zdrowia szczęścia pomyślności!, a zależy w bardzo znacznym stopniu od intencji piszącego. Należy jednak unikać nadużywania tego znaku, ponieważ duża liczba wykrzykników jest zwykle interpretowana jako przejaw nadmiernej egzaltacji. 2) Tekst po wykrzykniku rozpoczynamy wielką literą, zwłaszcza gdy zastępuje on kropkę, wolno jednak, gdy wykrzyknik zastępuje średnik lub przecinek, użyć litery małej (por. przykłady powyżej). ZBIEG ZNAKÓW INTERPUNKCYJNYCH.

Dla tego hasła nie dodano jeszcze żadnych obrazków do galerii.

Rodzaj dostępu Cena Sms Pozostałe
Jednorazowy 2 zł


Informacje o nas

Serwisy

Polecane

Zakupy

Pomoc