Edupedia - WIELOKROPEK (Słownik poprawnej polszczyzny)


Encyklopedia internetowa - Słowniki online

Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013WIELOKROPEK Słownik: Słownik poprawnej polszczyzny

Popularność: (popularność 0%)

Data utworzenia:

2008-10-22 10:05:40

Data ostatniej modyfikacji:

Hasło nie było modyfikowane.

jest znakiem interpunkcyjnym składającym się z trzech kropek 1) Może on pełnić funkcję znaku prozodycznego (sugeruje odpowiednią intonację), znaku emocji lub opuszczenia. Służy przede wszystkim do zaznaczania że wypowiedź została przerwana przeważnie z powodu emocji, zaskoczenia mówiącego, lub też że mówiący zawiesił głos, np. To nikogo nic... To wszystko jedno... W podobnych wypadkach wielokropek może być zastępowany przez inne znaki interpunkcyjne - zwłaszcza myślnik, rzadziej przecinek 2) Wielokropek wprowadza takie treści, jak: rozczarowanie, ironia komizm, stylistyczny zgrzyt (stawiamy go przed wyrazami, których czytelnik nie oczekuje w określonym kontekście), np. Jednym z najbardziej zaskakujących posunięć na rynku informatycznym w 1999 roku było... rozdawanie komputerów. 3) Za pomocą wielokropka umieszczonego w nawiasie kwadratowym oznaczamy opuszczenie fragmentu cytowanego tekstu (do tego celu stosuje się też nawias okrągły), np. Epoka wielkich syntez rozpoczęła się w biologii w połowie XX w. Objawiła się świadomość, że jesteśmy częścią ekosystemu [...], który [...] w wielu istotnych punktach bezwiednie naruszamy (W. Kopaliński).

Dla tego hasła nie dodano jeszcze żadnych obrazków do galerii.

Rodzaj dostępu Cena Sms Pozostałe
Jednorazowy 2 zł


Informacje o nas

Serwisy

Polecane

Zakupy

Pomoc