Edupedia - URZĘDY JEDNOOSOBOWE. (Słownik poprawnej polszczyzny)


Encyklopedia internetowa - Słowniki online

Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013URZĘDY JEDNOOSOBOWE. Słownik: Słownik poprawnej polszczyzny

Popularność: (popularność 0%)

Data utworzenia:

2008-10-22 10:05:40

Data ostatniej modyfikacji:

Hasło nie było modyfikowane.

Wyrazy nazywające urzędy jednoosobowe piszemy małą literą, np. prezydent, premier, marszałek sejmu, minister, wojewoda. Jedynie w aktach prawnych stosujemy wielką literę, np. projekt ustawy zatwierdza Prezes Rady Ministrów. Zgodnie ze zwyczajem pisownię wielkimi literami można stosować również w tekstach o innym przeznaczeniu, pod warunkiem że nazwa taka odnosi się do konkretnej osoby i występuje w pełnym brzmieniu, np. Henryk Nowak został powołany na stanowisko Wojewody Śląskiego; Przemówienie wygłosił Burmistrz Miasta Cieszyna Jan Olbrycht.

Dla tego hasła nie dodano jeszcze żadnych obrazków do galerii.

Rodzaj dostępu Cena Sms Pozostałe
Jednorazowy 2 zł


Informacje o nas

Serwisy

Polecane

Zakupy

Pomoc