Edupedia - TYTUŁY UTWORÓW LITERACKICH I NAUKOWYCH. (Słownik poprawnej polszczyzny)


Encyklopedia internetowa - Słowniki online

Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013TYTUŁY UTWORÓW LITERACKICH I NAUKOWYCH. Słownik: Słownik poprawnej polszczyzny

Popularność: (popularność 0%)

Data utworzenia:

2008-10-22 10:05:40

Data ostatniej modyfikacji:

Hasło nie było modyfikowane.

Pierwszy wyraz w tych nazwach (dotyczy to np. książek, artykułów, wierszy, pieśni) piszemy wielką literą, np. Dydaktyka ortografii i interpunkcji, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wielka encyklopedia powszechna Funkcje aluzji literackiej, O różnych odmianach współczesnej polszczyzny, Oda do młodości, Traktat moralny, Ogniem i mieczem. WYJˇTKI: Stary Testament, Nowy Testament, Magna Charta Libertatum oraz Pismo Święte (w tym wypadku możliwa też pisownia Pismo święte), w których wszystkie wyrazy piszemy wielkimi literami. Zwyczajowo możemy też wielkimi literami zapisywać nazwy ksiąg biblijnych, np. Księga Rodzaju, Pierwsza Księga Samuela Drugi List do Tesaloniczan (tytuły biblijne można też zapisywać zgodnie z zasadami ogólnymi, np. Księga rodzaju, Pierwsza księga Samuela Drugi list do Tesaloniczan). TYTUŁY KSIˇŻEk

Dla tego hasła nie dodano jeszcze żadnych obrazków do galerii.

Rodzaj dostępu Cena Sms Pozostałe
Jednorazowy 2 zł


Informacje o nas

Serwisy

Polecane

Zakupy

Pomoc