Edupedia - -stwo (Słownik poprawnej polszczyzny)


Encyklopedia internetowa - Słowniki online

Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013-stwo Słownik: Słownik poprawnej polszczyzny

Popularność: (popularność 0%)

Data utworzenia:

2008-10-22 10:05:40

Data ostatniej modyfikacji:

Hasło nie było modyfikowane.

to przyrostek tworzący rzeczowniki. UWAGI: 1) Jeśli temat wyrazu, od którego pochodzi rzeczownik z przyrostkiem -stwo, jest zakończony na spółgłoski g, z, s, sz, ż lub szcz, wówczas te spółgłoski pomijamy w pisowni, np. ubogi - ubóstwo, żelazo - żelastwo, zwyciężyć - zwycięstwo, proboszcz - probostwo. 2) Literę w przed przyrostkiem -stwo piszemy, gdy formą podstawową, w której zakończeniu występuje spółgłoska w, jest rzeczownik albo czasownik, np. marnotrawstwo - marnotrawić, szewstwo - szewc, zawodowstwo - zawodowy. 3) Nie piszemy w przed -stwo, gdy formą podstawową jest przymiotnik, np. leniwy - lenistwo, plugawy - plugastwo.

Dla tego hasła nie dodano jeszcze żadnych obrazków do galerii.

Rodzaj dostępu Cena Sms Pozostałe
Jednorazowy 2 zł


Informacje o nas

Serwisy

Polecane

Zakupy

Pomoc