Edupedia - -ski (Słownik poprawnej polszczyzny)


Encyklopedia internetowa - Słowniki online

Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013-ski Słownik: Słownik poprawnej polszczyzny

Popularność: (popularność 0%)

Data utworzenia:

2008-10-22 10:05:40

Data ostatniej modyfikacji:

Hasło nie było modyfikowane.

to przyrostek przymiotnikowy wchodzący w skład różnych grup spółgłoskowych. 1) Jeśli przyrostek -ski zostanie dodany do rzeczowników o temacie zakończonym na: g, ch, z, s, sz, ż, szcz, śl, rk, rg, powstaje trudna do wymówienia grupa spółgłoskowa którą w związku z tym upraszczamy w mowie; stosujemy przy tym zapis zgodny z wymową: Praga - praski, Czech - czeski, Francuz - francuski, Kampinos - kampinoski, Kalisz - kaliski, Woroneż - woroneski, Przemyśl - przemyski, Malbork - malborski, Augsburg - augsburski. 2) Jeśli przyrostek -ski dodamy do rzeczownikowych tematów zakończonych na n, ł, rz, dojdzie do wymiany tych spółgłosek na ń, l, r, np. hetman - hetmański, anioł - anielski, cesarz - cesarski. 3) Spółgłoski w, m, b, p, r przed przyrostkiem -ski pozostają w pisowni bez zmian, np. Kraków - krakowski, Rzym - rzymski, Serb - serbski, chłop - chłopski, aktor - aktorski.

Dla tego hasła nie dodano jeszcze żadnych obrazków do galerii.

Rodzaj dostępu Cena Sms Pozostałe
Jednorazowy 2 zł


Informacje o nas

Serwisy

Polecane

Zakupy

Pomoc