Edupedia - PRZYMIOTNIKI ZŁOŻONE (Słownik poprawnej polszczyzny)


Encyklopedia internetowa - Słowniki online

Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013PRZYMIOTNIKI ZŁOŻONE Słownik: Słownik poprawnej polszczyzny

Popularność: (popularność 0%)

Data utworzenia:

2008-10-22 10:05:40

Data ostatniej modyfikacji:

Hasło nie było modyfikowane.

- PISOWNIA. 1) Przymiotniki złożone o członach nierównorzędnych znaczeniowo (ich podstawowe znaczenie zawarte jest w członie drugim, a człon pierwszy określa to znaczenie bliżej) piszemy łącznie, np. ciemnozielony (zielony o ciemnym odcieniu), rolniczoprzemysłowy (dotyczący przemysłu rolniczego), rzymskokatolicki (katolicki w obrządku rzymskim), zachodnioniemiecki (dotyczący zachodnich Niemiec). 2) Gdy przymiotniki złożone składają się z wyrazów równorzędnych znaczeniowo, stosujemy zapis z łącznikiem np. biało-czerwony (w części biały, w części czerwony, np. sztandar), polsko-angielsko-niemiecki (w części polski, w części angielski, w części niemiecki, np. słownik), kultura grecko-rzymska (kultura Grecji i Rzymu), kontakty polsko-rosyjskie (kontakty Polski i Rosji). 3) W pewnych wypadkach zapis uzależniony jest od znaczenia np. rolniczoprzemysłowy (dotyczący przemysłu rolniczego) - rolniczo-przemysłowy (i rolniczy, i przemysłowy), chemicznofizyczny (od: chemia fizyczna) - chemiczno-fizyczny (i chemiczny, i fizyczny). Jeśli tego rodzaju przymiotniki są częścią nazwy własnej, zapisujemy wszystkie człony wielkimi literami, np. Wyżyna Krakowsko-Częstochowska Pojezierze Chełmińsko-Dobrzyńskie. 4) Przymiotniki złożone utworzone od dwuwyrazowych nazw własnych (oraz utworzone od wyrażeń, w których skład wchodzą nazwy własne) piszemy razem, np. Górna Saksonia - górnosaksoński, Zielona Góra - zielonogórski, Boże Narodzenie - bożonarodzeniowy, przed Alpami - przedalpejski.

Dla tego hasła nie dodano jeszcze żadnych obrazków do galerii.

Rodzaj dostępu Cena Sms Pozostałe
Jednorazowy 2 zł


Informacje o nas

Serwisy

Polecane

Zakupy

Pomoc