Edupedia - PROKLITYKI (Słownik poprawnej polszczyzny)


Encyklopedia internetowa - Słowniki online

Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013PROKLITYKI Słownik: Słownik poprawnej polszczyzny

Popularność: (popularność 0%)

Data utworzenia:

2008-10-22 10:05:40

Data ostatniej modyfikacji:

Hasło nie było modyfikowane.

to wyrazy nieakcentowane, które łączą się w całość akcentową z wyrazami akcentowanymi, które występują po nich. Są to: 1) partykuła przecząca nie w połączeniu z co najmniej dwusylabowymi formami czasownika np. [wym. ńe ga-daj, ńe za-pom-ńi-my]. UWAGI: Z czasownikami jednosylabowymi akcent na ogół pada na nie, np. nie mów, nie rób [wym. ńe muf, ńe rup]; 2) przyimki jednosylabowe, np. do domu, nad ranem, od lutego [wym. do domu, nad ranem, od lutego]. ZESTROJE AKCENTOWE; ENKLITYKI.

Dla tego hasła nie dodano jeszcze żadnych obrazków do galerii.

Rodzaj dostępu Cena Sms Pozostałe
Jednorazowy 2 zł


Informacje o nas

Serwisy

Polecane

Zakupy

Pomoc