Edupedia - premier (Słownik poprawnej polszczyzny)


Encyklopedia internetowa - Słowniki online

Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013premier Słownik: Słownik poprawnej polszczyzny

Popularność: (popularność 0%)

Data utworzenia:

2008-10-22 10:05:40

Data ostatniej modyfikacji:

Hasło nie było modyfikowane.

to szef rządu, lm M. premierzy. UWAGI: 1) Wyrazu tego możemy też używać w odniesieniu do kobiet, może on wówczas być nieodmienny lub odmieniać się jak wyraz rodzaju męskiego (przy czym mianownik liczby mnogiej jest identyczny z mianownikiem liczby pojedynczej, np. Panie premier spotkały się w ONZ.). Jeśli rzeczownika nie odmieniamy, przymiotnik określający go ma formę rodzaju żeńskiego, np. Polska premier Hanna Suchocka; Gabinet polskiego premiera Hanny Suchockiej a. Gabinet polskiej premier Hanny Suchockiej. 2) Wyraz ten piszemy małą literą, nawet gdy odnosi się do konkretnej osoby, np. premier Tadeusz Mazowiecki, prezes Rady Ministrów Tadeusz Mazowiecki. Jedynie w aktach prawnych stosujemy wielką literę, np. zarządzenie wydał Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. Pisownię Prezes Rady Ministrów, Premier Rzeczypospolitej Polskiej można stosować również w tekstach o innym charakterze, pod warunkiem jednak, że nazwa taka odnosi się do konkretnej osoby i występuje w pełnym brzmieniu, np. Jutro Premier (a. Prezes Rady Ministrów) Rzeczypospolitej Polskiej wystąpi w parlamencie. BŁˇD: lm M. !premierowie.

Dla tego hasła nie dodano jeszcze żadnych obrazków do galerii.

Rodzaj dostępu Cena Sms Pozostałe
Jednorazowy 2 zł


Informacje o nas

Serwisy

Polecane

Zakupy

Pomoc