Edupedia - NAZWY WŁASNE (Słownik poprawnej polszczyzny)


Encyklopedia internetowa - Słowniki online

Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013NAZWY WŁASNE Słownik: Słownik poprawnej polszczyzny

Popularność: (popularność 0%)

Data utworzenia:

2008-10-22 10:05:40

Data ostatniej modyfikacji:

Hasło nie było modyfikowane.

charakteryzują się tym, iż wskazują na jednostki, nazwy pospolite natomiast oznaczają grupy jednostek Oznacza to, iż nazwy własne mają funkcję indywidualizującą, a w związku z tym piszemy je wielką literą. Pozostałe reguły dotyczące pisowni wyrazów pospolitych odnoszą się również do pisowni nazw własnych. NAZWY POSPOLITE POCHODZˇCE OD NAZW WŁASNYCH. Nazwy własne obce należy pisać zgodnie z ortografią oryginalną, istnieją jednak WYJˇTKI od tej zasady: 1) Obce nazwy osobowe o spolszczonej pisowni, np. Cyceron, Petrarka Szekspir, Szopen, Luter (w pisowni oryginalnej: Cicero, Petrarca Shakespeare, Chopin, Luther). Niektóre obce nazwy bywają używane w dwu formach - spolszczonej i oryginalnej, np. Petrarka || Petrarca Szekspir || Shakespeare, Szopen || Chopin. 2) Nazwy państw i krain, np. Hiszpania Szwecja Wielka Brytania oraz duże i znane z historii miasta np. Madryt, Monachium, Wenecja. 3) Nazwy pochodzące z obcych języków, w których stosuje się znaki nieobecne w polskim alfabecie, zapisujemy, stosując zasady transkrypcji i transliteracji. Podają je m.in. Nowy słownik ortograficzny PWN oraz Wielki słownik ortograficzny PWN. 4) Specyficzne znaki stosowane w narodowych wersjach alfabetu łacińskiego (np. francuskie ç, î, czeskie ř, ý) powinny zostać zachowane w tekstach przeznaczonych do rozpowszechniania. Jeśli jednak nie dysponujemy odpowiednimi znakami, możemy pominąć znaki diakrytyczne występujące nad lub pod literami bądź też spolszczyć je, zastępując innymi, np. Müller - Mueller, Mukařovský - Mukarzovsky (jednak w tekstach przeznaczonych dla nie-Polaków raczej Mukarovsky).

Dla tego hasła nie dodano jeszcze żadnych obrazków do galerii.

Rodzaj dostępu Cena Sms Pozostałe
Jednorazowy 2 zł


Informacje o nas

Serwisy

Polecane

Zakupy

Pomoc