Edupedia - NAZWISKA ŻEŃSKIE (Słownik poprawnej polszczyzny)


Encyklopedia internetowa - Słowniki online

Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013NAZWISKA ŻEŃSKIE Słownik: Słownik poprawnej polszczyzny

Popularność: (popularność 0%)

Data utworzenia:

2008-10-22 10:05:40

Data ostatniej modyfikacji:

Hasło nie było modyfikowane.

odmieniają się tylko wówczas, gdy są zakończone na -a. Mogą przybierać końcówki przymiotnikowe, np.: Wolna DCMs. Wolnej, BN. Wolną (jak dumna pilna); Dąbrowska DCMs. Dąbrowskiej, BN. Dąbrowską (jak żeńska włoska); Konopacka DCMs. Konopackiej, BN. Konopacką (jak elegancka grecka); Navratilova DCMs. Navratilovej, BN. Navratilovą (jak matowa różowa); lub rzeczownikowe, np.: Kucówna D. Kucówny, C. Kucównie, B. Kucównę, N. Kucówną, Ms. Kucównie (jak rana trasa); Skarżanka D. Skarżanki, C. Skarżance, B. Skarżankę, N. Skarżanką, Ms. Skarżance (jak arka księga). W zależnych przypadkach gramatycznych zapisujemy je według takich samych zasad, jak wyrazy pospolite. Trudność mogą sprawić jedynie wymiany głoskowe zachodzące w zakończeniu tematu odmiany, np.: Deledda CMs. Deleddzie; Halama CMs. Halamie; Pacuła CMs. Pacule.

Dla tego hasła nie dodano jeszcze żadnych obrazków do galerii.

Rodzaj dostępu Cena Sms Pozostałe
Jednorazowy 2 zł


Informacje o nas

Serwisy

Polecane

Zakupy

Pomoc