Edupedia - LATYNIZMY (Słownik poprawnej polszczyzny)


Encyklopedia internetowa - Słowniki online

Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013LATYNIZMY Słownik: Słownik poprawnej polszczyzny

Popularność: (popularność 0%)

Data utworzenia:

2008-10-22 10:05:40

Data ostatniej modyfikacji:

Hasło nie było modyfikowane.

to zapożyczenia z języka łacińskiego. Wpływ łaciny jest wyraźny we wszystkich fazach rozwoju języka polskiego, wyjątkowo silny był w średniowieczu, przy czym przejawiał się głównie w słownictwie religijnym, np. anioł, biskup, kościół, msza pacierz, proboszcz. Od oświecenia wyrazy łacińskie wzbogacają głównie terminologię specjalistyczną i język ludzi wykształconych. Wpływ łaciny jest wyraźny także w słowotwórstwie. Skutkiem wpływu języka łacińskiego jest duża liczba często używanych przyrostków, np. -acja -ika || -yka -ista || -ysta -izm || -yzm, oraz przedrostków, np. anty-, de-, inter-, wice-. ANGLICYZMY; GALICYZMY; GERMANIZMY; RUSYCYZMY; ZAPOŻYCZENIA.

Dla tego hasła nie dodano jeszcze żadnych obrazków do galerii.

Rodzaj dostępu Cena Sms Pozostałe
Jednorazowy 2 zł


Informacje o nas

Serwisy

Polecane

Zakupy

Pomoc