Edupedia - KRYTERIUM EKONOMICZNOŚCI ELEMENTÓW JĘZYKOWYCH (Słownik poprawnej polszczyzny)


Encyklopedia internetowa - Słowniki online

Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013KRYTERIUM EKONOMICZNOŚCI ELEMENTÓW JĘZYKOWYCH Słownik: Słownik poprawnej polszczyzny

Popularność: (popularność 0%)

Data utworzenia:

2008-10-22 10:05:40

Data ostatniej modyfikacji:

Hasło nie było modyfikowane.

opiera się na założeniu, iż poprawne są te środki językowe, które umożliwiają porozumiewanie się w sposób wymagający mniejszego wysiłku od nadawcy i odbiorcy wypowiedzi. W związku z tym za pozytywne uznamy m.in. używanie skrótów i skrótowców, np. RP (zamiast Rzeczpospolita Polska) i wyrazów pochodnych od połączeń dwu- i wielowyrazowych, np. ogólniak (zamiast szkoła ogólnokształcąca).

Dla tego hasła nie dodano jeszcze żadnych obrazków do galerii.

Rodzaj dostępu Cena Sms Pozostałe
Jednorazowy 2 zł


Informacje o nas

Serwisy

Polecane

Zakupy

Pomoc