Edupedia - KANAŁY. (Słownik poprawnej polszczyzny)


Encyklopedia internetowa - Słowniki online

Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013KANAŁY. Słownik: Słownik poprawnej polszczyzny

Popularność: (popularność 0%)

Data utworzenia:

2008-10-22 10:05:40

Data ostatniej modyfikacji:

Hasło nie było modyfikowane.

Nazwy kanałów piszemy wielką literą, np. Kanał Białomorsko- -Bałtycki, Kanał Żerański. Jeśli nazwa kanału jest dwuczłonowa a człon drugi jest rzeczownikiem w mianowniku, który może stanowić samodzielną nazwę, to człon pierwszy (wyraz pospolity kanał) piszemy małą literą, natomiast człon drugi wielką, np. kanał Wieprz-Krzna kanał Marna-Saona. Jednak ze względu na to, że pominięcie członu pierwszego w tych konstrukcjach nie sprzyja jednoznaczności nazwy, stosuje się także zapisy od wielkiej litery, np. Kanał Wieprz-Krzna Kanał Marna-Saona. Jeśli nazwa własna jest dwuczłonowa a człon drugi jest rzeczownikiem w dopełniaczu, np. Kanał Parry´ego, lub przymiotnikiem w mianowniku, np. Kanał Sueski, oba człony pisze się zawsze wielką literą. Człon drugi, nie mogąc stanowić samodzielnej nazwy, musi występować z członem pierwszym. NAZWY GEOGRAFICZNE, p. 2.

Dla tego hasła nie dodano jeszcze żadnych obrazków do galerii.

Rodzaj dostępu Cena Sms Pozostałe
Jednorazowy 2 zł


Informacje o nas

Serwisy

Polecane

Zakupy

Pomoc