Edupedia - INICJAŁY (Słownik poprawnej polszczyzny)


Encyklopedia internetowa - Słowniki online

Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013INICJAŁY Słownik: Słownik poprawnej polszczyzny

Popularność: (popularność 0%)

Data utworzenia:

2008-10-22 10:05:40

Data ostatniej modyfikacji:

Hasło nie było modyfikowane.

możemy zapisywać dwojako: 1) Oddzielić je spacją, np. J. I. Kraszewski; 2) Spację usunąć, np. J.I. Kraszewski. Drugi sposób upowszechnił się w ostatnich latach. 3) Inicjały tworzymy zwykle z pierwszych liter imion i nazwisk, np. A.S., kU., J.S.G. Imiona skracamy, stosując się do tych samych zasad, które rządzą skracaniem wyrazów pospolitych i innych nazw własnych SKRÓTY WYRAZÓW. 4) Skrótem imienia powinna być jego pierwsza litera. Gdy na początku wyrazu znajduje się dwuznak (rz, sz, cz), skracamy go także do pierwszej litery, np. S. to skrót od Szymon, choć imiona rozpoczynające się od dwuznaków czasem skracane są do dwu pierwszych liter, np. Cz. (Czesław), Sz. (Szymon). 5) Po inicjałach wskazane jest stawiać kropki, np. J.I.k (Józef Ignacy Kraszewski). W praktyce od tej zasady często się odchodzi, zwłaszcza w prasie. W związku z tym rozsądnie będzie przyjąć następujące rozwiązanie: kropki po inicjałach stawiamy zawsze wtedy, gdy skracamy cudze imię i nazwisko, kiedy zaś skracamy własne, możemy zaproponować inne warianty zapisu, nawet małymi literami, np. JG, jg (Jan Grzenia). Niektóre szerzej znane inicjały występują zawsze w formie bez kropek, np. KTT (Krzysztof Teodor Toeplitz). SKRÓTY WYRAZÓW.

Dla tego hasła nie dodano jeszcze żadnych obrazków do galerii.

Rodzaj dostępu Cena Sms Pozostałe
Jednorazowy 2 zł


Informacje o nas

Serwisy

Polecane

Zakupy

Pomoc