Edupedia - -eja -ea -ua (Słownik poprawnej polszczyzny)


Encyklopedia internetowa - Słowniki online

Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013-eja -ea -ua Słownik: Słownik poprawnej polszczyzny

Popularność: (popularność 0%)

Data utworzenia:

2008-10-22 10:05:40

Data ostatniej modyfikacji:

Hasło nie było modyfikowane.

to zakończenie niektórych wyrazów, np. breja epopeja kaznodzieja mierzeja nadzieja ukleja. UWAGI: 1a) W dopełniaczu, celowniku i miejscowniku liczby pojedynczej piszemy -ei, np. DCMs. brei, epopei, kaznodziei, mierzei, nadziei, uklei. 1b) W dopełniaczu liczby mnogiej piszemy identycznie, np. (do tych) brei, epopei, kaznodziei, mierzei, nadziei, uklei, jednak następujące rzeczowniki o zakończeniu -eja mogą mieć dwie oboczne formy: alei a. alej, kniei a. kniej, onomatopei (możliwe też onomatopej), rei a. rej, uklei (możliwe też uklej). 2a) Zakończenie -ea mają tylko rzeczowniki pochodzenia obcego, np. Amaltea Erytrea idea kamea Korea orchidea. Niektóre z nich mogą mieć warianty z -j-, np. Amalteja Erytreja. 2b) W dopełniaczu, celowniku i miejscowniku liczby pojedynczej oraz w dopełniaczu liczby mnogiej piszemy -ei, np. DCMs. Amaltei, Erytrei, idei, kamei, Korei, orchidei. 3) Zakończenie -ua mają tylko rzeczowniki pochodzenia obcego, np. Nikaragua statua. 3b) W dopełniaczu, celowniku i miejscowniku liczby pojedynczej piszemy -ui, np. do Nikaragui, koło statui (a. statuy). Rzeczowniki statua Gargantua "postać literacka", genua "żagiel", skua "ptak", tamandua "ssak" mają w dopełniaczu liczby pojedynczej dwie formy: statuy a. statui, Gargantui (możliwe też Gargantuy), skuy a. skui, tamanduy a. tamandui. 3c) W mianowniku liczby mnogiej wyrazy te mają końcówkę -y, np. statuy, genuy, w dopełniaczu liczby mnogiej - -i, np. tych statui, genui. 3d) Niektóre rzeczowniki zakończone na -ua są nieodmienne, np. burżua Keczua a. Kiczua "plemię", Sinhua "agencja prasowa".

Dla tego hasła nie dodano jeszcze żadnych obrazków do galerii.

Rodzaj dostępu Cena Sms Pozostałe
Jednorazowy 2 zł


Informacje o nas

Serwisy

Polecane

Zakupy

Pomoc