Edupedia - AKCENT WYRAZOWY (Słownik poprawnej polszczyzny)


Encyklopedia internetowa - Słowniki online

Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013AKCENT WYRAZOWY Słownik: Słownik poprawnej polszczyzny

Popularność: (popularność 0%)

Data utworzenia:

2008-10-22 10:05:40

Data ostatniej modyfikacji:

Hasło nie było modyfikowane.

w języku polskim pada zwykle na drugą sylabę od końca wyrazu. Niekiedy, zwłaszcza w języku starannym, akcent stawiamy w innej pozycji. Dotyczy to głównie następujących grup wyrazów: I. 1) Akcent na trzeciej sylabie od końca mają czasowniki w formach 1. i 2. osoby liczby mnogiej czasu przeszłego i trybu przypuszczającego, np. [wym. pi-sa-li-śmy, zro-bi-li-ście]. 2) Czasowniki w formach trybu przypuszczającego: w liczbie pojedynczej i w 3. osobie liczby mnogiej, np. [wym. pi-sał-bym, zro-bi-li-by]. 3) Czasowniki w formach 1. i 2. osoby liczby trybu przypuszczającego mają akcent na czwartej sylabie od końc,a np. [wym. na-pi-sa-li-byś-my, zro-bi-li-by-ście]. II. Rzeczowniki zapożyczone z łaciny lub greki, zakończone na -ika || -yk,a możemy - zwłaszcza w języku starannym - akcentować na trzeciej sylabie od końc,a np. [wym. lo-gi-k,a ma-te-ma-ty-ka], jednak w polszczyźnie potocznej zdecydowanie przeważa akcent na drugą sylabę od końc,a np. [wym. lo-gi-k,a ma-te-ma-ty-ka], w związku z tym uznajemy go za akceptowalny także w języku starannym. III. Rzeczowniki jednosylabowe poprzedzone cząstkami anty-, arcy-, eks-, super-, wice- akcentujemy na ostatniej sylabie, np. [wym. antygen, arcymistrz, eksmistrz, supersam, wicekról]. W mowie potocznej akceptowalny jest akcent na drugiej sylabie od końca [wym. antygen, arcymistsz, eksmistrz, supersam, wicekrul]. IV. Wyrazy z elementami -kroć, -st,a -set mają akcent na trzeciej sylabie od końc,a np. [wym. o-siem-kroć, czte-ry-st,a o-siem-set]. Akcent na drugiej sylabie od końca jest charakterystyczny dla mowy potocznej: [wym. o-siem-kroć, czte-ry-st,a o-siem-set]. V. Niektóre rzeczowniki pochodzenia obcego mogą być akcentowane na drugą lub trzecią sylabę od końc,a również w mowie starannej, np. analiz,a bibliotek,a festiwal, komitet, uniwersytet [wym. a-na-li-za a. a-na-li-z,a bib-lio-te-ka a. bib-lio-te-k,a fes-ti-wal a. fes-ti-wal, ko-mi-tet a. ko-mi-tet, u-ńi-wer-sy-tet a. u-ńi-wer-sy-tet]. AKCENT ZDANIOWY. SKRÓTOWCE. ZESTROJE AKCENTOWE.

Dla tego hasła nie dodano jeszcze żadnych obrazków do galerii.

Rodzaj dostępu Cena Sms Pozostałe
Jednorazowy 2 zł


Informacje o nas

Serwisy

Polecane

Zakupy

Pomoc