Edupedia - angloamerykański krąg kulturowy (Słownik pojęć geografii społeczno-ekonomicznej)


Encyklopedia internetowa - Słowniki online

Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013

angloamerykański krąg kulturowy Słownik: Słownik pojęć geografii społeczno-ekonomicznej

Popularność: (popularność 0%)

Data utworzenia:

2010-11-05 12:20:04

Data ostatniej modyfikacji:

Hasło nie było modyfikowane.

→ krąg kulturowy obejmujący Stany Zjednoczone (bez Hawajów) oraz Kanadę. Tworzą go wieloetniczne → narody (→ Amerykanie, → Kanadyjczycy) powstałe z → asymilacji grup → imigrantów różnej narodowości zasiedlających Amerykę Północną, ukształtowane zasadniczo na anglosaskim wzorcu kulturowym (dominuje język angielski). Cechuje go: wielokulturowość, wieloetniczność, tolerancja, pluralizm, ideologia sukcesu opartego na instytucjach i wartościach demokracji, silny indywidualizm (wzrost war-tości jednostki), kult przedsiębiorczości, masowość kultury („macdonaldyzacja”) oraz amerykański mesjanizm stania na straży idei wolnościowych. Charakterystyczne jest duże zróżnicowanie religii → chrześcijańskich (→ katolicyzm, wyznania protestanckie, nowe ruchy religijne).

Dla tego hasła nie dodano jeszcze żadnych obrazków do galerii.

Nie zdefiniowano.

Brak linków wewnetrznych.

Brak linków zewnetrznych.

Rodzaj dostępu Cena Sms Pozostałe
Jednorazowy 2 zł


Informacje o nas

Serwisy

Polecane

Zakupy

Pomoc