Encyklopedia internetowa - Słownik chemiczny

Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013


Lista haseł w słowniku "Słownik chemiczny":


1,3,5 - TRIMETYLOBENZEN
2,4,5-T
2,4,6-TRINITROTOLUEN
2,4-D
ABSORBANCJA
ABSORPCJA
ABSORPCJA PROMIENIOWANIA
Ac
ACESULFAM K
ACETALDEHYD
ACETALE
ACETAMID, etanoamid
ACETANILID
ACETOFENON
ACETON, propanon
ACETYLEN
ACETYLENKI
ACETYLOCELULOZA
ACETYLOCHOLINA
ACETYLO-CoA
ACETYLOKOENZYM A (acetylo-CoA , acetylo-S-CoA, aktywny octan)
ACETYLOOCTAN ETYLU
ACETYLO-S-CoA
ACETYLOWANIE
ACYDYMETRIA
ACYLOWANIE
ADAMANTAN
ADAMSYT
ADDYCJA
ADENINA
ADENOZYNA
ADENOZYNOTRIFOSFORAN
ADERMINA
ADRENALINA
ADSORPCJA
AEROZOL
Ag
AGAR
AGAT
AGLIKON
AKCELERATOR CZĄSTEK
AKCEPTOR PARY ELEKTRONOWEJ
AKCEPTOR PROTONU
AKROLEINA
AKRYLONITRYL
AKSEROFTOL
AKT
AKTYN
AKTYNOWCE
AKTYWNOŚĆ
AKTYWNOŚĆ CHEMICZNA
AKTYWNY OCTAN
AKUMULATOR
AKUMULATOR OŁOWIOWY
AKUMULATOR ZASADOWY
AKWAMARYN
AKWARELE
Al
ALABASTER
ALANINA
ALBIT
ALBUMINY
ALCHEMIA
ALDEHYD BENZOESOWY
ALDEHYD GLICERYNOWY
ALDEHYD MRÓWKOWY
ALDEHYD OCTOWY
ALDEHYDY
ALDER KURT
ALDOZY
ALEKSANDRYT
ALFA-AMINOKWASY
ALICYKLICZNY
ALIFATYCZNY
ALIZARYNA
ALKACYMETRIA
ALKALIA
ALKALIMETRIA
ALKALOIDY
ALKANALE
ALKANOLE
ALKANY
ALKANY NORMALNE
ALKENY
ALKIL
ALKILOWANIE
ALKINY
ALKOHOL
ALKOHOL ABSOLUTNY
ALKOHOL ALLILOWY
ALKOHOL ETYLOWY
ALKOHOL METYLOWY
ALKOHOLANY
ALKOHOLE
ALKOHOLIZA ESTRÓW
ALKOHOLIZM
ALKOHOLOMETR
ALKOKSY
ALLEN
ALOTROPIA PIERWIASTKÓW
ALPAKA
ALUMINIUM
ALUMINOTERMIA
AŁUNY
Am
AMALGAMAT
AMATOKSYNY
AMERYK
AMETYST
AMFETAMINA
AMFIBOLE
AMFIPROTYCZNOŚĆ
AMFOTERYCZNOŚĆ
AMIDKI
AMIDOL
AMIDY KWASOWE
AMINOBENZEN
AMINOKWASY
AMINOPLASTY
AMINY
AMONIAK
AMYLOPEKTYNA
AMYLOZA
ANABOLIKI
ANALIZA
ANALIZA CHEMICZNA
ANALIZA ELEMENTARNA
ANALIZA ILOŚCIOWA
ANALIZA JAKOŚCIOWA
ANALIZA MIARECZKOWA
ANALIZA STRĄCENIOWA
ANALIZA WAGOWA
ANATAZ
ANDALUZYT
ANDEZYT
ANDROGENY
ANDROSTERON
ANEURYNA
ANGLEZYT
ANGSTREM
ANHYDRYT
ANIELSKI PYŁ
ANIHILACJA
ANILANA
ANILINA
ANION
ANIONIT
ANIONORODNIK
ANIZOTROPIA
ANODA
ANOMALIA WODY
ANOMERY
ANORTYT
ANTABUS
ANTICOL
ANTRACEN
ANTRACYT
ANTYBIOTYKI
ANTYCZĄSTKI
ANTYDETONATOR
ANTYELEKTRON
ANTYFERROMAGNETYK
ANTYMATERIA
ANTYMON
ANTYMONIT
ANTYNEUTRON
ANTYPERSPIRANTY
ANTYPODY OPTYCZNE
ANTYPROTON
ANTYUTLENIACZE
ANTYWITAMINY
APARAT HOFMANNA
APARAT KIPPA
APATYT
APOENZYM
APROTYCZNOŚĆ
Ar
ARAGONIT
ARENY
AREOMETR
ARGENTOMETRIA
ARGENTYT
ARGININA
ARGON
AROMATY
AROMATYCZNE PODSTAWIENIE ELEKTROFILOWE
AROMATYCZNOŚĆ
AROMATYCZNY
AROMATYZACJA
ARRHENIUS SVANTE AUGUST
ARSEN
ARSENOPIRYT
ARSZENIK
ARYL
As
ASFALT
ASOCJACJA
ASPARAGINA
ASPARTAM
ASPIRYNA
ASTAT
ASYMETRYCZNY ATOM WĘGLA
At
ATMOSFERA
ATMOSFERA PIERWOTNA ZIEMI
ATMOSFERA PLANET UKŁADU SŁONECZNEGO
ATOM
ATOM WODOROPODOBNY
ATP
ATRAKTANTY
ATRAMENTY
ATRAMENTY SYMPATYCZNE
ATROPINA
Au
AUKSOCHROMY
AURYPIGMENT
AUSTENIT
AUTODYSOCJACJA WODY
AUTOJONIZACJA
AUTOKATALIZA
AVOGADRO DI QUAREGNA AMADEO
AZAN
AZBEST
AZEOTROP
AZOL
AZOT
AZOTAN(V) POTASU
AZOTAN(V) SODU
AZOTAN(V) SREBRA
AZOTANY
AZOTKI
AZOTOWCE
AZOZWIĄZKI
AZURYT
AZYDKI
AZYNA
B
Ba
BAEKELAND LEO HENDRIK
BAGIETKA
BAKELIT
BAŃKA MYDLANA
BAR
BARBITURANY
BARWA
BARWIENIE METALI
BARWNIKI
BARYT
BASTENZYT
BATERIA
BAWEŁNA
BAWEŁNA STRZELNICZA
BAZALT
Be
BECKMANN ERNST OTTO
BECQUEREL ANTOINE HENRI
BEJCE
BENZEN
BENZENOL
BENZOIL
BENZYL
BENZYNA
BENZYNA BEZOŁOWIOWA
BENZYNA LEKKA
BENZYNA SYNTETYCZNA
BERGIUS FRIEDRICH
BERKEL
BERTHELOT PIERRE EUGENE MARCELIN
BERTHOLLET CLAUDE LOUIS DE
BERYL
BERYL
BERYLOWCE
BERZELIUS JÖNS JACOB
BETON
BEZWODNIK KWASU ORGANICZNEGO
BEZWODNIKI KWASOWE
BEZWODNIKI ZASADOWE
Bi
BIAŁKA
BIAŁKA GLOBULARNE
BIEL BAROWA
BIEL CYNKOWA
BIEL OŁOWIANA
BIEL TYTANOWA
BIFENYL
BIG BANG
BIOCHEMIA
BIODEGRADACJA
BIOGAZ
BIOKATALIZATORY
BIOSFERA
BIOTYNA
BIOTYT
BIPIRAMIDA
BISACHARYDY
BISCHOFIT
BITREX
BIURET
BIURETA
BIZMUT
BIZMUTYN
BIZMUTYNIT
Bk
BLENDA CYNKOWA
BLENDA SMOLISTA
BLENDA URANOWA
BLOKI S, P, D, F
BŁĘKIT NIEBA
BŁĘKIT PRUSKI
BŁĘKIT TURNBULLA
BŁONNIK
BŁYSZCZ ANTYMONOWY
BŁYSZCZ ANTYMONU
BŁYSZCZ BIZMUTU
BŁYSZCZ KOBALTU
BŁYSZCZ MOLIBDENOWY
BŁYSZCZ OŁOWIU
BŁYSZCZ ŻELAZA
BOHR
BOHR NIELS HENRIK DAVID
BOJOWE ŚRODKI TRUJĄCE
BOKSYT
BOLTZMANN LUDWIG EDUARD
BOMBA ATOMOWA
BOMBA JĄDROWA
BOMBA KOBALTOWA
BOMBA TERMOJĄDROWA
BOMBA WODOROWA
BOR
BORAKS
BORNIT
BOROWCE
BOROWODORY
BORYGO
BOSCH CARL
BOYLE ROBERT
Br
BRAND HENNING
BRAUNIT
BRAUNSZTYN
BRĄZY
BROM
BROMEK
BROMEK POTASU
BROMEK SREBRA
BROMOWANIE
BROMOWODÓR
BRONSTED JOHANN NICOLAUS
BRUD
BRYLANT
BUFOR
BUM-BUM
BUNSEN ROBERT WILHELM
BURSZTYN
BUTA-1,3-DIEN
BUTAN
BUTANAL
BUTANOL
BUTANON
BUTAPREN
BUTENY
BUTLEROW ALEKSANDR
BUTYL
BUTYNY
C
Ca
CALGON
CANNIZZARO STANISLAO
CARLISLE ANTHONY
CAVENDISH HENRY
Cd
CD-3 i CD-4
Ce
CECHA PROBIERCZA
CEFALOSPORYNY
CEGŁA
CELESTYN
CELOBIOZA
CELOFAN
CELULOID
CELULOZA
CEMENT
CEMENTYT
CENTRUM CHIRALNOŚCI
CENTRUM KOORDYNACJI
CER
CERUSYT
CERYT
CEZ
Cf
CHALCEDON
CHALKANTYT
CHALKOPIRYT
CHALKOZYN
CHEMIA
CHEMIA ANALITYCZNA
CHEMIA FIZYCZNA
CHEMIA KOORDYNACYJNA
CHEMIA KWANTOWA
CHEMIA NIEORGANICZNA
CHEMIA ORGANICZNA
CHEMIA RADIACYJNA
CHEMIA ŚRODOWISKA
CHEMIA TEORETYCZNA
CHEVREUL MICHAEL EUGENE
CHININA
CHINOLINA
CHIRALNOŚĆ
CHLOR
CHLORAMINA
CHLORAN(V) POTASU
CHLORANY(V)
CHLORARGYRYT
CHLOREK ACETYLU
CHLOREK AMONU
CHLOREK ANILINIOWY
CHLOREK BENZOILU
CHLOREK BENZYLU
CHLOREK GLINU
CHLOREK METYLU
CHLOREK POTASU
CHLOREK SODU
CHLOREK WAPNIA
CHLOREK WINYLU
CHLORKI KWASOWE
CHLOROBENZEN
CHLOROETEN
CHLOROFIL
CHLOROFORM
CHLOROMETAN
CHLOROPIKRYNA
CHLOROWCE
CHLOROWCOALKILE
CHLOROWCOWANIE
CHLOROWODOREK ANILINY
CHLOROWODÓR
CHŁODNICA
CHŁODZIWO REAKTORÓW JĄDROWYCH
CHMURA ELEKTRONOWA
CHOLESTEROL
CHOLINA
CHOROBA KESONOWA
CHOROBA POPROMIENNA
CHROM
CHROMATOGRAFIA
CHROMIANKA
CHROMIT
CHROMOFORY
CHROMOWCE
CHRYZOPRAZ
CHRYZOTYL
CIĄG GŁÓWNY
CIĄGLIWOŚĆ
CIECZE NADKRYTYCZNE
CIEKŁE KRYSZTAŁY
CIENIE DO POWIEK
CIEPŁO
CIEPŁO PAROWANIA
CIEPŁO PRZEMIANY FAZOWEJ
CIEPŁO REAKCJI
CIEPŁO ROZPUSZCZANIA
CIEPŁO SPALANIA
CIEPŁO TOPNIENIA
CIEPŁO TWORZENIA
CIŚNIENIE KRYTYCZNE
Cl
CLAUSIUS RUDOLF
Cm
Co
Cr
CRAFTS JAMES MASON
CROWN
Cs
CS
Cu
CUKIER GRONOWY
CUKIER INWERTOWANY
CUKIER MLEKOWY
CUKIER OŁOWIOWY
CUKIER OWOCOWY
CUKIER SŁODOWY
CUKRY
CUKRY PROSTE
CURIE PIERRE
CYJANEK POTASU
CYJANEK SODU
CYJANIANY
CYJANOKOBALAMINA
CYJANOPAN
CYJANOWODÓR
CYJANOŻELAZIANY(II)
CYJANOŻELAZIANY(III)
CYKL AZOTU
CYKL GWIAZDOWY
CYKL OZONOWY
CYKL SIARKI
CYKL TERMODYNAMICZNY
CYKL TLENU
CYKL WĘGLA
CYKL WODY
CYKLAMINIAN SODU
CYKLIZACJA
CYKLOALKANY
CYKLOALKENY
CYLINDER MIAROWY
CYNA
CYNK
CYNKOWANIE
CYNKOWCE
CYNOBER
CYNOWANIE
CYRKON
CYRKON
CYSTEINA
CYTOZYNA
CYTRYN
CZAD
CZĄSTECZKA
CZĄSTECZKI HETEROATOMOWE
CZĄSTECZKI HETEROJĄDROWE
CZĄSTECZKI HOMOATOMOWE
CZĄSTECZKI HOMOJĄDROWE
CZĄSTKA ALFA
CZĄSTKA BETA
CZĄSTKI
CZĄSTKI ELEMENTARNE
CZTEROCHLOREK WĘGLA
CZYNNIK ELEKTROFILOWY
CZYNNIK NUKLEOFILOWY
CZYNNOŚĆ OPTYCZNA
DALTON JOHN
DANIELL JOHN FREDERIC
DARMSZTADT
DATOWANIE PROMIENIOTWÓRCZE
DAVY HUMPHRY
DAWKA PROMIENIOWANIA
DDT
DEBIERNE ANDRÉ
DEBYE PETER JOSEPH WILHELM
DEFEKT MASY
DEFICYT MASY
DEGRADACJA BIOLOGICZNA
DEHYDRATACJA
DEHYDROGENACJA
DEKANTACJA
DEKARBOKSYLACJA
DEKSTRYNY
DELOKALIZACJA ELEKTRONÓW
DEMINERALIZACJA WODY
DENATURACJA BIAŁKA
DENATURAT
DEOKSYRYBOZA
DEPILATORY
DEPOLIMERYZACJA
DEPRESANTY
DESORPCJA
DESTYLACJA
DESTYLACJA FRAKCYJNA
DESTYLACJA POD ZMNIEJSZONYM CIŚNIENIEM
DESTYLACJA ROZKŁADOWA
DESTYLACJA Z PARĄ WODNĄ
DESTYLAT
DETERGENTY
DEUTER
DEUTERON
DEZELEKTRONACJA
DEZELEKTRONATOR
DEZOKSYRYBOZA
DIABAZ
DIAGRAM FAZOWY
DIALIZA
DIAMAGNETYK
DIAMENT
DIASPOR
DIASTEREOIZOMERY
DIAZEPAM
DICHROMIAN(VI) POTASU
DICYJAN
DIELS OTTO PAUL
DIENY
DIGITOKSYNA
DIKUMAROL
DIMER
DIMERYZACJA
DIOKSYNY
DIORYT
DIPEPTYD
DIPOL ELEKTRYCZNY
DISACHARYDY
DISULFIRAM
DŁUGOŚĆ WIĄZANIA
DNA
DÖBEREINER JOHANN WOLFGANG
DODATKI DO ŻYWNOŚCI
DOMEYKIT
DONOR PARY ELEKTRONOWEJ
DORABIALSKA ALICJA
DOŚWIADCZENIE
DREWNO
DROBINA
DRUGA ZASADA TERMODYNAMIKI
Ds
DUALIZM KORPUSKULARNO-FALOWY MATERII
DUBLET ELEKTRONOWY
DUBN
DURALUMINIUM
DURAN
DUROPLASTY
DWUCHROMIAN POTASU
DWUCUKRY
DWUCYJAN
DWUSIARCZEK WĘGLA
DWUTLENEK AZOTU
DWUTLENEK SIARKI
DWUTLENEK WĘGLA
Dy
DYFRAKCJA
DYFUZJA
DYM
DYMIĄCY KWAS SIARKOWY
DYMY ZASŁONOWE
DYNAMIT
DYSKRAZYT
DYSOCJACJA
DYSOCJACJA ELEKTROLITYCZNA
DYSOCJACJA JONOWA
DYSOCJACJA TERMICZNA
DYSPROPORCJONOWANIE
DYSPROZ
DZIURY OZONOWE
EFEKT CIEPLARNIANY
EFEKT CIEPLNY REAKCJI
EFEKT ENERGETYCZNY PRZEMIANY CHEMICZNEJ
EFEKT INDUKCYJNY
EFEKT KACZORA DONALDA
EFEKT SYNERGICZNY
EFEKT TYNDALLA
EINSTEIN
EINSTEIN ALBERT
EKA-PIERWIASTKI
EKRANOWANIE JĄDRA
EKSPERYMENT
EKSPLOZJA
EKSPLOZOFOR
EKSTAZY
EKSTRAKCJA
EKSYKATOR
ELANA
ELEKTROCHEMIA
ELEKTRODA
ELEKTRODA BROMOWA
ELEKTRODA CHLOROSREBROWA
ELEKTRODA CHLOROWA
ELEKTRODA JODOWA
ELEKTRODA JONOSELEKTYWNA
ELEKTRODA KALOMELOWA
ELEKTRODA PLATYNOWA
ELEKTRODA SZKLANA
ELEKTRODA WODOROWA
ELEKTRODODATNIOŚĆ
ELEKTRODY I RODZAJU
ELEKTRODY II RODZAJU
ELEKTRODY REDOKS
ELEKTROFIL
ELEKTROFOREZA
ELEKTROLITY
ELEKTROLITY MOCNE
ELEKTROLITY SŁABE
ELEKTROLIZA
ELEKTROLIZA WODY
ELEKTROLIZER HOFMANNA
ELEKTRON
ELEKTRON DODATNI
ELEKTRONACJA
ELEKTRONATOR
ELEKTRONOWE TEORIE WIĄZANIA CHEMICZNEGO
ELEKTRONY NIEWALENCYJNE
ELEKTRONY NIEWIĄŻĄCE
ELEKTRONY SPAROWANE
ELEKTRONY WALENCYJNE
ELEKTRONY WIĄŻĄCE
ELEKTRONY WOLNE
ELEKTRONY ZDELOKALIZOWANE
ELEKTRORAFINACJA MIEDZI
ELEKTROUJEMNOŚĆ PIERWIASTKÓW
ELEMENTARNE CZĄSTKI MATERII
ELEMENTY SYMETRII
ELIMINACJA
ELUENT
EMETYK
EMISJA ALFA
EMISJA BETA MINUS
EMISJA BETA PLUS
EMULGATORY
EMULSJA
EMULSJA FOTOGRAFICZNA
ENANCJOMER
ENARGIT
ENERGIA AKTYWACJI
ENERGIA ELEKTRONOWA
ENERGIA JĄDROWA
ENERGIA JONIZACJI
ENERGIA JONOWEJ SIECI KRYSTALICZNEJ
ENERGIA ODDZIAŁYWAŃ MIĘDZYCZĄSTECZKOWYCH
ENERGIA OSCYLACYJNA
ENERGIA POWINOWACTWA ELEKTRONOWEGO
ENERGIA REZONANSU
ENERGIA ROTACYJNA
ENERGIA SIECI KRYSTALICZNEJ
ENERGIA TRANSLACYJNA
ENERGIA UKŁADU
ENERGIA WEWNĘTRZNA UKŁADU
ENERGIA WIĄZANIA JĄDRA
ENERGIA WIĄZAŃ ZWIĄZKU CHEMICZNEGO
ENERGIE ORBITALNE
ENOL
ENTALPIA
ENTALPIA PAROWANIA
ENTALPIA PRZEMIANY FAZOWEJ
ENTALPIA REAKCJI
ENTALPIA ROZPUSZCZANIA
ENTALPIA SPALANIA
ENTALPIA SUBLIMACJI
ENTALPIA SWOBODNA
ENTALPIA TOPNIENIA
ENTALPIA TWORZENIA ZWIĄZKU
ENTROPIA
ENZYMY
EPIDOT
EPIMERY
EPSOMIT
Er
ERB
ERGOSTEROL
ERGOTAMINA
Es
ESENCJA OCTOWA
ESPERAL
ESTRADIOL
ESTRY KWASÓW KARBOKSYLOWYCH
ESTRY KWASÓW NIEORGANICZNYCH
ESTRYFIKACJA
ETANAL
ETANOL
ETEN
ETER DIETYLOWY
ETER NAFTOWY
ETERY
ETYL
ETYLEN
ETYLINA
ETYLOBENZEN
ETYN
Eu
EUKSENIT
EUROP
EWOLUCJA CHEMICZNA
F
FAJANS
FAJANS KAZIMIERZ
FALA DE BROGLIE´A
FALLOTOKSYNY
FARADAY MICHAEL
FARBY
FAZA
FAZA DYSPERSYJNA
FAZA ROZPRASZAJĄCA
FAZA ROZPROSZONA
FAZA UKŁADU
FAZA ZDYSPERGOWANA
Fe
FEHLING HERMAN
FENANTREN
FENIDON
FENOL
FENOLE
FENOLOFTALEINA
FENOPLASTY
FENYL
FENYLOALANINA
FERM
FERMENTACJA
FERMENTACJA ALKOHOLOWA
FERMENTACJA MLEKOWA
FERMENTACJA OCTOWA
FERRIMAGNETYK
FERROCEN
FERROMAGNETYK
FERRYT
FERRYTY
FILOCHINON
FILTRAT
FISCHER EMIL HERMANN
FISCHER FRANZ JOSEF EMIL
FIZYKA
FLINT
FLOTACJA
FLUOR
FLUOREK SIARKI(VI)
FLUORESCENCJA
FLUORKI
FLUOROFORY
FLUOROWCE
FLUOROWCOPOCHODNE WĘGLOWODORÓW
FLUOROWODÓR
FLUORYT
Fm
FORMALDEHYD
FORMALINA
FORMALNY STOPIEŃ UTLENIENIA
FOSFAN
FOSFINA
FOSFOR
FOSFORANY
FOSFORESCENCJA
FOSFORIAK
FOSFORY
FOSFORYTY
FOSGEN
FOTOCHEMIA
FOTOLIZA
FOTON
FOTOSYNTEZA
Fr
FRAKCJA
FRANS
FREONY
FRIEDEL CHARLES
FRUKTOZA
FULLERENY
FUNKCJA FALOWA
FUNKCJA GIBBSA
FUNKCJE STANU
FUNKCJE TERMODYNAMICZNE
FURAN
FURANOZA
FUZLE
Ga
GABRO
GADOLIN
GADOLINIT
GAL
GALAKTOZA
GALALIT
GALENA
GALENIT
GALVANI LUIGI
GALWANOTECHNIKA
GANJA
GARBNIKI
GARBOWANIE
GARNIERYT
GASZENIE WAPNA
GAY-LUSSAC JOSEPH
GAZ BŁOTNY
GAZ DOSKONAŁY
GAZ ELEKTRONOWY
GAZ GENERATOROWY
GAZ KOKSOWNICZY
GAZ MUSZTARDOWY
GAZ ROZWESELAJĄCY
GAZ RZECZYWISTY
GAZ WODNY
GAZ ZIEMNY
GAZY CIEPLARNIANE
GAZY SZLACHETNE
Gd
Ge
GEOCHEMIA
GERMAN
GETTER
GĘSTOŚĆ
GĘSTOŚĆ ŁADUNKU ELEKTRONOWEGO
GFP
GIBBSYT
GINOGENY
GIPS
GIPS PALONY
GLAUBER JOHANN RUDOLF
GLICEROL
GLICERYNA
GLICYNA
GLIKOGEN
GLIKOKOL
GLIKOL ETYLENOWY
GLIKOZYDY
GLIN
GLINY
GLUKOZA
GLUKOZYDY
GLUTAMINA
GLUTATION
GŁÓWNA LICZBA KWANTOWA
GNEJS
GNICIE
GOETHYT
GÖPPERT-MAYER MARIA
GRAFIT
GRAMORÓWNOWAŻNIK
GRANATY
GRANIT
GRIGNARD VICTOR AUGUSTE
GRUPA ACETYLOWA
GRUPA ALDEHYDOWA
GRUPA ALKILOWA
GRUPA AMINOWA
GRUPA AZOWA
GRUPA HYDROFILOWA
GRUPA HYDROFOBOWA
GRUPA HYDROKSYLOWA
GRUPA KARBOKSYLOWA
GRUPA KETONOWA
GRUPA LIPOFILOWA
GRUPA NITROWA
GRUPA PROSTETYCZNA
GRUPA SULFONOWA
GRUPY FUNKCYJNE
GRUPY GŁÓWNE
GRUPY POBOCZNE
GRUPY UKŁADU OKRESOWEGO
GRYNSZPAN
GUANINA
GUDRON
GULDBERG CATO MAXIMILIAN
GUMA
GUMA ARABSKA
GUTAPERKA
H
HABER FRITZ
HAFN
HAHN OTTO
HALIT
HALOGENOWANIE
HALOGENOWODORY
HALOGENY
HALONY
HALUCYNOGENY
HARTOWANIE METALI
HAS
HASZYSZ
HAWORTH WALTER NORMAN
Hb
He
HEISENBERG WERNER CARL
HEKSOZY
HEL
HEL II
HELIODOR
HELIONY
HELISA
HELMHOLTZ HERMANN VON
HELOWCE
HEM
HEMATYT
HEMIACETAL
HEMOGLOBINA
HEROINA
HESS GERMAIN HENRI
HETEROCYKLICZNY
HETEROGENICZNY
HETEROLITYCZNY ROZPAD WIĄZANIA
Hf
Hg
HIACYNT
HIGROSKOPIJNOŚĆ
HIPOTEZA
HIPOTEZA LINIOWA
HISTAMINA
HISTYDYNA
Ho
HOFF JACOBUS HENDRICUS VAN´T
HOFFMANN RONALD
HOFMANN AUGUST WILHELM VON
HOLM
HOLOENZYM
HOMEOPATIA
HOMOGENICZNY
HOMOLITYCZNY ROZPAD WIĄZANIA
HOMOLOGI
HORMEZA RADIACYJNA
HORMON AGRESJI
HORMONY
HORMONY PŁCIOWE MĘSKIE
HORMONY PŁCIOWE ŻEŃSKIE
HÜCKEL ERICH
HYBRYDYZACJA ORBITALI ATOMOWYCH
HYBRYDYZACJA sp
HYBRYDYZACJA sp2
HYBRYDYZACJA sp3
HYBRYDYZACJA sp3d
HYBRYDYZACJA sp3d2
HYDRARGILIT
HYDRATACJA
HYDRATY
HYDRAZYNA
HYDROCHINON
HYDROKSOSOLE
HYDROKSYKWASY
HYDROKSYL
HYDROKSYLIZYNA
HYDROKSYLOAMINA
HYDROKSYPROLINA
HYDROLIZA
HYDROLIZA ANIONOWA
HYDROLIZA CZĄSTECZKOWA
HYDROLIZA JONOWA
HYDROLIZA KATIONOWA
HYDROLIZA KWASOWA
HYDROLIZA KWASOWA ESTRÓW
HYDROLIZA ZASADOWA
HYDROLIZA ZASADOWA ESTRÓW
HYDROLIZAT BIAŁKOWY
HYDROSFERA
I
IBUPROFEN
ILMENIT
ILOCZYN JONOWY WODY
ILOCZYN ROZPUSZCZALNOŚCI
IŁY
IMIDAZOL
IMIDKI
IMINA
In
IN STATU NASCENDI
IND
INDYKATOR
INGOLINY
INHIBITOR
INHIBITORY KOROZJI
INICJATOR
INSULINA
INTERFERENCJA
INWERSJA
INWERSJA SKRĘCALNOŚCI OPTYCZNEJ
IPERYT
Ir
IRYD
ITERB
ITR
IZOBARY
IZOLEUCYNA
IZOMER
IZOMERIA CIS-TRANS
IZOMERIA KONSTYTUCYJNA
IZOMERIA OPTYCZNA
IZOMERIA PODSTAWIENIA
IZOMERIA POŁOŻENIA PODSTAWNIKA
IZOMERIA SZKIELETOWA
IZOMERY
IZOMERYZACJA
IZOMORFIZM
IZOPREN
IZOTONY
IZOTOPY
JANTAR
JARGON
JASPIS
JĄDRO ATOMOWE
JEDWAB NATURALNY
JEDWAB SZTUCZNY
JEŁCZENIE
JOD
JODANY(V)
JODKI
JODOFORM
JODOMETRIA
JODOWODÓR
JODYNA
JOGURT
JOLIOT-CURIE IRENE
JON
JON HYDRONIOWY
JON OKSONIOWY
JON WODOROPODOBNY
JONITY
JONIZACJA
JONOSFERA
K
KADM
KAINIT
KALAFONIA
KALCYT
KALIFORN
KALOMEL
KALORIA
KAMFORA
KAMIENIE DO ZAPALNICZEK
KAMIEŃ KOTŁOWY
KAMIEŃ MYDLANY
KAMIEŃ PIEKIELNY
KAOLINIT
KAPROLAKTAM
KARBEN
KARBID
KARBIN
KARBOANIONY
KARBOKATION
KARBOL
KARBONYL
KARBONYLKI
KARBORUND
KARMEL
KARNALIT
KARNOTYT
KAROTENY
KASYTERYT
KATALIZA ENZYMATYCZNA
KATALIZA HETEROFAZOWA
KATALIZA HETEROGENICZNA
KATALIZA HOMOFAZOWA
KATALIZA HOMOGENICZNA
KATALIZATOR
KATION
KATION NITROILU
KATIONIT
KATIONORODNIK
KATODA
KAUCZUK NATURALNY
KAUCZUKI SYNTETYCZNE
KAZEINA
KEFIR
KEKULE VON STRADONITZ FRIEDRICH AUGUST
KELVIN LORD OF LARGS
KEMULA WIKTOR
KETOKWASY
KETONY
KETOZY
KIRCHHOFF GUSTAV ROBERT
KIUR
KLATRATY
KLEIK SKROBIOWY
KLEJE
KLUCZ ELEKTROLITYCZNY
KOAGULACJA
KOAGULACJA NIEODWRACALNA
KOAGULACJA ODWRACALNA
KOAGULAT
KOBALAMINA
KOBALT
KOBALTOWCE
KOBALTYN
KODEINA
KOENZYM
KOFEINA
KOKAINA
KOKS
KOKSOWANIE WĘGLA
KOKSOWNICTWO
KOLBA
KOLBA SSAWKOWA
KOLODIUM
KOLOID NIEODWRACALNY
KOLOIDY
KOLOIDY CZĄSTECZKOWE
KOLOIDY FAZOWE
KOLOIDY HYDROFILOWE
KOLOIDY HYDROFOBOWE
KOLOIDY ODWRACALNE
KOLOR
KOLUMBIT
KOLUMNA CHROMATOGRAFICZNA
KOLUMNA DESTYLACYJNA
KOLUMNA JONITOWA
KOLUMNA REKTYFIKACYJNA
KOMÓRKA ELEMENTARNA
KOMPLEKS
KOMPLEKS AKTYWNY
KOMPLEKS Z PRZENIESIENIEM ŁADUNKU
KOMPLEMENTARNOŚĆ
KONDENSACJA
KONDENSACJA ALDOLOWA
KONDENSAT BOSEGO-EINSTEINA
KONFIGURACJA
KONFIGURACJA cis/trans
KONFIGURACJA D/L
KONFIGURACJA ELEKTRONOWA ATOMU
KONFIGURACJA E/Z
KONFIGURACJA R/S
KONFORMACJA
KONSTANTAN
KONSTYTUCJA
KONTAKT
KONTRAKCJA OBJĘTOŚCI
KONTUR ORBITALU
KONWERSJA ENERGII
KONWERTOR BESSEMERA
KONWERTOR THOMASA
KOPOLIMER
KOPOLIMERYZACJA
KORAL
KOREK
KOROZJA
KOROZJA CHEMICZNA
KOROZJA ELEKTROCHEMICZNA
KOROZJA METALI I STOPÓW
KORTYZON
KORUND
KOSSEL WALTHER
KOSTANECKI STANISŁAW
KOWALNOŚĆ
KOWELIN
Kr
KRAKING
KREDA
KREDKI DO WARG
KREMY KOSMETYCZNE
KREZOL
KRIOLIT
KROCHMAL
KROKIT
KROTNOŚĆ WIĄZANIA
KRYPTON
KRYSTALIZACJA
KRYSTALIZACJA FRAKCYJNA
KRYSTALIZATOR
KRYSTOBALIT
KRYSZTAŁ GÓRSKI
KRYSZTAŁY
KRYSZTAŁY JONOWE
KRYSZTAŁY KOWALENCYJNE
KRYSZTAŁY METALICZNE
KRYSZTAŁY MOLEKULARNE
KRZEM
KRZEMIEŃ
KRZEMIONKA
KRZEPNIĘCIE
KRZYWA ROZPUSZCZALNOŚCI
KRZYŻOWA METODA MIESZANIA LUB ROZCIEŃCZANIA
KSANTOFILE
KSANTOGENIAN CELULOZY
KSENON
KSENOTYM
KSYLEN
KUBAN
KUMULENY
KUMYS
KUPRYT
KURARA
KWANT
KWANT DZIAŁANIA
KWANTOWANIE
KWANTOWOMECHANICZNA TEORIA ATOMU
KWARC
KWARKI
KWAS 3-METYLOHEKS-2-ENOWY
KWAS ACETYLOOCTOWY
KWAS ACETYOSALICYLOWY
KWAS ADYPINOWY
KWAS AKRYLOWY
KWAS AMINOOCTOWY
KWAS ASKORBINOWY
KWAS ASPARAGINOWY
KWAS AZOTOWY(V)
KWAS BARBITUROWY
KWAS BENZOESOWY
KWAS BOROWY
KWAS BROMOWODOROWY
KWAS CHLOROOCTOWY
KWAS CHLOROWODOROWY
KWAS CHLOROWY(VII)
KWAS CHOLOWY
KWAS CYJANOWY
KWAS CYTRYNOWY
KWAS DEZOKSYRYBONUKLEINOWY
KWAS DIFOSFOROWY(V)
KWAS ELAIDYNOWY
KWAS FLUOROWODOROWY
KWAS FOLINOWY
KWAS FOLIOWY
KWAS FOSFOROWY
KWAS FTALOWY
KWAS FULMINOWY
KWAS GLUKONOWY
KWAS GLUTAMINOWY
KWAS IZOCYJANOWY
KWAS JABŁKOWY
KWAS JODOWODOROWY
KWAS MALONOWY
KWAS MASŁOWY
KWAS METAFOSFOROWY(V)
KWAS MLEKOWY
KWAS MRÓWKOWY
KWAS NIKOTYNOWY
KWAS OCTOWY
KWAS OLEINOWY
KWAS ORTOFOSFOROWY(III)
KWAS ORTOFOSFOROWY(V)
KWAS PALMITYNOWY
KWAS PANTOTENOWY
KWAS PIKRYNOWY
KWAS PIORUNOWY
KWAS PIROFOSFOROWY(V)
KWAS PIROGRONOWY
KWAS PRUSKI
KWAS PTEROILOGLUTAMINOWY
KWAS RYBONUKLEINOWY
KWAS SALICYLOWY
KWAS SIARKOWY(VI)
KWAS SOLNY
KWAS STEARYNOWY
KWAS SZCZAWIOWY
KWAS TEREFTALOWY
KWAS TIOSIARKOWY
KWAS WĘGLOWY
KWAS WINOWY
KWASY
KWASY BEZTLENOWE
KWASY CUKROWE
KWASY KARBOKSYLOWE
KWASY NUKLEINOWE
KWASY STĘŻONE
KWASY SULFONOWE
KWASY TLENOWE
KWASY TŁUSZCZOWE
KWASY UTLENIAJĄCE
KWASY WG ARRHENIUSA
KWASY WG BRONSTEDA
KWASY WG LEWISA
KWASY ŻÓŁCIOWE
KWAŚNE DESZCZE
La
LAKIERY
LAKMUS
LAKTAM
LAKTOFLAWINA
LAKTON
LAKTOZA
LAMINATY
LANOLINA
LANTAN
LANTANOWCE
LAPIS
LAPIS LAZULI
LASOWANIE WAPNA
LATEKS
LAVOISIER ANTOINE LAURENT
LAWA
LAZURYT
LE BEL JOSEPH ACHILLE
LE CHATELIER HENRI LOUIS
LEBLANC NICOLAS
LECLANCHE GEORGES
LECYTYNY
LEJEK
LEN
LEPIDOKROKIT
LEPKOŚĆ
LEUCYNA
LEWIS GILBERT NEWTON
Li
LICZBA ATOMOWA
LICZBA AVOGADRA
LICZBA FALOWA,
LICZBA JODOWA
LICZBA KOORDYNACJI
LICZBA LOSCHMIDTA
LICZBA MASOWA
LICZBA OKTANOWA
LICZBA PORZĄDKOWA
LICZBY KWANTOWE
LIEBIG JUSTUS VON
LIGANDY
LIGNINA
LIGROINA
LIMONIT
LIOFILOWY UKŁAD
LIOFOBOWY UKŁAD
LIPAZY
LIPIDY
LIT
LITOSFERA
LITOWCE
LIZOL
LIZYNA
LODOWATY KWAS OCTOWY
LONDON FRITZ WOLFGANG
LORENS
Lr
LSD
Lu
LUIZYT
LUMINESCENCJA
LUTEINA
LUTET
LUTOWANIE
LUTY
ŁADUNEK CZĄSTKOWY
ŁADUNEK ELEMENTARNY
ŁAŹNIA
ŁOMONOSOW MICHAIŁ
ŁÓJ
ŁUGI
ŁUGOWANIE
ŁUKASIEWICZ IGNACY
ŁYSZCZYKI
ŁZY
MAGMA
MAGNETYCZNA LICZBA KWANTOWA
MAGNETYCZNA SPINOWA LICZBA KWANTOWA
MAGNETYT
MAGNETYZM
MAGNEZ
MAGNEZJA
MAGNEZYT
MAKROCZĄSTECZKA
MAKROELEMENTY
MALTOZA
MANGAN
MANGANIAN(VII) POTASU
MANGANIT
MANGANOMETRIA
MANGANOWCE
MARGARYNA
MARIHUANA
MARIOTTE EDME
MARKOWNIKOW WŁADIMIR
MARMUR
MASA ATOMOWA
MASA ATOMOWA BEZWZGLĘDNA
MASA CZĄSTECZKOWA
MASA CZĄSTECZKOWA BEZWZGLĘDNA
MASA MOLOWA
MASŁO
MATERIA
MATERIAŁY WYBUCHOWE
MAXWELL JAMES CLERK
MAZUT
Md
MECHANIKA KWANTOWA
MECHANIZM REAKCJI
MEITNER
MEITNER LISE
MENDELEJEW DIMITRIJ IWANOWICZ
MENDELEW
MENZURKA
MER
MESKALINA
META
METABOLIZM
METADON
METALE
METALE ALKALICZNE
METALE CIĘŻKIE
METALE d-ELEKTRONOWE
METALE KOLOROWE
METALE LEKKIE
METALE NIEŻELAZNE
METALE POLIMERYCZNE
METALE SZLACHETNE
METALE ZIEM ALKALICZNYCH
METALOCENY
METAMERIA
METAN
METANAL
METANOL
METATEZA
METATEZA OLEFIN
METEORYTY
METIONINA
METODA BESSEMERA
METODA MOŚCICKIEGO
METODA NAUKOWA
METODA ORBITALI MOLEKULARNYCH
METODA PRZEPONOWA
METODA RTĘCIOWA
METODA SIMENSA I MARTINA
METODA SOLVAYA
METODA THOMASA
METOL
METYL
METYLOAMINA
MEYER LOTHAR
MEYER VICTOR
MEZO
MEZOMERIA
MEZYTYLEN
Mg
MGŁA
MIARECZKOWANIE
MIEDZIOWCE
MIEDŹ
MIESZANINA
MIESZANINA BUFOROWA
MIESZANINA CHROMOWA
MIESZANINA JEDNORODNA
MIESZANINA NIEJEDNORODNA
MIESZANINA NITRUJĄCA
MIESZANINA OZIĘBIAJĄCA
MIESZANINA PIORUNUJĄCA
MIESZANINA RACEMICZNA
MIESZANINA WYBUCHOWA
MIGRACJA JONÓW
MIKROELEMENTY
MIKRONAWOZY
MIKROPIPETA
MIKROSKOP ELEKTRONOWY
MILLIKAN ROBERT ANDREWS
MIŁOBĘDZKI TADEUSZ
MINERAŁ
MIÓD SZTUCZNY
MITSCHERLICH EILHARD
MLEKO
MLEKO WAPIENNE
Mn
Mo
MOC ELEKTROLITU
MOC KWASU
MOC ZASADY
MOCZNIK
MODEL
MODEL ATOMU BOHRA
MODELE CZĄSTECZEK
MODERATOR
MOISSAN HENRI
MOL
MOLALNE OBNIŻENIE TEMPERATURY KRZEPNIĘCIA/TOPNIENIA ROZTWORU WODNEGO
MOLALNOŚĆ
MOLEKUŁA
MOLIBDEN
MOLIBDENIT
MOLOZONEK
MOMENT DIPOLOWY
MOMENT PĘDU ELEKTRONU W ATOMIE
MONACYT
MONITORING
MONOCHROMATYCZNOŚĆ ŚWIATŁA
MONOMER
MONOSACHARYDY
MORFINA
MORION
MORZE ELEKTRONOWE
MOSELEY HENRY
MOSIĄDZE
MOŚCICKI IGNACY
MOŹDZIERZ
MULLIKEN ROBERT SANDERSON
MUSKARYNA
MUSKOWIT
MUTAROTACJA
MYDŁA
N
Na
NACZYNIA MIAROWE
NADCIEKŁOŚĆ HELU
NADMANGANIAN POTASU
NADNAPIĘCIE PROCESU ELEKTRODOWEGO
NADTLENEK
NADTLENEK WODORU
NAFTA
NAFTALEN
NAFTALINA
NAFTOLE
NANORURKI
NAPALM
NAPIĘCIE ROZKŁADOWE
NAPOJE ALKOHOLOWE
NARKOMANIA
NARKOTYKI
NATANSON JAKUB
NAWOZY AZOTOWE
NAWOZY FOSFOROWE
NAWOZY MAGNEZOWE
NAWOZY MIESZANE
NAWOZY POTASOWE
NAWOZY SZTUCZNE
NAZEWNICTWO ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH
Nb
Nd
Ne
NEFELIN
NEFRYT
NENCKI MARCELI
NEODYM
NEON
NEPTUN
NERNST WALTHER HERMANN
NEUROPRZEKAŹNIK
NEUTRALIZACJA
NEUTRINO
NEUTRON
NEWLANDS JOHN ALEXANDER
Ni
NIACYNA
NICHOLSON WILLIAM
NIEELEKTROLITY
NIEMETALE
NIEPCE DE SAINT- VICTOR ABEL
NIKIEL
NIKIELIN
NIKLOWCE
NIKOTYNA
NIKOTYNAMID
NIKOTYNIZM
NIOB
NITROCELULOZA
NITROFOSKA
NITROGLICERYNA
NITRONATRYT
NITROWANIE
NITROZYL
NITRYLE
NNKT
No
NOBEL
NOBEL ALFRED BERNHARD
NOMENKLATURA CHEMICZNA
Np
NUKLEOFIL
NUKLEONY
NUKLEOTYDY
NUKLEOZYDY
NUKLID
NYLON
O
OBJĘTOŚĆ MOLOWA
OBSZAR ORBITALNY
OCET
OCHRONA KATODOWA
OCHRONA PRZED KOROZJĄ
OCTANY
ODCZYN ROZTWORU
ODCZYNNIK
ODCZYNNIK BENEDICTA
ODCZYNNIK CZUGAJEWA
ODCZYNNIK FEHLINGA
ODCZYNNIK NESSLERA
ODCZYNNIK SCHIFFA
ODCZYNNIK SCHWEITZERA
ODDZIAŁYWANIA VAN DER WAALSA
ODKAŻALNIKI
ODPAROWANIE
ODPUSZCZANIE METALI
ODWODNIANIE
ODWODORNIENIE
OGNIWA
OGNIWA PALIWOWE
OGNIWO DANIELLA
OGNIWO LECLANCHEGO
OGNIWO PINEZKOWE
OGNIWO RTĘCIOWO-CYNKOWE
OGNIWO VOLTY
OGNIWO WESTONA
OKRES PÓŁTRWANIA
OKRES UKŁADU OKRESOWEGO
OKSOKWASY
OKSOL
OKSYDAN
OKSYDOWANIE
OKSYTOCYNA
OKTAEDR
OKTANITROKUBAN
OKTET ELEKTRONOWY
OLEJ MINERALNY
OLEJ NAPĘDOWY
OLEJ ROŚLINNY
OLEJE
OLEJE CIĘŻKIE
OLEJE LEKKIE
OLEJE OPAŁOWE
OLEJE SMAROWE
OLEJE ŚREDNIE
OLEUM
OLIGOMERY
OLIGOSACHARYDY
OLIWA
OLIWINY
OLSZEWSKI KAROL
OŁOWICA
OŁÓW
OPAL
OPALESCENCJA
OPIUM
OPTYKA ELEKTRONOWA
ORANŻ METYLOWY
ORBITAL ATOMOWY
ORBITAL MOLEKULARNY
ORBITAL MOLEKULARNY ANTYWIĄŻĄCY
ORBITAL MOLEKULARNY NIEWIĄŻĄCY
ORBITAL MOLEKULARNY WIĄŻĄCY
ORBITALNA LICZBA KWANTOWA
ORTO
ORTOKLAZ
Os
OSAD
OSŁONA ADIABATYCZNA
OSŁONA DIATERMICZNA
OSM
OSPA CYNOWA
OSTWALD WILHELM FRIEDRICH
OŚ SYMETRII
OTOCZENIE UKŁADU
OZON
OZONKI
OZONOLIZA
P
Pa
PALIWA
PALIWA KOPALNE
PALIWO JĄDROWE
PALLAD
PALNIK ACETYLENOWY
PALNIK GAZOWY
PAPAWERYNA
PAPIER
PAPIEREK WSKAŹNIKOWY
PARA
PARA NASYCONA
PARA WODNA
PARACELSUS
PARACETAMOL
PARAFINA
PARAFORMALDEHYD
PARAMAGNETYK
PARAMETRY STANU UKŁADU
PAROWANIE
PAROWNICA
PARY ELEKTRONOWE WIĄŻĄCE
PARY ELEKTRONOWE WOLNE
PAS
PASTELE
PASTEUR LOUIS
PASTY DO BUTÓW
PASTY DO ZĘBÓW
PASYWACJA
PATRONIT
PATYNA
PAULI WOLFGANG
PAULING LINUS CARL
Pb
PCB
PCP
PCR
Pd
PEHAMETR
PEKTYNY
PENICYLINY
PEPTYDY
PEPTYZACJA
PER
PERHYDROL
PERKIN WILIAM HENRY
PERŁA
PEROWSKIT
pH
PIANA
PIASEK
PIASKOWIEC
PIEC MARTENOWSKI
PIERWIASTEK 110
PIERWIASTEK 111
PIERWIASTEK 112
PIERWIASTEK 114
PIERWIASTEK 116
PIERWIASTEK 118
PIERWIASTEK CHEMICZNY
PIERWIASTKI BIOGENNE
PIERWIASTKI ŚLADOWE
PIERWSZA ZASADA TERMODYNAMIKI
PIĘCIOTLENEK FOSFORU
PIGMENT
PIORUNIANY
PIPETA
PIRAMIDA
PIRAN
PIRANOZA
PIROFOR
PIROKATECHINA
PIROKSENY
PIROL
PIROLIZA
PIROLUZYT
PIROP
PIROTYN
PIRYDOKSYNA
PIRYDYNA
PIRYMIDYNA
PIRYT
pK
pKa
pKb
PLAGIOKLAZY
PLANCK MAX KARL ERNST
PLASTELINA
PLASTYFIKATOR
PLATYNA
PLAZMA
PLEKSIGLAS
PLUTON
PŁASZCZYZNA POLARYZACJI ŚWIATŁA
PŁASZCZYZNA SYMETRII
PŁOMIEŃ
Pm
Po
POBOCZNA LICZBA KWANTOWA
PODCZERWIEŃ
PODPOWŁOKA ELEKTRONOWA
PODPOZIOM ENERGETYCZNY
PODSTAWIENIE
PODSTAWNIK I RODZAJU
PODSTAWNIK II RODZAJU
PODSTAWNIKI
PODSTAWOWY WZÓR TEORII KINETYCZNEJ GAZÓW
PODTLENEK AZOTU
pOH
POJEMNOŚĆ BUFOROWA
POKRYCIA GALWANICZNE
POLARNOŚĆ
POLARYZACJA ELEKTRODY
POLARYZACJA ŚWIATŁA
POLIADDUKCJA
POLIAKRYLONITRYL
POLI(ALKOHOL WINYLOWY)
POLIAMIDY
POLI(CHLOREK WINYLU)
POLIESTRY
POLIETYLEN, PE
POLIIZOBUTYLEN
POLIIZOPREN
POLIKONDENSACJA
POLIMER
POLIMER TERMOPLASTYCZNY
POLIMER TERMOUTWARDZALNY
POLIMERAZY
POLIMERYZACJA
POLI(METAKRYLAN METYLU)
POLIMORFIZM
POLI(OCTAN WINYLU)
POLIOKSYMETYLEN, POM
POLIPROPYLEN, PP
POLISACHARYDY
POLISTYREN, PS
POLI(TEREFTALAN ETYLENU)
POLITETRAFLUOROETYLEN
POLIURETANY, PUR
POLIWĘGLANY, PW, PC
POLON
POLOPIRYNA
POŁYSK METALICZNY
PONADTLENKI
PORCELANA
PORCELIT
POTAS
POTENCJAŁ DYFUZYJNY
POTENCJAŁ NORMALNY
POTENCJAŁ PÓŁOGNIWA
POTENCJAŁ STANDARDOWY ELEKTRODY
POTENCJAŁ TERMODYNAMICZNY
POWIERZCHNIE GRANICZNE ORBITALI ATOMOWYCH
POWIETRZE
POWINOWACTWO ELEKTRONOWE
POWŁOKA ELEKTRONOWA
POWŁOKA GALWANICZNA
POWŁOKA WALENCYJNA
POWŁOKA ZIEMSKA
POWŁOKI OCHRONNE
POZIOM ENERGETYCZNY
POZIOM ORBITALNY
POZYTON
PÓŁMETALE
PÓŁOGNIWO
Pr
PRACA
PRACA OBJĘTOŚCIOWA
PRAWA ELEKTROLIZY FARADAYA
PRAWA GAZU DOSKONAŁEGO
PRAWO AVOGADRA
PRAWO BOUGERA-LAMBERTA
PRAWO BOYLE´A-MARIOTTE´A
PRAWO CHARLESA
PRAWO DZIAŁANIA MAS
PRAWO GAY-LUSSACA
PRAWO HESSA
PRAWO KIRCHHOFFA
PRAWO LAVOSIERA-LAPLACE´A
PRAWO MOSELEYA
PRAWO NIEZMIENNOŚCI PIERWIASTKÓW
PRAWO OKRESOWOŚCI WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNYCH PIERWIASTKÓW
PRAWO OKTAW
PRAWO PRZESUNIĘĆ
PRAWO ROZCIEŃCZEŃ OSTWALDA
PRAWO STAŁOŚCI SKŁADU
PRAWO STOSUNKÓW OBJĘTOŚCIOWYCH
PRAWO STOSUNKÓW STAŁYCH
PRAWO ZACHOWANIA MASY
PRAWO ZACHOWANIA MATERII
PRAZEODYM
PRECYPITAT
PRĘTY STERUJĄCE
PRIESTLEY JOSEPH
PRIONY
PROCES ADIABATYCZNY
PROCES EGZOENERGETYCZNY
PROCES ENDOENERGETYCZNY
PROCES FISCHERA TROPSCHA
PROCES FOTOGRAFICZNY
PROCES IZOBARYCZNY
PROCES IZOCHORYCZNY
PROCES IZOTERMICZNY
PROCES SIECIOWANIA
PROCES WIELOKIERUNKOWY
PROCESY REDOKSOWE
PROCH BEZDYMNY
PROCH CZARNY
PRODUKTY REAKCJI
PROGESTERON
PROLINA
PROMET
PROMIENIE α
PROMIENIE β
PROMIENIE γ
PROMIENIE KATODOWE
PROMIENIE ROENTGENA
PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ
PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ NATURALNA
PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ SZTUCZNA
PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE
PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE
PROMIENIOWANIE KORPUSKULARNE
PROMIENIOWANIE KOSMICZNE
PROMIENIOWANIE LASEROWE
PROMIENIOWANIE PRZENIKLIWE
PROMIENIOWANIE RELIKTOWE
PROMIENIOWANIE TŁA
PROMIEŃ JONOWY
PROPENAL
PROSTAGLANDYNY
PROSZEK DO PIECZENIA
PROT
PROTAKTYN
PROTEKTORY
PROTEOLIZA
PROTON
PROTONOWA TEORIA KWASÓW I ZASAD
PROUST JOSEPH LOUIS
PROWITAMINY
PROZAC
PRÓBA AKROLEINOWA
PRÓBA JODOFORMOWA
PRÓBA LUSTRA SREBRNEGO
PRÓBA OBRĄCZKOWA
PRÓBA TOLLENSA
PRÓBA TROMMERA
PRÓBA ZŁOTA (SREBRA)
PRZEGRUPOWANIE WEWNĄTRZCZĄSTECZKOWE
PRZEMIANA ADIABATYCZNA
PRZEMIANA CHEMICZNA
PRZEMIANA FAZOWA
PRZEMIANA IZOBARYCZNA
PRZEMIANA IZOCHORYCZNA
PRZEMIANA IZOTERMICZNA
PRZEMIANA MATERII
PRZYŁĄCZENIE
PSYLOCYNA
Pt
PTFE
Pu
PUNKT CURIE
PUNKT KRYTYCZNY
PUNKT POTRÓJNY
PURYNA
PYREX
Ra
RACEMAT
RAD
RADIOAKTYWNOŚĆ
RADIONUKLIDY
RADON
RAMSAY WILLIAM
RAOULT FRANCOIS MARIE
Rb
RDZA
RDZEŃ ATOMOWY
RDZEWIENIE
Re
REAKCJA ADDYCJI
REAKCJA ANALIZY
REAKCJA BIURETOWA
REAKCJA CANNIZZARO
REAKCJA CHARAKTERYSTYCZNA
REAKCJA CHEMICZNA
REAKCJA DEHYDROGENACJI
REAKCJA DEKARBOKSYLACJI
REAKCJA DEPOLIMERYZACJI
REAKCJA ELEKTRODOWA
REAKCJA ELIMINACJI
REAKCJA ESTRYFIKACJI
REAKCJA FITTIGA
REAKCJA FRIEDELA-CRAFTSA
REAKCJA GŁÓWNA
REAKCJA JEDNOSTKOWA
REAKCJA KOLBEGO
REAKCJA KSANTOPROTEINOWA
REAKCJA KUCZEROWA
REAKCJA ŁAŃCUCHOWA
REAKCJA ŁAŃCUCHOWA POLIMERAZY
REAKCJA MILLERA
REAKCJA NIEODWRACALNA
REAKCJA ODWRACALNA
REAKCJA POLIADDUKCJI
REAKCJA POLIKONDENSACJI
REAKCJA POLIMERYZACJI
REAKCJA PROSTA
REAKCJA SANDMEYERA
REAKCJA SUBSTYTUCJI ELEKTROFILOWEJ W UKŁ. AROMATYCZNYM
REAKCJA SUBSTYTUCJI NUKLEOFILOWEJ
REAKCJA SUBSTYTUCJI (PODSTAWIENIA)
REAKCJA SYNTEZY
REAKCJA UBOCZNA
REAKCJA ULLMANNA
REAKCJA UTLENIANIA I REDUKCJI
REAKCJA UWODORNIENIA
REAKCJA WÜRTZA
REAKCJA WÜRTZA-FITTIGA
REAKCJA ZMYDLANIA
REAKCJA ZOBOJĘTNIANIA (NEUTRALIZACJI)
REAKCJE ANODOWE
REAKCJE DEGRADACJI ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH
REAKCJE EGZOENERGETYCZNE
REAKCJE ENDOENERGETYCZNE
REAKCJE JĄDROWE
REAKCJE KATODOWE
REAKCJE KONKURENCYJNE
REAKCJE NASTĘPCZE
REAKCJE REDOKS
REAKCJE RÓWNOLEGŁE
REAKCJE SELEKTYWNE
REAKCJE TERMOJĄDROWE
REAKCJE WEWNĄTRZCZĄSTECZKOWE
REAKCJE WIELOETAPOWE
REAKCJE WYMIANY
REAKTOR JĄDROWY
REAKTYWNOŚĆ
REALGAR
REDUKCJA
REDUKTOR
REFORMING
REFORMOWANIE
REGUŁA FAJANSA I SODDY´EGO
REGUŁA HÜCKLA
REGUŁA HUNDA
REGUŁA MARKOWNIKOWA
REGUŁA OKTETU
REGUŁA PAULIEGO
REGUŁA PRZEKORY
REGUŁA VAN´T HOFFA
REGUŁA ZAJCEWA
REKRYSTALIZACJA
REN
RENTGEN
REPELENTY
RESUBLIMACJA
RETINAL
RETINOL
REZORCYNA
Rg
Rh
Rn
RNA
ROD
RODNIK
RODOCHROZYT
ROENTGEN WILHELM CONRAD
ROPA NAFTOWA
ROZDZIELACZ
ROZKŁAD
ROZPAD HETEROLITYCZNY
ROZPAD HOMOLITYCZNY
ROZPUSZCZALNIK
ROZPUSZCZALNIKI NIEWODNE
ROZPUSZCZALNIKI ORGANICZNE
ROZPUSZCZALNOŚĆ
ROZPUSZCZALNOŚĆ GAZÓW W CIECZACH
ROZSZCZEPIENIE JĄDER ATOMOWYCH
ROZTWÓR
ROZTWÓR BUFOROWY
ROZTWÓR MIANOWANY
ROZTWÓR NASYCONY
ROZTWÓR NIENASYCONY
ROZTWÓR PRZESYCONY
ROZTWÓR RZECZYWISTY
ROZTWÓR STĘŻONY
RÓWNANIA POŁÓWKOWE
RÓWNANIE ARRHENIUSA
RÓWNANIE CLAPEYRONA
RÓWNANIE KINETYCZNE
RÓWNANIE POISSONA
RÓWNANIE PRZEMIANY ADIABATYCZNEJ
RÓWNANIE REAKCJI CHEMICZNEJ
RÓWNANIE SCHRÖDINGERA
RÓWNANIE STANU GAZU DOSKONAŁEGO
RÓWNOCENNOŚĆ ATOMÓW (W CZĄSTECZCE)
RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY
RÓWNOWAŻNIK ELEKTROCHEMICZNY
RÓWNOWAŻNOŚĆ MASY I ENERGII
RTĘĆ
Ru
RUBERG JOHANN CHRISTIAN
RUBID
RUBIN
RUCHY BROWNA
RUDA METALU
RURKA UNIWERSALNA
RUTEN
RUTHERFORD
RUTHERFORD ERNEST
RUTYL
RYBOFLAWINA
RYBOSOM
RYBOZA
RZĄD REAKCJI
RZĄD WIĄZANIA
RZĘDOWOŚĆ ATOMU WĘGLA
S
SACHAROZA
SACHARYDY
SACHARYNA
SADZA
SALETRA CHILIJSKA
SALETRA INDYJSKA
SALETRA POTASOWA
SALETRA SODOWA
SALMIAK
SALOL
SAMAR
SAMOZAPŁON
SANGER FREDERICK
SARIN
SATURACJA
SĄCZENIE
Sb
Sc
SCHEELE FRIEDRICH WILHELM
SCHRÖDINGER ERWIN
Se
SEABORG
SEDYMENTACJA
SEKSTET ELEKTRONOWY
SELEN
SENSYBILIZATOR
SERIE WIDMOWE
SEROTONINA
SERYNA
SĘDZIWÓJ MICHAŁ
SFALERYT
SFERA KOORDYNACJI
Si
SI
SIAL
SIARCZAN(VI) AMONU ŻELAZA(II)
SIARCZAN(VI) MAGNEZU
SIARCZAN(VI) MIEDZI(II)
SIARCZAN(VI) SODU
SIARCZANY
SIARCZEK WĘGLA(IV)
SIARKA
SIARKOWODÓR
SIECIOWANIE
SIEĆ KRYSTALICZNA
SILAN
SILIKONY
SIŁA ELEKTROMOTORYCZNA OGNIWA (SEM)
SIŁY JĄDROWE
SIŁY VAN DER WAALSA
SIMA
SKALA ELEKTROUJEMNOŚCI
SKALA ELEKTROUJEMNOŚCI ALLREDA-ROCHOWA
SKALA ELEKTROUJEMNOŚCI PAULINGA
SKALA MOHSA
SKALENIE
SKAŁA
SKAND
SKANDOWCE
SKIEROWUJĄCY WPŁYW PODSTAWNIKÓW
SKLEROMETR
SKŁAD CHEMICZNY
SKŁAD CHEMICZNY I BUDOWA ZIEMI
SKŁAD CHEMICZNY ORGANIZMU CZŁOWIEKA
SKŁAD CHEMICZNY POWIERZCHNI KSIĘŻYCA ZIEMI
SKŁAD CHEMICZNY SŁOŃCA
SKŁAD CHEMICZNY WSZECHŚWIATA
SKŁAD ILOŚCIOWY
SKŁAD IZOTOPOWY
SKŁAD JAKOŚCIOWY
SKŁAD MASOWY
SKŁAD NIESTECHIOMETRYCZNY
SKŁAD OBJĘTOŚCIOWY
SKŁAD STECHIOMETRYCZNY
SKŁADNIK UKŁADU
SKŁODOWSKA-CURIE MARIA
SKORUPA ZIEMSKA
SKRAPLANIE
SKRĘCALNOŚĆ OPTYCZNA
SKROBIA
SŁODZIKI
SŁOWNICTWO ZWIĄZKÓW
Sm
SMALEC
SMALTYN
SMAR
SMITSONIT
SMOG
SMOG FOTOCHEMICZNY
SMOG KWAŚNY
SMOŁA WĘGLOWA
SMÓŁKA URANOWA
SMUGA TYNDALLA
Sn
SODA
SODA OCZYSZCZONA
SODA ŻRĄCA
SODDY FREDERICK
SOLANINA
SOLANKI
SOLE
SOLE WEDŁUG ARRHENIUSA
SOLVAY ERNEST
SOLWATACJA
SOLWENT
SOLWOLIZA
SOMAN
SÖRENSEN PETER
SORPCJA
SÓD
SÓL FIZJOLOGICZNA
SÓL GLAUBERSKA
SÓL GORZKA
SÓL JODOWANA
SÓL KAMIENNA
SÓL KUCHENNA
SÓL MOHRA
SÓL WARZONA
SÓL WEWNĘTRZNA
SPEKTROSKOPIA
SPERRYLIT
SPILŚNIANIE
SPIN
SPINELE
SPINOWA LICZBA KWANTOWA
SPIRYTUS REKTYFIKOWANY
SPIRYTUS SALICYLOWY
SPIRYTUS SKAŻONY
SPIŻ
SPÓJNOŚĆ ŚWIATŁA
SPRZĘŻONE WIĄZANIA PODWÓJNE
Sr
SREBRO
STAHL GEORG ERNEST
STALE
STALE STOPOWE
STALE SZLACHETNE
STALE WĘGLOWE
STAŁA DYSOCJACJI ELEKTROLITYCZNEJ
STAŁA FARADAYA
STAŁA PLANCKA
STAŁA RÓWNOWAGI CHEMICZNEJ CIŚNIENIOWA
STAŁA RÓWNOWAGI CHEMICZNEJ STĘŻENIOWA
STAŁA RYDBERGA
STAŁA SZYBKOŚCI REAKCJI
STAN FAZOWY
STAN KWANTOWY
STAN PODSTAWOWY
STAN RÓWNOWAGI CHEMICZNEJ
STAN SKUPIENIA
STAN UKŁADU
STANDARDOWA ELEKTRODA WODOROWA
STANDARDOWA ENTALPIA REAKCJI
STANDARDOWA ENTALPIA SWOBODNA PRZEMIANY
STANY WZBUDZONE
STAPIANIE ALKALICZNE
STAUDINGER HERMANN
STERAN
STEREOCHEMIA
STEREOIZOMERIA
STERN OTTO
STERNITY
STĘŻENIE MOLALNE
STĘŻENIE MOLOWE
STĘŻENIE PROCENTOWE
STĘŻENIE ROZTWORU
STOPIEŃ DYSOCJACJI ELEKTROLITYCZNEJ
STOPIEŃ UTLENIENIA
STOPY
STOS VOLTY
STOSUNEK STECHIOMETRYCZNY
STOŻEK TYNDALLA
STRASS
STRASSMANN FRITZ
STRATOSFERA
STRĄCANIE
STRONCJANIT
STRONT
STRUKTURA CZĄSTECZEK
STRUKTURA CZWARTORZĘDOWA BIAŁKA
STRUKTURA DRUGORZĘDOWA BIAŁKA
STRUKTURA PIERWSZORZĘDOWA BIAŁKA
STRUKTURA TRZECIORZĘDOWA BIAŁKA
STRUKTURY GRANICZNE
STRUKTURY REZONANSOWE
STRYCHNINA
STYGMASTEROL
STYLON
STYMULANTY
STYREN
SUBLIMACJA
SUBSTANCJA
SUBSTANCJA NIEROZPUSZCZALNA
SUBSTANCJA PIANOTWÓRCZA
SUBSTANCJA POWIERZCHNIOWO CZYNNA
SUBSTANCJA PROSTA
SUBSTANCJA ROZPUSZCZALNA
SUBSTANCJA ZŁOŻONA
SUBSTANCJE HOMOPOLIATOMOWE
SUBSTANCJE O DZIAŁANIU PRZECIWNOWOTWOROWYM
SUBSTANCJE O DZIAŁANIU PRZECIWWIRUSOWYM
SUBSTRATY REAKCJI
SUBSTYTUCJA
SUCHA DESTYLACJA
SUCHY LÓD
SULFOCHLOREK
SULFON
SULFONAMIDY
SULFONOWANIE
SUPERFOSFAT
SUPERTOMASYNA
SUROWCE MINERALNE
SURÓWKA
SYDERYT
SYLVANIT
SYLWIN
SYMBOL CHEMICZNY PIERWIASTKA
SYMETRIA CZĄSTECZKI
SYMETRIA KRYSZTAŁU
SYNTETYCZNE SUBSTANCJE SŁODZĄCE
SYNTEZA
SYNTEZA GRIGNARDA
SYNTEZA KOLBEGO
SYNTEZA WILLIAMSONA
SYROP SKROBIOWY
SZAFIR
SZALKA PETRIEGO
SZCZAWIAN
SZCZAWY
SZELIT
SZEREG HOMOLOGICZNY
SZEREG NAPIĘCIOWY ELEKTROD METALICZNYCH I NIEMETALICZNYCH
SZEREG NAPIĘCIOWY METALI
SZEREG NEPTUNOWY
SZEREG TOROWY
SZEREG URANOWO-AKTYNOWY
SZEREG URANOWO-RADOWY
SZEREGI ROZPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH
SZKIELET WĘGLOWY
SZKIEŁKO ZEGARKOWE
SZKŁA BOROWO-GLINOWE
SZKŁA POTASOWO-OŁOWIOWE
SZKŁA POTASOWO-WAPNIOWE
SZKŁA SODOWO-POTASOWO-WAPNIOWE
SZKŁA SODOWO-WAPNIOWE
SZKŁO
SZKŁO BUTELKOWE
SZKŁO DOZYMETRYCZNE
SZKŁO FOTOCHROMOWE
SZKŁO HARTOWANE
SZKŁO JENAJSKIE
SZKŁO KLEJONE
SZKŁO KRZEMIANOWE
SZKŁO KWARCOWE
SZKŁO LABORATORYJNE
SZKŁO MLECZNE
SZKŁO OKIENNE
SZKŁO OPTYCZNE
SZKŁO ORGANICZNE
SZKŁO WODNE
SZKŁO ZBROJONE
SZKŁO ŻARÓWKOWE
SZLAM
SZMARAGD
SZMINKI
SZPAT ISLANDZKI
SZTUCZNY RÓG
SZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNEJ
ŚNIADECKI JĘDRZEJ
ŚNIEDŹ
ŚREDNI STOPIEŃ UTLENIENIA
ŚREDNIA ARYTMETYCZNA
ŚREDNIA GEOMETRYCZNA
ŚREDNIA WAŻONA
ŚRODEK SYMETRII
ŚRODKI ANTYKONCEPCYJNE I PORONNE
ŚRODKI DO FARBOWANIA I ROZJAŚNIANIA WŁOSÓW
ŚRODKI DO TRWAŁEJ ONDULACJI
ŚRODKI DOPINGUJĄCE
ŚRODKI PIORĄCE
ŚWIATŁO
ŚWIATŁO WIDZIALNE
ŚWIATŁOCZUŁOŚĆ
ŚWIEŻENIE
ŚWIĘTOSŁAWSKI WOJCIECH
Ta
TABUN
TAED
TAKSOL
TAL
TALK
TANINY
TANTAL
TANTALIT
TAUTOMERIA
Tb
Tc
Te
TECHNET
TEFLON
TEINA
TELLUR
TEMPERATURA
TEMPERATURA ABSOLUTNA
TEMPERATURA BEZWZGLĘDNA
TEMPERATURA CURIE
TEMPERATURA KRYTYCZNA
TEMPERATURA KRZEPNIĘCIA
TEMPERATURA POKOJOWA
TEMPERATURA SUBLIMACJI
TEMPERATURA TOPNIENIA
TEMPERATURA WRZENIA
TEMPERATURA ZAPŁONU
TEMPERY
TENORYT
TEOBROMINA
TEOFILINA
TEORIA
TEORIA ATOMISTYCZNA
TEORIA BRONSTEDA
TEORIA DALTONA
TEORIA KWANTOWA PLANCKA
TEORIA KWARKÓW
TEORIA KWASÓW I ZASAD ARRHENIUSA
TEORIA KWASÓW I ZASAD BRONSTEDA
TEORIA KWASÓW I ZASAD LEWISA
TEORIA STRUKTURALNA
TEORIA VSEPR
TEORIA WITALISTYCZNA
TERB
TERMITY
TERMOCHEMIA
TERMODYNAMIKA
TERMODYNAMIKA CHEMICZNA
TERMOELEMENT
TERMOLIZA
TERMOMETR
TERMOOGNIWO
TERMOPARA
TERMY
TERPENTYNA
TERPENY
TESTOSTERON
TETRACHLOROMETAN
TETRAEDR
TETRAEDRYCZNY ATOM WĘGLA
TETRAETYLOOŁÓW
TETRAHYDROFURAN
Th
THC
THÉNARD LOUIS JACQUES
THF
THOMSON SIR GEORGE PAGET
THOMSON SIR JOSEPH JOHN
THOMSON WILLIAM
Ti
TIAMINA
TIOACETAMID
TIOACETAMID
TIOFEN
TIOL
TIOSIARCZANY
TITRANT
Tl
TLEN
TLENEK FOSFORU(V)
TLENEK KRZEMU(IV)
TLENEK METALU
TLENEK NIEMETALU
TLENEK RTĘCI(II)
TLENEK SIARKI(IV)
TLENEK SIARKI(VI)
TLENEK WĘGLA(II)
TLENEK WĘGLA(IV)
TLENKI
TLENKI AMFOTERYCZNE
TLENKI AZOTU
TLENKI KWASOWE
TLENKI OBOJĘTNE
TLENKI ZASADOWE
TLENOWCE
TŁUSZCZE
Tm
TNT
TOKOFEROLE
TOKSYFERYNA
TOLUEN
TOMASYNA
TOMBAK
TOPAZ
TOPNIENIE
TOPNIKI
TOR
TORF
TORYT
TRAN
TRANSAKTYNOWCE
TRANSESTRYFIKACJA
TRANSKRYPCJA
TRANSMUTACJA
TRANSURANOWCE
TRAWIENIE
TRĄD CYNOWY
TREONINA
TRIADY METALI
TRIADY PIERWIASTKÓW
TRIOKSOMETYLEN
TRITLEN
TRONA
TROPOSFERA
TROPSCH HANS
TROTYL
TRÓJNÓG
TRÓJTLENEK SIARKI
TRUCIZNA
TRUCIZNA KATALIZATORA
TRWAŁOŚĆ BARWNIKA
TRYDYMIT
TRYPTOFAN
TRYSKAWKA
TRYT
TUBOKURARYNA
TUL
TURKUS
TURMALIN
TWARDOŚĆ
TWARDOŚĆ WODY
TWORZYWA SYNTETYCZNE
TWORZYWA SZTUCZNE
TWORZYWA TERMOPLASTYCZNE
TWORZYWA TERMOUTWARDZALNE
TYGIEL
TYMINA
TYNDALL JOHN
TYROZYNA
TYTAN
TYTANOWCE
U
UBIKWITYNA
UCZULACZ
UFO
UKŁAD
UKŁAD CGS
UKŁAD DYSPERSYJNY
UKŁAD HETEROGENICZNY
UKŁAD HOMOGENICZNY
UKŁAD IZOLOWANY
UKŁAD JEDNOSKŁADNIKOWY
UKŁAD KOLOIDOWY
UKŁAD NIEIZOLOWANY
UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW
UKŁAD OTWARTY
UKŁAD SI
UKŁAD WIELOSKŁADNIKOWY
UKŁAD ZAMKNIĘTY
UKŁADY KRYSTALOGRAFICZNE
ULTRAFIOLET, nadfiolet
UŁAMEK MOLOWY
UNIT
UNUNBI
UNUNHEKS
UNUNKWAD
UNUNNIL
UNUNOKT
UNUNPENT
UNUNTRI
UNUNUN
URACYL
URAN
URANINIT
UTLENIACZ
UTLENIANIE
UTLENIANIE ANODOWE
UTRWALACZE
Uub
Uuh
Uun
Uuo
Uup
Uuq
Uut
Uuu
UWODNIENIE
UWODNIONY ZWIĄZEK CHEMICZNY
UWODORNIENIE
UZDATNIANIE WODY
V
VIAGRA
VIS VITALIS
VOLTA ALESSANDRO
W
WAAGE PETER
WAALS VAN DER JOHANNES DIDERIK
WAGA
WALINA
WANAD
WANADOWCE
WANILINA
WAPIENNIK
WAPIEŃ
WAPNO CHLOROWANE
WAPNO GASZONE
WAPNO PALONE
WAPŃ
WARSTWA OZONOWA
WARTOŚCIOWOŚĆ
WARUNKI NORMALNE
WARUNKI STANDARDOWE
WAZELINA
WERNER ALFRED
WĘGIEL
WĘGIEL AKTYWNY
WĘGIEL ASYMETRYCZNY
WĘGIEL BRUNATNY
WĘGIEL KAMIENNY
WĘGLAN SODU
WĘGLANY
WĘGLE KOPALNE
WĘGLIKI
WĘGLOWCE
WĘGLOWODANY
WĘGLOWODORY
WĘGLOWODORY AROMATYCZNE
WĘGLOWODORY NASYCONE
WĘGLOWODORY NIENASYCONE
WIATR SŁONECZNY
WIĄZANIE π
WIĄZANIE σ
WIĄZANIE ATOMOWE
WIĄZANIE CHEMICZNE
WIĄZANIE HETEROPOLARNE
WIĄZANIE JONOWE
WIĄZANIE KOORDYNACYJNE
WIĄZANIE KOWALENCYJNE
WIĄZANIE KOWALENCYJNE SPOLARYZOWANE
WIĄZANIE METALICZNE
WIĄZANIE N-GLIKOZYDOWE
WIĄZANIE PEPTYDOWE
WIĄZANIE PODWÓJNE
WIĄZANIE POTRÓJNE
WIĄZANIE VAN DER WAALSA
WIĄZANIE WODOROWE
WIĄZANIE ZDELOKALIZOWANE
WIDMO ABSORPCYJNE
WIDMO EMISYJNE
WIDMO PROMIENIOWANIA
WIELKI PIEC
WIELKI WYBUCH
WIELOCUKRY
WIETRZENIE
WILLEMIT
WINYL
WISKOZA
WITALIZM
WITAMINA A
WITAMINA B
WITAMINA B1
WITAMINA B11
WITAMINA B12
WITAMINA B14, kwas folinowy
WITAMINA B2
WITAMINA B5
WITAMINA B6
WITAMINA B7
WITAMINA C, kwas askorbinowy
WITAMINA D
WITAMINA E
WITAMINA H
WITAMINA K
WITAMINA PP
WITAMINY
WITERYT
WIWIANIT
WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE
WŁÓKNA
WŁÓKNA CHEMICZNE W MEDYCYNIE
WODA
WODA AMONIAKALNA
WODA BARYTOWA
WODA BROMOWA
WODA CHLOROWA
WODA CIĘŻKA
WODA DESTYLOWANA
WODA GAZOWANA
WODA KRÓLEWSKA
WODA KRYSTALIZACYJNA
WODA MIĘKKA
WODA MORSKA
WODA POGAZOWA
WODA SODOWA, woda gazowana
WODA TWARDA
WODA UTLENIONA
WODA WAPIENNA
WODA ZASOLONA
WODA ZEOLITYCZNA
WODORKI
WODOROSOLE
WODOROTLENEK SODU
WODOROTLENKI METALI
WODOROWĘGLAN SODU
WODOROWĘGLANY
WODÓR
WODÓR ATOMOWY
WODÓR IN STATU NASCENDI
WODY ALKALICZNE
WODY GORZKIE
WODY GRUNTOWE
WODY MINERALNE
WODY RADOCZYNNE
WODY SIARCZANE
WODY ŻELAZISTE
WÖHLER FRIEDRICH
WOLFRAM
WOLFRAMIT
WOLNE PARY ELEKTRONOWE
WOODWARD ROBERT BURNS
WOSKI
WRÓBLEWSKI ZYGMUNT FLORENTY
WRZENIE CIECZY
WSKAŹNIKI KWASOWO- ZASADOWE
WSKAŹNIKI UNIWERSALNE
WSPÓŁCZYNNIK AKTYWNOŚCI
WSPÓŁCZYNNIKI STECHIOMETRYCZNE RÓWNANIA CHEMICZ.
WULKANIZACJA
WURCYT
WURTZ CHARLES ADOLPHE
WYBUCH
WYCHWYT ELEKTRONU, wychwyt K
WYDAJNOŚĆ PRAKTYCZNA REAKCJI CHEMICZNEJ
WYDAJNOŚĆ TEORETYCZNA REAKCJI CHEMICZNEJ
WYKŁADNIK STĘŻENIA JONÓW WODOROTLENKOWYCH
WYKRES FAZOWY
WYMIANA JONOWA
WYMIANA PODWÓJNA
WYMIANA POJEDYNCZA
WYMIANA PROSTA
WYMRAŻANIE
WYPEŁNIACZ
WYSALANIE
WYSYCENIE KOORDYNACYJNE
WYSYCENIE WALENCYJNE
WYTRAWIANIE
WYTRĄCANIE
WYWOŁYWACZE FOTOGRAFICZNE
WYWOŁYWANIE CHROMATOGRAMU
WZBUDZENIE ELEKTRONU
WZORY STEREOCHEMICZNE
WZÓR BALMERA
WZÓR CHEMICZNY
WZÓR EINSTEINA
WZÓR ELEKTRONOWY
WZÓR ELEMENTARNY
WZÓR EMPIRYCZNY
WZÓR GRUPOWY, wzór półstrukturalny, wzór strukturalny uproszczony
WZÓR KRESKOWY
WZÓR KROPKOWY
WZÓR NERNSTA
WZÓR OGÓLNY
WZÓR PÓŁSTRUKTURALNY
WZÓR PRZESTRZENNY
WZÓR STRUKTURALNY PEŁNY
WZÓR STRUKTURALNY UPROSZCZONY
WZÓR SUMARYCZNY
WZÓR SZKIELETOWY
WZÓR UMOWNY
WZÓR UPROSZCZONY
Xe
XTC
Y
Yb
ZACZADZENIE
ZAGĘSZCZANIE
ZAKAZ PAULIEGO
ZANIECZYSZCZENIA GLEBY
ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA
ZANIECZYSZCZENIA ŚRODOWISKA
ZANIECZYSZCZENIA WÓD NATURALNYCH
ZAPACH
ZAPAŁKA
ZAPRAWA FARBIARSKA
ZAPRAWA MURARSKA
ZARAZA CYNOWA
ZASADA NIEOZNACZONOŚCI HEISENBERGA
ZASADA NIEROZRÓŻNIALNOŚCI
ZASADA PRZECIWPRĄDU
ZASADA PRZEKORY
ZASADOWOŚĆ
ZASADY PIRYMIDYNOWE
ZASADY PURYNOWE
ZASADY WEDŁUG ARRHENIUSA
ZASADY WEDŁUG BRONSTEDA
ZASADY WEDŁUG LEWISA
ZASŁONA DYMNA
ZATĘŻANIE
ZATRUCIE
ZAWIDZKI JAN WIKTOR
ZAWIESINA
ZEOLITY
ZGAZOWANIE
ZIEGLER KARL
ZIELONE BIAŁKO FLUORYZUJĄCE
ZJAWISKO CHEMICZNE
ZJAWISKO FIZYCZNE
ZLEWKA
ZŁOTO
ZŁOTO GŁUPCÓW
ZMIANA ENTALPII REAKCJI
ZMIĘKCZANIE WODY
ZMYDLANIE
Zn
ZOBOJĘTNIANIE
ZOL
Zr
ZRĄB ATOMOWY
ZUBOŻONY URAN
ZWĘGLENIE
ZWIĄZEK CHEMICZNY
ZWIĄZEK JONOWY
ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY
ZWIĄZEK KOORDYNACYJNY
ZWIĄZEK ZESPOLONY
ZWIĄZKI AMFOTERYCZNE
ZWIĄZKI AROMATYCZNE, areny
ZWIĄZKI AZOWE
ZWIĄZKI BINARNE
ZWIĄZKI DWUFUNKCYJNE
ZWIĄZKI GRIGNARDA
ZWIĄZKI HETEROCYKLICZNE
ZWIĄZKI METALOORGANICZNE
ZWIĄZKI MIĘDZYMETALICZNE
ZWIĄZKI NIEORGANICZNE
ZWIĄZKI NITROWE
ZWIĄZKI OPTYCZNIE CZYNNE
ZWIĄZKI ORGANICZNE
ZWIĄZKI ORGANICZNE W METEORYTACH
ZWIĄZKI ORGANICZNE W PRZESTRZENI MIĘDZYGWIEZDNEJ
ZWIĄZKI ORGANOMETALICZNE
ZWIĄZKI SANDWICZOWE
ZWIĄZKI STEROIDOWE
ZWIĄZKI WIELOFUNKCYJNE
ŻEL, koagulat
ŻELATYNA
ŻELAZICYJANKI
ŻELAZO
ŻELAZOCYJANKI
ŻELAZOWCE
ŻELIWO
ŻUŻEL
ŻYWICE
ŻYWICE EPOKSYDOWE, EP
ŻYWICE SYNTETYCZNE


Informacje o nas

Serwisy

Polecane

Zakupy

Pomoc