Encyklopedia internetowa - Słownik biologiczny

Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013Lista haseł w słowniku "Słownik biologiczny":


ABERRACJA CHROMATYCZNA
ABERRACJA CHROMOSOMOWA
ABERRACJA SFERYCZNA
ABIOGENEZA
ABIOTYCZNE CZYNNIKI
ABORALNY BIEGUN
ABORCJA
ABSCYSYNOWY KWAS
ABSORPCJA
ABSORPCJI WIDMO
ABYSAL
ACELOMATYCZNE ZWIERZĘTA
ACETABULARIA
ACETYLO
ACETYLOCHOLINA
ACETYLOCHOLINESTERAZA
ACETYLOWA GRUPA
ACHILLESA ŚCIĘGNO
ACIDOFILNY ORGANIZM
ACIDOFOBOWY ORGANIZM
ACTH
ADAPTACJA
ADDYCJA
ADENINA
ADENOZYNA
ADENOZYNODIFOSFORAN
ADENOZYNODWUFOSFORAN
ADENOZYNOMONOFOSFORAN
ADENOZYNOMONOFOSFORAN CYKLICZNY
ADENOZYNOTRIFOSFORAN
ADERMINA
ADH
ADHEZJA
ADIUWANT
ADKRUSTACJA ŚCIANY KOMÓRKOWEJ
ADOLESCENCJA
ADOLESKARIA
ADRENALINA
ADRENERGICZNY NEURON
ADRENOKORTYKOTROPOWY HORMON
ADSORPCJA
ADYPOCYT
AERENCHYMA
AEROBOWE ORGANIZMY
AFAZJA
AFERENTNY
AGAR
AGENEZJA
AGLUTYNACJA
AGLUTYNINY
AGLUTYNOGEN
AGNOSTYCYZM
AGONISTA
AGRANULOCYTY
AGRESJA
AGROBACTERIUM TUMAEFACIENS
AGROBIOLOGIA
AGROCENOZA
AIDS
AKAROLOGIA
AKCEPTOR
AKINETA
AKLIMATYZACJA
AKOMODACJA OKA
AKROCENTRYCZNY CHROMOSOM
AKRODONTYZM
AKROMEGALIA
AKROPETALNY ROZWÓJ
AKROSOM
AKSEROFTOL
AKSOLOTL
AKSON
AKSOPLAZMA
AKTOMIOZYNA
AKTUALIZM GEOLOGICZNY
AKTYNA
AKTYNOMYCYNA D
AKTYWACJA AMINOKWASU
AKTYWACJI ENERGIA
AKTYWNE MIEJSCE
AKTYWNY OCTAN
AKTYWNY TRANSPORT
ALANINA
ALBINIZM
ALBINOS
ALBUMINOIDY
ALBUMINY
ALDEHYD 3-FOSFOGLICERYNOWY (PGAL)
ALDEHYDY
ALDOSTERON
ALDOZY
ALECYTALNE JAJO
ALERGEN
ALERGIA
ALEURONOWE ZIARNA
ALGI
ALGOLOGIA
ALKALICZNA SUBSTANCJA
ALKALOIDY
ALKAPTONURIA
ALKOHOLE
ALKOHOLIZM
ALLANTOCHORION
ALLELE
ALLELE WIELOKROTNE
ALLELOPATIA
ALLELOZWIˇZKI
ALLENA REGUŁA
ALLOANTYGEN
ALLOMETRYCZNA REGUŁA
ALLOMETRYCZNY WZROST
ALLOPATRYCZNA SPECJACJA
ALLOPOLIPLOID
ALLOSOMY
ALLOSTERYCZNE MIEJSCE
ALLOSTERYCZNY EFEKT
ALLOSTERYCZNY ENZYM
ALPEJSKA ROŚLINNOŚĆ
ALUWIUM
ALWEOLARNY
ALZHEIMERA CHOROBA
AMBRA
AMBULAKRALNY UKŁAD
AMEBA
AMEBOCYTY
AMEBOIDALNY RUCH
AMENSALIZM
AMETABOLIA
AMFICELICZNY KRĘG
AMFIPATYCZNOŚĆ
AMFISTYLICZNA CZASZKA
AMFOTERYCZNE ZWIˇZKI
AMINOACYLO
AMINOKWAS
AMINOKWASY EGZOGENNE
AMINOKWASY ENDOGENNE
AMINOTRANSFERAZA
AMITOZA
AMNIOCENTEZA
AMONIAK
AMONIFIKACJA
AMONIOTELICZNE ZWIERZĘTA
AMONITY
AMORFICZNY
AMP
AMPLIFIKACJA GENU
AMYLAZY
AMYLOPEKTYNA
AMYLOPLAST
AMYLOZA
ANABIOZA
ANABOLIA
ANABOLIZM
ANADROMICZNE RYBY
ANAEROBY
ANAFAZA
ANAFILAKSJA
ANALGETYKI
ANALIZA ILOŚCIOWA
ANALIZA JAKOŚCIOWA
ANALIZA PYŁKOWA
ANALNY
ANALOGICZNE NARZˇDY
ANAPSYDALNA CZASZKA
ANASTOMOZY
ANATOMIA
ANCESTRALNA CECHA
ANCYLOSTOMATOZA
ANDROGENY
ANEMIA
ANEMIA SIERPOWATA
ANEMIA ZŁOŚLIWA
ANEMOCHORIA
ANEMOFILIA
ANESTETYKI
ANEUPLOIDALNOŚĆ
ANEURYNA
ANGIOTENSYNY
ANHYDRAZA WĘGLANOWA
ANIMALNY BIEGUN
ANION
ANIZOGAMIA
ANIZOLECYTALNE JAJO
ANIZOTROPOWA SUBSTANCJA
ANOSMATYCZNE ZWIERZĘTA
ANTAGONISTYCZNE ODDZIAŁYWANIA W BIOCENOZIE
ANTAGONIZM
ANTARKTYCZNE ORGANIZMY
ANTARKTYCZNE PAŃSTWO
ANTERYDIUM
ANTOCYJANY
ANTROPOGENEZA
ANTROPOGENICZNY
ANTROPOLOGIA
ANTROPOMETRIA
ANTROPOMORFIZM
ANTROPOPRESJA
ANTROPOSFERA
ANTYBIOTYK
ANTYBIOZA
ANTYDIURETYCZNY HORMON
ANTYFERTYLIZYNA
ANTYGEN
ANTYGENOWOŚĆ
ANTYKODON
ANTYKONCEPCYJNE ŚRODKI
ANTYPODY
ANTYPORT
ANTYSEPTYCZNY
ANTYTOKSYNA
ANTYTUBULINY
AORTA
APARAT GĘBOWY
APARAT GOLGIEGO
APARAT JAJOWY
APARAT SZPARKOWY
APARAT WROTNY
APERTURA NUMERYCZNA
APIKALNA KOMÓRKA
APLANOSPORY
APODEMA
APOENZYM
APOKARPIA
APOKRYNOWY GRUCZOŁ
APOMIKSJA
APOPLAST
APOPTOZA
APOZYCJA
ARABIDOPSIS THALIANA
ARBORETUM
ARCHAICZNA ERA
ARCHALAKSJA
ARCHEBAKTERIE
ARCHEGONIUM
ARCHENTERON
ARCHEOCYTY
ARCHEOPTERYKS
ARCHEOPTERYSY
ARCHESPOR
AREAŁ OSOBNICZY
ARGININA
ARKTYCZNA ROŚLINNOŚĆ
ARKTYCZNE ZWIERZĘTA
AROMORFOZA
ARTEFAKT
ARTERIE
ARTERIOSKLEROZA
ARYLUS
ARYSTOTELES
ASEPTYCZNE WARUNKI
ASKON
ASKOSPORY
ASPARAGINA
ASPARAGINOWY KWAS
ASTMA
ASTYGMATYZM
ASYMILACJA
ASYMILACYJNA TKANKA
ASYMILATY
ATAWIZM
ATLAS
ATMOSFERA REDUKUJˇCA
ATOL
ATP
ATP
ATRAKTANTY
ATREZJA
ATRIALNY OTWÓR
ATROFIA
ATROPINA
AUKSOTROFY
AUKSYNY
AUSTRALIJSKA KRAINA
AUSTRALIJSKIE PAŃSTWO
AUSTRALOPITEKI
AUTEKOLOGIA
AUTOCHTONICZNE ORGANIZMY
AUTOGAMIA
AUTOIMMUNIZACYJNA CHOROBA
AUTOKATALIZA
AUTOLIZA
AUTOMATYZM SERCA
AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY
AUTOPOLIPLOID
AUTORADIOGRAFIA
AUTOSOM
AUTOSTYLICZNA CZASZKA
AUTOTOMIA
AUTOTROFIZM
AWIFAUNA
AWITAMINOZY
AZOTOWY BILANS
AZOTU CZˇSTECZKOWEGO WIˇZANIE
AZOTU OBIEG
BABIE LATO
BAGIENNE ROŚLINY
BAKTERIE
BAKTERIE AZOTOWE
BAKTERIE BEZTLENOWE
BAKTERIE BRODAWKOWE
BAKTERIE DENITRYFIKACYJNE
BAKTERIE GNILNE
BAKTERIE GRAM
BAKTERIE GRAM
BAKTERIE METANOWE
BAKTERIE NITRYFIKACYJNE
BAKTERIE PURPUROWE
BAKTERIE WODOROWE
BAKTERIE ŻELAZISTE
BAKTERIOCHLOROFIL
BAKTERIOFAGI
BAKTERIOLOGIA
BAKTERYJNE CHOROBY
BALDACH
BALDACHOGRONO
BALSAM KANADYJSKI
BANKI BIOLOGICZNE
BARKOWY PAS
BARORECEPTORY
BARRA CIAŁKO
BARWIENIE
BARWIENIE PRZYŻYCIOWE
BARWNIKI ASYMILACYJNE
BARWNIKI KRWI
BARWNIKI ŻÓŁCIOWE
BASEDOWA CHOROBA
BAZALNY
BAZIA
BAZOFIL
BAZYDIOSPORA
BAZYDIUM
BˇBLOWIEC
BEHAWIOR
BELEMNITY
BENETYTY
BENTOS
BERGMANA REGUŁA
BERI
Beta-OKSYDACJA
BEZCZASZKOWCE
BEZJAMOWCE
BEZJˇDROWY ORGANIZM
BEZJˇDRZASTE KOMÓRKI
BEZKRĘGOWCE
BEZOWODNIOWCE
BEZSZCZĘKOWCE
BEZTLENOWCE
BEZŻUCHWOWCE
BIAŁA ISTOTA
BIAŁACZKA
BIAŁE CIAŁKA KRWI
BIAŁKA
BIBLIOTEKA DNA
BIEGUNOWOŚĆ
BIEL
BIELACTWO
BIELICOWANIE
BIELMO
BIELMO PIERWOTNE
BIERNACKIEGO ODCZYN
BIKOLATERALNA WIˇZKA PRZEWODZˇCA
BILANS AZOTOWY
BILANS ENERGETYCZNY GLIKOLIZY
BILANS ENERGETYCZNY ODDYCHANIA TLENOWEGO
BILATERALNY
BILHARCJOZA
BILIRUBINA
BILIWERDYNA
BINOKULAR
BINOKULAROWE WIDZENIE
BINOMINALNE NAZEWNICTWO GATUNKÓW
BIOCENOLOGIA
BIOCENOZA
BIOCENOZA PIONIERSKA
BIOCHEMIA
BIODEGRADACJA
BIOENERGETYKA
BIOFIZYKA
BIOGENETYCZNE PRAWO
BIOGENEZA
BIOGEOCHEMICZNY CYKL
BIOGEOGRAFIA
BIOGEOGRAFICZNE KRAINY
BIOKATALIZATORY
BIOLOGIA
BIOLOGIA MOLEKULARNA
BIOLOGICZNE ZWALCZANIE
BIOLUMINESCENCJA
BIOM
BIOMASA
BIOMASA POZIOMU TROFICZNEGO
BIOMATEMATYKA
BIOMETRIA
BIONIKA
BIORCA
BIOSFERA
BIOSYNTEZA
BIOSYNTEZA BIAŁKA
BIOTECHNOLOGIA
BIOTOP
BIOTYCZNE CZYNNIKI
BIOTYCZNY POTENCJAŁ
BIOTYNA
BIOTYP
BIPINNARIA
BISEKSUALIZM
BISIOR
BIWALENT
BLASTOCEL
BLASTOCYSTA
BLASTODYSK
BLASTOMERY
BLASTOPOR
BLASTULA
BLASZKA LIŚCIOWA
BLASZKA ŚRODKOWA
BLASZKI KOSTNE
BLEFAROPLAST
BLENDA
BLI¬NIĘTA
BLIZNA LIŚCIOWA
BŁĘDNIK
BŁONA BĘBENKOWA
BŁONA BIOLOGICZNA
BŁONA JˇDROWA
BŁONA KOMÓRKOWA
BŁONA PODSTAWOWA
BŁONA PÓŁPRZEPUSZCZALNA
BŁONA ŚLUZOWA
BŁONICA
BŁONNIK
BŁONY PŁODOWE
BŁOTNIARKA
BOBÓWKA
BOD¬CO?PRZEWODZˇCY UKŁAD
BODZIEC
BODZIEC PODPROGOWY
BODZIEC PROGOWY
BOJANUSA NARZˇD
BOR
BOREALNO
BORELIOZA
BOROWIK
BOROWINA
BOTANIKA
BOWMANA TOREBKA
BÓL
BÓLOWE RECEPTORY
BÓR
BRACHIACJA
BRACHIODONTYZM
BRADYKININA
BRIOLOGIA
BRODAWKA SŁUCHOWA
BRODAWKI KORZENIOWE
BRODAWKI PRZĘDNE
BRODAWKOWE BAKTERIE
BROWNA RUCHY
BRUCELOZA
BRUNATNICE
BRUZDA ROLANDA
BRUZDKOWANIE
BRUZDNICE
BRUZDOGŁOWIEC SZEROKI
BRZUCHONOGI
BUCZYNA
BUFOROWE ROZTWORY
BUJNOŚĆ MIESZAŃCÓW
BULWA
BUŁAWINKA CZERWONA
BUNODONTYZM
BURSA FABRICI
BURSZTYN
BURSZTYNIANOWA DEHYDROGENAZA
BURSZTYNOWY KWAS
BUSZ
BUTWIENIE
BYLINA
C4444 - TYP FOTOSYNTEZY
C₃-TYP FOTOSYNTEZY
CALVINA CYKL
cAMP
CASPARY´EGO PASEMKA
cDNA
CEBULA
CECHA
CECHA DOMINUJˇCA
CECHY ILOŚCIOWE
CECHY JAKOŚCIOWE
CECHY NABYTE
CECHY NEUTRALNE
CECHY PŁCIOWE
CECHY PRZYSTOSOWAWCZE
CECHY RECESYWNE
CECHY SPRZĘŻONE Z PŁCIˇ
CECHY WIELOGENOWE
CEFALIZACJA
CEFALOTORAKS
CELIAKIA
CELOBLASTULA
CELOMA
CELOMATA
CELULAZA
CELULOZA
CEMENT
CENOBIUM
CENOCYT
CENTRALNY UKŁAD NERWOWY
CENTRIOLA
CENTROLECYTALNE JAJO
CENTROMER
CENTROSOM
CENTRUM AKTYWNE
CENTRYFUGALNY
CENTRYPETALNY
CERKARIA
CEWKA MOCZOWA
CEWKA NERWOWA
CEWKI
CEWKI MALPIGHIEGO
CHAGASA CHOROBA
CHALAZA
CHAMEFITY
CHELATY
CHELICERY
CHEMOAUTOTROFY
CHEMOLIZA WODY
CHEMONASTIE
CHEMORECEPTORY
CHEMOSYNTEZA
CHEMOTAKSJA
CHEMOTERAPEUTYKI
CHEMOTROPIZM
CHIAZMY
CHIMERA
CHININA
CHIROPTEROLOGIA
CHITONY
CHITYNA
CHLAMYDOSPORY
CHLORAGOGENOWE KOMÓRKI
CHLORAMFENIKOL
CHLOREK CEZU
CHLORELLA
CHLORENCHYMA
CHLORKOWE KOMÓRKI
CHLOROFIL
CHLOROFLUOROWĘGLOWCE (CFC)
CHLOROKRUORYNA
CHLOROPLASTY
CHLOROZA
CHŁONKA
CHŁONNE SERCA
CHŁONNE WĘZŁY
CHŁONNY UKŁAD
CHOANOCYTY
CHOLECYSTOKININA
CHOLERA
CHOLESTEROL
CHOLINA
CHOLINESTERAZA
CHONDRIOM
CHONDRIOSOM
CHONDROBLAST
CHONDROCYT
CHONDROKLAST
CHONDROMUKOID
CHONDRON
CHONDRYNA
CHORˇGIEWKA
CHORION
CHOROBOTWÓRCZY DROBNOUSTRÓJ
CHOROBY CYWILIZACYJNE
CHOROBY DZIEDZICZNE
CHROMATOFOR
CHROMATOGRAFIA
CHROMATYDA
CHROMATYDY SIOSTRZANE
CHROMATYNA
CHROMATYNA PŁCIOWA
CHROMOMERY
CHROMONEMA
CHROMOPLAST
CHROMOPROTEINA
CHROMOSOM
CHROMOSOM OLBRZYMI
CHROMOSOM POLITENICZNY
CHROMOSOM SZCZOTECZKOWY
CHROMOSOM ŚLINIANKOWY
CHROMOSOM X
CHROMOSOM Y
CHROMOSOMOWA MUTACJA
CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZNOŚCI
CHROMOSOMÓW ZESPÓŁ
CHROMOSOMY B
CHROMOSOMY HOMOLOGICZNE
CHROMOSOMY PŁCI
CHRONAKSJA
CHRZĘSTNOSZKIELETOWE
CHRZˇSTKA
CHRZˇSTKA SPRĘŻYSTA
CHRZˇSTKA SZKLISTA
CHRZˇSTKA WŁÓKNISTA
CHWASTY
CHWYTNIKI
CHYMOTRYPSYNA
CIAŁKA NISSLA
CIAŁKO BARRA
CIAŁKO BRZEŻNE
CIAŁKO KIERUNKOWE
CIAŁKO MALPIGHIEGO
CIAŁKO NERKOWE
CIAŁKO ZIELENI
CIAŁKO ZMYSŁOWE
CIAŁKO ŻÓŁTE
CIAŁO PRˇŻKOWANE
CIAŁO SZKLISTE
CIEMIENIOWY NARZˇD
CIEPŁOKRWISTE ZWIERZĘTA
CIERNIE
CIOSY
CIRRI
CISTRON
CIŚNIENIE KORZENIOWE
CIŚNIENIE KRWI
CIŚNIENIE OSMOTYCZNE
CIŚNIENIE PARCJALNE
CIˇŻA
CORTIEGO NARZˇD
c?POZIOM CHROMATYNY
CRISTAE
CROSSING-OVER
CUDZOŻYWNY ORGANIZM
CUKIER BURACZANY
CUKIER GRONOWY
CUKIER MLECZNY
CUKIER SŁODOWY
CUKIER TRZCINOWY
CUKRY
CUKRZYCA
CUVIERA PRZEWÓD
CYBERNETYKA
CYJANOBAKTERIE
CYJANOKOBALAMINA
CYKL BIOGEOCHEMICZNY
CYKL CALVINA
CYKL KOMÓRKOWY
CYKL KREBSA
CYKL KWASU CYTRYNOWEGO
CYKL KWASU GLIOKSALOWEGO
CYKL LITYCZNY
CYKL LIZOGENNY
CYKL ORNITYNOWY
CYKL PŁCIOWY
CYKL ŻYCIOWY KOMÓRKI
CYKL ŻYCIOWY ORGANIZMU
CYKLAZA ADENYLOWA
CYKLICZNY AMP
CYKLOIDALNA ŁUSKA
CYKLOPIA
CYKLOZA
CYNOGNATHUS
CYSTA
CYSTEINA
CYSTICERKOID
CYSTICERKUS
CYTOCHROMOWA OKSYDAZA
CYTOCHROMY
CYTOFIZJOLOGIA
CYTOKINEZA
CYTOKININY
CYTOLOGIA
CYTOMEMBRANA
CYTOPLAZMA
CYTOPLAZMA PODSTAWOWA
CYTOPLAZMY RUCHY
CYTOPYGE
CYTOSTATYCZNA SUBSTANCJA
CYTOSTOM
CYTOSZKIELET
CYTOZOL
CYTOZYNA
CYTRULINA
CZAPECZKA KORZENIOWA
CZARCIE KRĘGI
CZARCIE MIOTŁY
CZAS UŻYTECZNY
CZASZKA
CZASZKOWCE
CZASZKOWE NERWY
CZEPIEC
CZERW
CZERWIEŃ WZROKOWA
CZERWONE CIAŁKA KRWI
CZERWONKA
CZŁEKOKSZTAŁTNE
CZŁONOWANIE
CZŁOWIEK
CZŁOWIEK KROMANIOŃSKI
CZŁOWIEKOWATE
CZOPKI
CZUCIE
CZUŁKI
CZUŁKOWE GRUCZOŁY
CZWARTORZĘD
CZWORONOGI
CZYNNIK LETALNY
CZYNNIK MUTAGENICZNY
CZYNNIK RAKOTWÓRCZY
CZYNNIKI FOTOSYNTEZY
CZYNNIKI OGRANICZAJˇCE
CZYNNIKI UWALNIAJˇCE
CZYSTA LINIA
DALTONIZM
DARWINA TEORIA
DATOWANIE GEOLOGICZNE
DAWCA
DEDYFERENCJACJA
DEFEKACJA
DEFICJENCJA
DEFICYT TLENOWY
DEFOLIACJA
DEFORESTRACJA
DEGENERACJA
DEGRANULACJA
DEHYDRATACJA
DEHYDRATAZA
DEHYDROGENAZA PIROGRONIANOWA
DEHYDROGENAZY
DEKARBOKSYLACJA
DEKARBOKSYLAZY
DEKSTRAN
DEKSTRYNY
DELAMINACJA
DELECJA
DEM
DENATURACJA
DENDROCHRONOLOGIA
DENDROLOGIA
DENDRYTY
DENTYNA
DEPLAZMOLIZA
DEPOLARYZACJA
DERATYZACJA
DERMATOGEN
DESMOSOMY
DESPIRALIZACJA CHROMOSOMU
DESTRUENCI
DETERGENTY
DETERMINACJA PŁCI FENOTYPOWA
DETERMINACJA PŁCI GENOTYPOWA
DETERMINIZM
DETOKSYKACJA
DETRYTUS
DETRYTUSOFAGI
DEWIACJA
DEWON
DEZAMINACJA
DEZINTEGRACJA
DEZOKSYRYBONUKLEINOWY KWAS
DEZOKSYRYBOZA
DEZYNFEKCJA
DEZYNSEKCJA
DIAFRAGMA
DIAKINEZA
DIALIZA
DIAPAUZA
DIAPSYDALNA CZASZKA
DIASPORY
DIASTAZA
DIASTEMA
DIFICERKICZNA PŁETWA
DIGAMETYCZNA PŁEĆ
DIKARIOFAZA
DIKARION
DIKTIOSOM
DINOFITY
DINOZAURY
DIPLEURULA
DIPLOFAZA
DIPLOIDALNY
DIPLONTY
DIPLOTEN
DISACHARYD
DŁUG TLENOWY
DŁUGOPĘD
DNA
DNO KWIATOWE
DOBÓR KREWNIACZY
DOBÓR NATURALNY
DOBÓR NATURALNY KIERUNKOWY
DOBÓR NATURALNY RÓŻNICUJˇCY
DOBÓR NATURALNY STABILIZUJˇCY
DOBÓR SZTUCZNY
DOCZESNA
DOJRZAŁOŚĆ PŁCIOWA
DOJRZEWANIE
DOJRZEWANIE KOMÓREK PŁCIOWYCH
DOKREWNY UKŁAD
DOLLA PRAWO
DOMESTYKACJA
DOMINACJA
DOMINACJA CZĘŚCIOWA
DOMINACJA WIERZCHOŁKOWA
DOPAMINA
DORSALNY
DOŚWIADCZENIE KONTROLNE
DOŚWIADCZENIE NAUKOWE
DOWNA ZESPÓŁ
DRAPIEŻNICTWO
DREWNIENIE
DREWNO
DROBNOUSTROJE
DROZOFILA
DROŻDŻE
DRUGI UKŁAD SYGNALIZACYJNY
DRUZY
DRYF GENETYCZNY
DRYF KONTYNENTÓW
DRZEWNIK
DRZEWO GENEALOGICZNE
DUPLIKACJA
DUR BRZUSZNY
DUR PLAMISTY
DUTKA
D¬WIGACZ
DWOINKI
DWUCUKRY
DWUDYSZNE RYBY
DWULIŚCIENNE ROŚLINY
DWUNASTNICA
DWUOBOKLEŻNA WIˇZKA PRZEWODZˇCA
DWUPARCE
DWUPEPTYD
DWUPIENNOŚĆ
DWUPŁCIOWOŚĆ
DWUŚRODOWISKOWE RYBY
DWUTLENEK WĘGLA
DWUWARSTWOWCE
DWUWKLĘSŁY KRĘG
DYFERENCJACJA
DYFTERYT
DYFUZJA
DYFUZJA UŁATWIONA
DYMORFIZM PŁCIOWY
DYSJUNKCJA
DYSKOBLASTULA
DYSTALNE POŁOŻENIE
DYSTROFICZNE JEZIORO
DYSYMILACJA
DYSYMILANTY
DYWERGENCJA
DZIAŁKI KIELICHA
DZIEDZICZENIE
DZIEDZICZENIE CECH NABYTYCH
DZIEDZICZENIE CYTOPLAZMATYCZNE
DZIEDZICZENIE NIEMENDLOWSKIE
DZIEDZICZENIE POZACHROMOSOMOWE
DZIESIĘCIONOGI
DZIESIĘCIORNICE
DZIEWORÓDZTWO
DZIKI TYP
DZIOBAK
DZIÓB
DZIˇSŁO
DZIWADEŁKO
DŻDŻOWNICE
DŻUL
DŻUMA
DŻUNGLA
ECHINOKOK
ECHOLOKACJA
EDAFICZNE CZYNNIKI
EDAFON
EFEKT BOHRA
EFEKT CIEPLARNIANY
EFEKT ZAŁOŻYCIELA
EFEKTOR
EFEMERYDA
EFERENTNY
EFYRA
EGZOCYTOZA
EGZODERMA
EGZOERGICZNA REAKCJA
EGZON
EGZOPEPTYDAZA
EGZOPODIT
EGZYNA
EJAKULACJA
EKDYZON
EKG
EKOLOGIA
EKOLOGICZNA NISZA
EKOLOGICZNA SAMOREGULACJA
EKOSYSTEM
EKOTON
EKOTYP
EKSKRECJA
EKSPLANTAT
EKSPLOZYJNE RUCHY TURGOROWE
EKSPRESJA GENU
EKSTRAKT
EKTODERMA
EKTOHORMONY
EKTOPASOŻYTY
EKTOTERMICZNY ORGANIZM
ELAJOPLASTY
ELAJOSOM
ELASTYNA
ELEFANTIAZA
ELEKTROFOREZA
ELEKTROKARDIOGRAFIA
ELEKTRORECEPTORY
ELEKTRYCZNE NARZˇDY
ELONGACJA
EMALIA
EMBOLIA
EMBRIOBLAST
EMBRIOGENEZA
EMBRIOLOGIA ROŚLIN
EMBRIOLOGIA ZWIERZˇT
EMBRION
EMULSJA
ENDEMIA
ENDEMICZNE WOLE
ENDEMIT
ENDOCYTOZA
ENDODERMA
ENDOERGICZNA REAKCJA
ENDOGENICZNY
ENDOKARP
ENDOKRYNOLOGIA
ENDOMETRIUM
ENDOMITOZA
ENDOPEPTYDAZA
ENDOPODIT
ENDOPOLIPLOID
ENDORFINY
ENDOSPERM
ENDOSPORA
ENDOSTYL
ENDOSYMBIONTÓW TEORIA
ENDOTERMICZNY ORGANIZM
ENERGIA AKTYWACJI
ENERGIA SWOBODNA
ENGRAM
ENTALPIA
ENTEROBIOZA
ENTEROCEL
ENTEROGASTRON
ENTEROKINAZA
ENTODERMA
ENTOMOFAGI
ENTOMOLOGIA
ENTROPIA
ENZYM
ENZYM ALLOSTERYCZNY
ENZYMOLOGIA
ENZYMY RESTRYKCYJNE
EOCEN
EOZYNOFIL
EOZYNOFILIA
EOZYNOPENIA
EPIBLAST
EPIBLEMA
EPIBOLIA
EPIDEMIA
EPIFITOZA
EPIFITY
EPIGENEZY TEORIA
EPIKARP
EPIKOTYL
EPIMERYZACJA
EPIMORFOZA
EPISOMY
EPISTAZA
EPIZOOCJA
ERGOSTEROL
EROZJA
ERY GEOLOGICZNE
ERYTROBLAST
ERYTROCYTY
ERYTROKRUORYNA
ERYTROPOETYNA
ERYTROPOEZA
ESTERAZY
ESTRADIOL
ESTRIOL
ESTROGENY
ESTRON
ESTRY
ESTYWACJA
ETIOLACJA
ETIOLOGIA
ETIOPLAST
ETIOPSKA KRAINA
ETOLOGIA
ETYLEN
EUCHROMATYNA
EUFOTYCZNA STREFA ŻYCIA
EUGLENINY
EUKARIONT
EUPLOID
EURYBATYCZNE ORGANIZMY
EURYBIONTY
EURYFOTYCZNE ORGANIZMY
EURYHALICZNE ORGANIZMY
EURYHYDRYCZNE ORGANIZMY
EURYTERMICZNE ORGANIZMY
EURYTOPOWE ORGANIZMY
EUSTACHIUSZA PRZEWÓD
EUTROFICZNE JEZIORO
EUTROFIZACJA
EWOLUCJA BIOLOGICZNA
EWOLUCJA CHEMICZNA
EWOLUCJA FILETYCZNA
EWOLUCJI DOWODY
EWOLUCJONIZM
EWY MITOCHONDRIALNEJ HIPOTEZA
EZA
F₁ (PIERWSZE POKOLENIE POTOMNE)
F₂ (DRUGIE POKOLENIE POTOMNE)
FAGI
FAGOCYTARNE KOMÓRKI GWIA¬DZISTE
FAGOCYTOZA
FAGOCYTY
FAGOSOM
FAKULTATYWNY
FAŁDÓW BOCZNYCH TEORIA
FANEROFITY
FANTOMOWE BÓLE
FAUNA
FEHLINGA REAKCJA
FELLEM
FELLODERMA
FELLOGEN
FEN
FENOKOPIA
FENOLOGIA
FENOLOGICZNE PORY ROKU
FENOTYP
FENYLOALANINA
FENYLOKETONURIA
FERMENT
FERMENTACJA
FERMENTACJA ALKOHOLOWA
FERMENTACJA MASŁOWA
FERMENTACJA MLEKOWA
FEROMONY
FERREDOKSYNA
FERTYLIZYNA
FIBROBLASTY
FIBRYLE
FIBRYNA
FIBRYNOGEN
FIKOBILINY
FIKOCYJANINA
FIKOERYTRYNA
FILAMENT
FILAMENTY POŚREDNIE
FILARIE
FILEMBRIOGENEZY TEORIA
FILOCHINON
FILOGENEZA
FILOTAKSJA
FILTRATORY
FIMBRIE
FISZBIN
FITOCENOZA
FITOCHROM
FITOFTORA
FITOGEOGRAFIA
FITOHORMONY
FITONCYDY
FITOPATOLOGIA
FITOPLANKTON
FITOSOCJOLOGIA
FITOTRON
FIZJOGRAFIA
FIZJOLOGIA
FIZJOLOGICZNY ROZTWÓR
FLAWONOWE BARWNIKI
FLOEM
FLORA
FLORIGEN
FLORYSTYKA
FLUOR
FLUORESCENCJA
FMN
FOLIKULARNA FAZA
FOLIKULARNE KOMÓRKI
FOLIKULOTROPOWY HORMON
FORMACJA ROŚLINNA
FORMALINA
FORMY PRZEJŚCIOWE
FORMY ŻYCIOWE ROŚLIN
FOSFAGENY
FOSFATAZY
FOSFOARGININA
FOSFOKREATYNA
FOSFOLIPIDY
FOSFOROLIZA
FOSFORU OBIEG
FOSFORYLACJA FOTOSYNTETYCZNA
FOSFORYLACJA OKSYDACYJNA
FOSFORYLACJA SUBSTRATOWA
FOSYLIZACJA
FOTOAUTOTROF
FOTOBIOLOGIA
FOTOLIZA WODY
FOTONASTIE
FOTOODDYCHANIE
FOTOPERIODYZM
FOTORECEPTORY
FOTORESPIRACJA
FOTOSYNTEZA
FOTOSYNTEZA TYP C4444
FOTOSYNTEZA TYP C₃
FOTOSYNTEZY RÓWNANIE
FOTOSYSTEM
FOTOTAKSJA
FOTOTROPIZM
FRAGMENTACJA
FRAGMOPLAST
FRAKCJONOWANIE
FREON
FRUKTOZA
FSH
FUKOKSANTYNA
FUMIGANTY
FUNGICYDY
FUNIKULUS
FUTRO
FYLLOIDY
GADOKSZTAŁTNE
GADY
GADY SSAKOKSZTAŁTNE
GAI HIPOTEZA
GALAKTOZA
GALAKTOZEMIA
GALASY
GALMANOWE ROŚLINY
GALVANI LUIGI
GAŁĘZIAKI
GAŁKA OCZNA
GAMETA
GAMETA MĘSKA
GAMETA ŻEŃSKA
GAMETANGIOGAMIA
GAMETANGIUM
GAMETOCYT
GAMETOFIT
GAMONY
GANGLIONIZACJA
GANGRENA
GANOIDY
GANOIDY KOSTNE
GARBNIKI ROŚLINNE
GARDZIEL
GASTRULA
GASTRULACJA
GASTRYNA
GATUNEK
GˇBKI
GEN
GEN DOMINUJˇCY
GEN EPISTATYCZNY
GEN PODZIELONY
GEN RECESYWNY
GEN REGULATOROWY
GENETYKA
GENETYKA KLASYCZNA
GENETYKA MOLEKULARNA
GENETYKA POPULACYJNA
GENITALIA
GENOFOR
GENOM
GENOTYP
GENOWA TERAPIA
GENY MODYFIKATORY
GENY SPRZĘŻONE
GEOFITY
GEOGRAFIA ROŚLIN
GEOTROPIZM
GIBERELINY
GIGANTYZM
GLAUKOFITY
GLEBA
GLEJ
GLEWIKI
GLICEROL
GLICYNA
GLIKOGEN
GLIKOGENOGENEZA
GLIKOGENOLIZA
GLIKOKALIKS
GLIKOKORTYKOIDY
GLIKOLIPIDY
GLIKOLIZA
GLIKOPROTEIDY
GLIKOZYDY
GLIKOZYDY NASERCOWE
GLIOKSALOWY CYKL
GLIOKSYSOMY
GLISTA LUDZKA
GLOBALNE OCIEPLENIE KLIMATU
GLOBULINY
GLONOWCE
GLONY
GLUKAGON
GLUKONEOGENEZA
GLUKOZA
GLUTEN
GLUTYNANT
GŁASZCZEK
GŁOWA
GŁOWONOGI
GŁOWOTUŁÓW
GŁÓWKA
GNIAZDOWNIKI
GNICIE
GNIDA
GNILEC
GOLGIEGO APARAT
GONADA
GORˇCZKA BŁOTNA
GORˇCZKA PLAMISTA GÓR SKALISTYCH
GORˇCZKA Q
GRADACJA
GRADIENT
GRAFFA TEORIA POCHODZENIA TRÓJWARSTWOWCÓW
GRAMA METODA
GRAMOCZˇSTECZKA
GRANA CHLOROPLASTÓW
GRANULOCYTY
GRANULOCYTY KWASOCHŁONNE
GRANULOCYTY OBOJĘTNOCHŁONNE
GRANULOCYTY ZASADOCHŁONNE
GRANULOPOEZA
GRAPTOLITY
GRASICA
GRˇD
GRONKOWCE
GRONO
GRUCZOŁ
GRUCZOŁ KROKOWY
GRUCZOŁ KUPROWY
GRUCZOŁ PROTORAKALNY
GRUCZOŁOWA TKANKA U ROŚLIN
GRUCZOŁY CZUŁKOWE
GRUCZOŁY DOKREWNE
GRUCZOŁY HARDERA
GRUCZOŁY JADOWE
GRUCZOŁY ŁZOWE
GRUCZOŁY MLECZNE
GRUCZOŁY WYDZIELANIA ZEWNĘTRZNEGO
GRU¬LICA
GRUPA PROSTETYCZNA
GRUPY KRWI
GRYPA
GRYZONIE
GRZYB DOMOWY
GRZYB KAPELUSZOWY
GRZYBICE
GRZYBNIA
GRZYBY
GRZYBY NIEDOSKONAŁE
GRZYBY OWOCNIKOWE
GˇSIENICA
GTP
GUANINA
GUANO
GUANOZYNOTRIFOSFORAN
GUTACJA
GYNANDROMORFY
GYNOGENEZA
HABITAT
HABITUACJA
HAECKLA PRAWO
HALOFITY
HAMOWANIE KOMPETYCYJNE
HAMOWANIE KONTAKTOWE
HAMOWANIE PRZEZ PRODUKT
HAPLOFAZA
HAPLOID
HAPTEN
HARDY´EGO
HARVEY WILLIAM
HATTERIA
HAUSTORIUM
HAVERSA KANAŁ
HEKSOZY
HELIOFITY
HELIOTERMY
HELISA
HELMHOLTZ LUDWIG VAN
HELMINTOLOGIA
HELOFITY
HEM
HEMATOFAGI
HEMATOKRYT
HEMICELULOZY
HEMIKRYPTOFITY
HEMIMETABOLIA
HEMOCEL
HEMOCYJANINA
HEMOERYTRYNA
HEMOFILIA
HEMOGLOBINA
HEMOGLOBINOPATIA S
HEMOLIMFA
HEMOLIZA
HEMOLIZYNY
HEPARYNA
HEPATOCYTY
HERAKLIT
HERBICYDY
HERMAFRODYTYZM
HERPETOLOGIA
HESPERYDYNA
HETEROBATMIA
HETEROCELICZNY KRĘG
HETEROCERKICZNA PŁETWA
HETEROCHROMATYNA
HETEROCYKLICZNE ZWIˇZKI
HETEROCYSTA
HETERODONTYZM
HETEROFILIA
HETEROGAMIA
HETEROGENNOŚĆ
HETEROGONIA
HETEROKSENICZNOŚĆ
HETEROMETABOLIA
HETEROMORFICZNA PRZEMIANA POKOLEŃ
HETERONOMICZNA SEGMENTACJA
HETEROSOMY
HETEROSTYLIA
HETEROTROFICZNY ORGANIZM
HETEROZJA
HETEROZYGOTA
HIALOPLAZMA
HIBERNACJA
HIGIENA
HIGROFITY
HIGROSKOPIJNOŚĆ
HIPERMETAMORFOZA
HIPERPASOŻYT
HIPERTERMIA
HIPERTONICZNY ROZTWÓR
HIPERWENTYLACYJNY CYKL
HIPOKAMP
HIPOSTAZA
HIPOTERMIA
HIPOTEZA
HIPOTONICZNY ROZTWÓR
HIPSODONTYZM
HIRUDYNA
HISTAMINA
HISTOLOGIA
HISTONY
HIV
HLA
HOLARKTYCZNA KRAINA
HOLARKTYCZNE PAŃSTWO
HOLENDERSKA CHOROBA WIˇZÓW
HOLOENZYM
HOLOKRYNOWY GRUCZOŁ
HOLOMETABOLIA
HOLOZOICZNY SPOSÓB ODŻYWIANIA
HOMEOSTAZA
HOMINIDY
HOMINOIDY
HOMOCERKICZNA PŁETWA
HOMODONTYZM
HOMOGENAT
HOMOGENNOŚĆ
HOMOJOTERMICZNE ZWIERZĘTA
HOMOLOGICZNE NARZˇDY
HOMONOMICZNA SEGMENTACJA
HOMOZYGOTA
HOOK ROBERT
HORMON JUWENILNY
HORMON WYLINKOWY
HORMONY
HORMONY PEPTYDOWE
HORMONY ROŚLINNE
HORMONY STERYDOWE
HORMONY TKANKOWE
HORMONY TROPOWE
HUBA
HUMUS
HYBRYDA
HYBRYDYZACJA
HYDATODY
HYDROBIOLOGIA
HYDROCHORIA
HYDROFILOWA SUBSTANCJA
HYDROFITY
HYDROFOBOWA SUBSTANCJA
HYDROLAZY
HYDROLIZA
HYDROPONIKA
HYOSTYLICZNA CZASZKA
HYPOGEICZNE KIEŁKOWANIE
HYPOKOTYL
ICHTIOLOGIA
ICHTIOSTEGA
IDIOADAPTACJA
IDIOBLASTY
IGLASTE
IKRA
ILOCZYN ROZPUSZCZALNOŚCI
ILORAZ INTELIGENCJI
IMAGO
IMBIBICJA
IMMUNOGENNOŚĆ
IMMUNOGLOBULINY
IMMUNOLOGIA
IMMUNOSUPRESYJNA SUBSTANCJA
IMPLANTACJA
IMPRINTING
IN SITU
IN VITRO
INDEKS MITOTYCZNY
INDOLILOOCTOWY KWAS
INDUKCJA
INDUKCJA ENZYMATYCZNA
INDUKTOR
INFEKCJA
INFORMACJA GENETYCZNA
INFORMOSOM
INHIBICJA
INKRUSTACJA
INKUBACJA
INSEKTYCYDY
INSERCJA
INSTYNKT
INSULINA
INTERFAZA
INTERFERON
INTERGLACJAŁY
INTERKALARNY
INTERMEDYNA
INTERORECEPTORY
INTERSTYCJALNE KOMÓRKI
INTRON
INTUSUSCEPCJA
INTYNA
INULINA
INWAGINACJA
INWAZYJNA POSTAĆ PASOŻYTA
INWERSJA
INŻYNIERIA GENETYCZNA
IPERYT
IZOENZYMY
IZOGAMIA
IZOLACJA
IZOLACJA GEOGRAFICZNA
IZOLACJA POSTZYGOTYCZNA
IZOLACJA PREZYGOTYCZNA
IZOLACJA ROZRODCZA
IZOLECYTALNE JAJO
IZOMERAZY
IZOMERY
IZOMETRYCZNY SKURCZ
IZOMORFICZNA PRZEMIANA POKOLEŃ
IZOPRENOWE ZWIˇZKI
IZOTONICZNE ROZTWORY
IZOTONICZNY SKURCZ
IZOTROPOWA SUBSTANCJA
JABŁKO
JACOBSONA NARZˇD
JAD KIEŁBASIANY
JADOWE GRUCZOŁY
JADOWE GRUCZOŁY KRĘGOWCÓW
JAGODA
JAJECZKOWANIE
JAJNIK
JAJO
JAJO PŁODOWE
JAJORODNOŚĆ
JAJOWÓD
JAJOŻYWORODNOŚĆ
JAMA CHŁONˇCO
JAMA CIAŁA
JAMA CIAŁA POZAZARODKOWA
JAMA NOSOWA
JAMA PARAGASTRALNA
JAMKI
JAMOCHŁONY
JAROWIZACJA
JˇDERKO
JˇDRO
JˇDRO KOMÓRKOWE
JEDNODOMOWOŚĆ
JEDNOKOMÓRKOWCE
JEDNOLIŚCIENNE ROŚLINY
JEDNOPIENNOŚĆ
JEDNOPLECHOWOŚĆ
JEDNOTARCZOWCE
JELITO
JELITO CIENKIE
JELITO GRUBE
JELITO ŚLEPE
JEŁCZENIE
JODOPSYNA
JODYNA
JURA
JUWENILNY HORMON
KALA
KALAMITY
KALCYFEROL
KALCYFILNE ROŚLINY
KALCYTONINA
KALIPTRA
KALORIA
KALORYCZNA WARTOŚĆ POKARMU
KALOZA
KALUS
KAŁ
KAMBIUM
KAMBR
KAMIENNE KOMÓRKI
KANALIKI KRĘTE
KANAŁ HAVERSA
KANAŁY JONOWE
KANAŁY PÓŁKOLISTE
KANCEROGENNY CZYNNIK
KANGURY
KANIBALIZM
KAPACYTACJA
KAPILARNOŚĆ
KAPILARY
KAPSYD
KARAPAKS
KARBAMINOHEMOGLOBINA
KARBAMYLOFOSFORAN
KARBHEMOGLOBINA
KARBOKSYLACJA
KARBON
KARCYNOGEN
KARIOGAMIA
KARIOKINEZA REDUKCYJNA
KARIOKINEZA SOMATYCZNA
KARIOLIMFA
KARIOLOGIA
KARIOTYP
KARŁOWATOŚĆ
KAROTENOIDY
KAROTENY
KARPOGONIUM
KARPOLOGIA
KARPOSPOROFIT
KARTAGENERA ZESPÓŁ
KASTRACJA
KATABOLIZM
KATADROMICZNE RYBY
KATAKLIZMÓW TEORIA
KATALAZA
KATALIZA
KATALIZATOR
KATALIZATOR UJEMNY
KATAROBIONTY
KATASTROFIZM
KATION
KAUCZUK NATURALNY
KAULIFLORIA
KAULOIDY
KAWIOR
KAZEINA
KˇDZIOŁKI
KENOZOICZNA ERA
KERATYNA
KESONOWA CHOROBA
KETOZY
KIELICH
KIEŁEK
KIEŁKOWANIE
KIESZONKI SKRZELOWE
KIFOZA
KIJANKA
KIŁA
KIMOGRAF
KINAZY
KINETOCHOR
KINETOSOM
KINETYKA REAKCJI ENZYMATYCZNEJ
KINETYNA
KININY
KLASYFIKACJA ORGANIZMÓW
KLATKA PIERSIOWA
KLEJNOTKI
KLEJODAJNE WŁÓKNA
KLESZCZE
KLIMAKS
KLIMAKTERIUM
KLINEFELTERA ZESPÓŁ
KLOAKA
KLON
KLONOWANIE
KŁˇCZE
KŁĘBUSZEK NERKOWY
KŁODZINA
KŁOS
KŁY
KŁYKIEĆ POTYLICZNY
KNIDOBLASTY
KOACERWATY
KOAGULACJA
KOBALAMINA
KOCHA PRˇTKI
KOD GENETYCZNY
KODOMINACJA
KODON
KODON NONSENSOWNY
KOENZYM
KOENZYM A
KOENZYM Q
KOEWOLUCJA
KOFAKTOR
KOFEINA
KOHEZJA
KOJARZENIE LOSOWE
KOJARZENIE WSOBNE
KOKAINA
KOKOIDALNA KOMÓRKA
KOKON
KOLAGEN
KOLANKO
KOLATERALNY
KOLBA
KOLCE
KOLCHICYNA
KOLCZATKA AUSTRALIJSKA
KOLEOPTYL
KOLOIDOWY UKŁAD
KOLONIA
KOLONIZACJA
KOLUMIENKA SŁUCHOWA
KOŁNIERZYKOWE KOMÓRKI
KOMENSALIZM
KOMORA PYŁKOWA
KOMORY MÓZGOWE
KOMÓRCZAK
KOMÓRKA
KOMÓRKA CENTRALNA
KOMÓRKA EUKARIOTYCZNA
KOMÓRKA GENERATYWNA
KOMÓRKA MACIERZYSTA
KOMÓRKA PROKARIOTYCZNA
KOMÓRKA SZLAKU PŁCIOWEGO
KOMÓRKA WEGETATYWNA
KOMÓRKI BIAŁKOWE
KOMÓRKI LEYDIGA
KOMÓRKI OKŁADZINOWE
KOMÓRKI OLBRZYMIE
KOMÓRKI PARZYDEŁKOWE
KOMÓRKI PLAZMATYCZNE
KOMÓRKI PŁOMYKOWE
KOMÓRKI PRZEDROŚLOWE
KOMÓRKI PRZEPUSTOWE
KOMÓRKI PRZYRURKOWE
KOMÓRKI SERTOLIEGO
KOMÓRKI SITOWE
KOMÓRKI SOLNE
KOMÓRKI SOMATYCZNE
KOMÓRKOWA TEORIA
KOMPARTMENTY
KOMPASOWE ROŚLINY
KOMPLEKS SYNAPTEMALNY
KOMPLEMENTACJA GENÓW
KOMPLEMENTARNOŚĆ
KONCHA
KONCHIOLINA
KONFLIKT SEROLOGICZNY
KONFORMACJA
KONIDIA
KONIUGACJA
KONKURENCJA
KONSERWANTY
KONSUMENCI
KONWEKCJA
KONWERGENCJA
KOŃCZYNY
KOPROFAGI
KOPROFILNY ORGANIZM
KOPROLITY
KOPULACJA
KOPYTA
KORA MÓZGOWA
KORA NADNERCZY
KORA PIERWOTNA
KORA WTÓRNA
KORACIDIUM
KORALOWCE
KORDAITY
KOREK
KORELACJA
KORKOWACENIE
KORKOWICA
KORNIK DRUKARZ
KORONA
KORTYKOIDY
KORTYKOTROPINA
KORZENIONÓŻKI
KORZEŃ
KORZEŃ BOCZNY
KORZEŃ PRZYBYSZOWY
KOSARZE
KOSMKI JELITOWE
KOSMOPOLITYCZNE GATUNKI
KOSMÓWKA
KOSODRZEWINA
KOSTKI SŁUCHOWE
KOSTNA TKANKA
KOSTNOPROMIENISTE
KOSTNOSZKIELETOWE
KOSTOŁUSKIE
KOSZ SKRZELOWY
KOSZYCZEK
KOŚĆ
KOŚĆ BIODROWA
KOŚĆ GˇBCZASTA
KOŚĆ KRUCZA
KOŚĆ KULSZOWA
KOŚĆ KWADRATOWA
KOŚĆ ŁONOWA
KOŚĆ OGONOWA
KOŚĆ SKOBLOWA
KOŚĆ STAWOWA
KOŚĆ SZCZĘKOWA
KOŚĆ ZBITA
KOŚĆ ZĘBOWA
KOTKA
KOTYLOZAURY
KOWADEŁKO
KRAJOBRAZ NATURALNY
KRAJOBRAZ PIERWOTNY
KRAJOBRAZ ZDEWASTOWANY
KRASNOROSTY
KREACJONIZM
KREBSA CYKL
KREDA
KRESOMÓZGOWIE
KRETYNIZM
KREW
KRĘGI
KRĘGOSŁUP
KRĘGOUSTE
KRĘGOWCE
KRĘTKI
KRIOBIONTY
KROKODYLE
KRÓLESTWO
KRÓTKOPĘD
KRTAŃ
KRUSTEKDYZON
KRWIONOŚNE NACZYNIA
KRWIONOŚNY UKŁAD
KRWIONOŚNY UKŁAD BEZKRĘGOWCÓW
KRWIONOŚNY UKŁAD KRĘGOWCÓW
KRWIOTWÓRCZE NARZˇDY
KRYPTOFITY
KRZEMIONKA
KRZEPNIĘCIE KRWI
KRZEW
KRZEWINKA
KRZYWA GAUSSA
KRZYWICA
KRZYŻOWANIE
KRZYŻÓWKA TESTOWA
KRZYŻÓWKA WSTECZNA
KRˇŻENIA UKŁAD
KRˇŻENIE MATERII
KRˇŻENIE WROTNE
KRˇŻKOPŁAWY
KSANTOFILE
KSANTOPROTEINOWA REAKCJA
KSEROFITY
KSIĘGI
KSYLEM
KUBKI SMAKOWE
KUMULATYWNE GENY
KUPKA
KUPROWY GRUCZOŁ
KURZA ŚLEPOTA
KUTNER
KUTYKULA
KUTYNA
KWAS ASKORBINOWY
KWAS FOLIOWY
KWAS MOCZOWY
KWAS NIKOTYNOWY
KWAS PANGAMOWY
KWAS PANTOTENOWY
KWASY NUKLEINOWE
KWASY TŁUSZCZOWE
KWAŚNE DESZCZE
KWIAT OKOŁOZALˇŻNIOWY
KWIAT U ROŚLIN NAGOZALˇŻKOWYCH
KWIAT U ROŚLIN NASIENNYCH
KWIAT U ROŚLIN OKRYTOZALˇŻKOWYCH
KWIATOSTAN
KWIATOWE ROŚLINY
KWITNIENIA HORMON
LABILNA CECHA
LAKTACJA
LAKTOZA
LAMARCKA TEORIA
LAMBLIA
LAMELLA
LAMINARYNA
LANCETNIK
LANGERHANSA WYSEPKI
LANUGO
LARWA
LAS
LASECZKI
LASOSTEP
LATARNIA ARYSTOTELESA
LATENCJA
LATIMERIA
LECYTYNY
LEGHEMOGLOBINA
LEISZMANIE
LEKTYNY
LEMOCYT
LEPKIE KOŃCE
LEPTOTEN
LETALNY GEN
LEUCYNA
LEUKEMIA
LEUKINY
LEUKOCYTOZA
LEUKOCYTY
LEUKON
LEUKOPENIA
LEUKOPLAST
LEYDIGA KOMÓRKI
LĘGNIA
LĘGNIOWCE
LH
LIANY
LIAZY
LIBIDO
LICHENOLOGIA
LIEBIGA PRAWO MINIMUM
LIGAND
LIGAZY
LIGNIFIKACJA
LIGNINA
LIGULOZA
LILIOWCE
LIMFA
LIMFATYCZNE SERCA
LIMFOCYTY
LIMFOKINY
LIMNOLOGIA
LINIA BOCZNA
LINIA CZYSTA
LINIENIA HORMONY
LINIENIE
LINNEUS CAROLUS
LIOFILIZACJA
LIPAZY
LIPIDY
LIPOPROTEINY
LISTKI
LISTOWNICA
LISZKA
LIŚCI UŁOŻENIE
LIŚCIAKI
LIŚCIEŃ
LIŚĆ
LIŚĆ ZARODNIONOŚNY
LITORAL
LIZA
LIZOSOMY
LIZOZYM
LIZYGENICZNE PRZESTWORY MIĘDZYKOMÓRKOWE
LIZYNA
LLANOS
LOBOPODIUM
LOCUS
LOFODONTYZM
LORDOZA
LOSOWY CZYNNIK
LOT GODOWY
LOTKI
LTH
LUCYFERYNA
LUKA GAŁĘZIOWA
LUKA LIŚCIOWA
LUTEALNA FAZA
LUTEINIZUJˇCY HORMON
LUTEOTROPOWY HORMON
ŁAGIEWKA PYŁKOWA
ŁAKNIENIE
ŁAŃCUCH DETRYTUSOWY
ŁAŃCUCH ODDECHOWY
ŁAŃCUCH POKARMOWY
ŁˇCZNA TKANKA
ŁĘGI
ŁˇKA
ŁODYGA
ŁOJOWE GRUCZOŁY
ŁOPATKA
ŁOŻYSKO
ŁOŻYSKO OMOCZNIOWE
ŁOŻYSKO ŻÓŁTKOWE
ŁOŻYSKOWCE
ŁUK GNYKOWY
ŁUK ODRUCHOWY
ŁUKI SKRZELOWE
ŁUPINA NASIENNA
ŁUSKI
ŁUSKI CYKLOIDALNE
ŁUSKI ELASTYCZNE
ŁUSKI GANOIDALNE
ŁUSKI KTENOIDALNE
ŁUSKI PLAKOIDALNE
ŁUSKONOŚNE
ŁUSZCZYNA
ŁUSZCZYNKA
ŁYKO
ŁZY
MACERACJA
MACICA
MACICA PERŁOWA
MAGNEZ
MAKIA
MAKROCZˇSTECZKI
MAKROELEMENTY
MAKROEWOLUCJA
MAKROFAGI
MAKROFIL
MAKROGAMETOCYT
MAKROSMATYCZNE ZWIERZĘTA
MAKROSPORA
MAKROSPORANGIUM
MAKROSPOROFIL
MAKROSPOROFILOSTAN
MALAKOLOGIA
MALARIA
MALPIGHI MARCELLO
MALPIGHIEGO CEWKI
MALTHUSA TEORIA
MALTOZA
MAŁOPŁYTKOWOŚĆ
MAŁŻE
MAŁŻOWINA USZNA
MANGROWE LASY
MANNOZA
MAPOWANIE CHROMOSOMÓW
MARIHUANA
MATRIX
MAUTHNERA KOMÓRKI
MCHY
MEANDROWCE
MECHANICYZM
MECKELA CHRZˇSTKA
MEDUZA
MEGAEWOLUCJA
MEGAKARIOCYTY
MEGASPORA
MEGASPOROCYT
MEJOCYT
MEJOSPORA
MEJOZA
MELANINA
MELANIZM PRZEMYSŁOWY
MELANOTROPINA
MENDLA PRAWA
MEROKRYNOWY GRUCZOŁ
MEROZOIT
MERYSTEMY
METABOLIZM
METABOLIZM PODSTAWOWY
METACENTRYCZNY CHROMOSOM
METACERKARIA
METAFAZA
METAGENEZA
METALOPROTEINY
METAMERIA
METAMORFOZA
METANEFRYDIUM
METANEPHROS
METANOWE BAKTERIE
METHEMOGLOBINA
MEZENCHYMA
MEZODERMA
MEZOFIL
MEZOFIL WIEŃCOWY
MEZOFITY
MEZOGLEA
MEZOKARP
MEZOLECYTALNE JAJO
MEZONEPHROS
MEZOSOMY
MEZOZOICZNA ERA
MIAZGA
MIAZGA KORKOTWÓRCZA
MIAŻDŻYCA
MICELLA
MICHAELISA STAŁA
MIEDNICOWY PAS
MIELINOWA OSŁONKA
MIESZEK
MIĘCZAKI
MIĘDZYMÓZGOWIE
MIĘKISZ
MIĘKISZ GˇBCZASTY
MIĘKISZ PALISADOWY
MIĘSIEŃ SERCOWY
MIĘŚNIE
MIĘŚNIE GŁADKIE
MIĘŚNIE POPRZECZNIE PRˇŻKOWANE
MIGOTKA
MIGRACJE
MIKOLOGIA
MIKOPLAZMY
MIKORYZA
MIKROBIOLOGIA
MIKROELEMENTY
MIKROEWOLUCJA
MIKROFIBRYLA
MIKROFIL
MIKROGAMETOCYT
MIKROORGANIZMY
MIKROPYLE
MIKROSFERY
MIKROSKOP
MIKROSKOP ELEKTRONOWY
MIKROSKOP ŚWIETLNY
MIKROSMATYCZNE ZWIERZĘTA
MIKROSOMY
MIKROSPORA
MIKROSPORANGIUM
MIKROSPOROFIL
MIKROSPOROFILOSTAN
MIKROTUBULE
MIKSOCEL
MIŁORZĘBOWE
MIMETYZM
MIMIKRA
MINERALIZACJA
MINERALNA SUBSTANCJA
MIOCYT
MIODNIKI
MIOFIBRYLA
MIOFILAMENTY
MIOGLOBINA
MIOMERY
MIOSEPTA
MIOZYNA
MIÓD
MIRACIDIUM
MITOCHONDRIUM
MITOZA
MLECZ
MLECZNE GRUCZOŁY
MLECZNE ZĘBY
MLEKO
MŁOTECZEK
MOCZ
MOCZNIK
MOCZNIKOWY CYKL
MOCZOWÓD
MOCZÓWKA PROSTA
MODYFIKACJA
MONOCYTY
MONOFAG
MONOFILETYZM
MONOKSENICZNOŚĆ
MONOKULAROWE WIDZENIE
MONOKULTURA
MONOSOMIK
MORFINA
MORFOLOGIA
MORULA
MOST
MOSTEK
MOTYLICA WˇTROBOWA
MOTYLICZKA
MOTYLINA
MOZAIKOWE BRUZDKOWANIE
MÓZG
MÓZGOCZASZKA
MÓZGOWIEC
MÓŻDŻEK
mRNA
MSZAKI
MUCHA DOMOWA
MUCHA TSE
MUCYNA
MUKOPOLISACHARYDY
MÜLLERA DOŚWIADCZENIE
MURAMIDAZA
MUREINA
MUSZKA OWOCOWA
MUSZLA
MUTACJA
MUTACJA GENOMOWA
MUTACJA PUNKTOWA
MUTAGEN
MUTANT
MUTUALIZM
n
NABŁONEK GRUCZOŁOWY
NABŁONEK MIGAWKOWY
NABŁONEK PRZEJŚCIOWY
NABŁONEK WIELOWARSTWOWY
NABŁONKOWA TKANKA
NACZYNIA LIMFATYCZNE
NACZYNIA WIEŃCOWE
NACZYNIA WŁOSOWATE
NACZYNIE
NACZYNIORUCHOWY OŚRODEK
NACZYNIÓWKA
NAD
NADGARSTEK
NADMIERNA EKSPLOATACJA
NADNERCZA
NADP
NADPASOŻYT
NADWZGÓRZE
NADWZROCZNOŚĆ
NAGANA
NAGŁOŚNIA
NAJˇDRZE
NAMORZYNY
NAPIĘCIE MIĘŚNIOWE
NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE
NARZˇD
NARZˇD JACOBSONA
NARZˇD SZCZˇTKOWY
NARZˇDY ANALOGICZNE
NARZˇDY HOMOLOGICZNE
NARZˇDY RÓWNOWAGI
NASIENIE
NASIENIOWÓD
NASION TYPY
NASIONO
NASKÓREK
NASTIE
NAUPLIUS
NAZWA NAUKOWA
NEANDERTALCZYK
NEARKTYCZNA KRAINA
NEARKTYCZNE PODPAŃSTWO ROŚLINNE
NEFRON
NEFROSTOM
NEFRYDIUM
NEKROZA
NEKTAR
NEKTON
NEMATOCYSTY
NEMATODOZY
NEODARWINIZM
NEOGEA
NEOTENIA
NEOTROPIKALNA KRAINA
NEOTROPIKALNE PAŃSTWO
NERKA OSTATECZNA
NERKI
NERW
NERW BŁĘDNY
NERW WZROKOWY
NERWACJA
NERWICE
NERWOWY UKŁAD
NERWOWY UKŁAD BEZKRĘGOWCÓW
NERWOWY UKŁAD STRUNOWCÓW
NERWY CZASZKOWE
NERWY RDZENIOWE
NEUROFIBRYLE
NEUROGLEJ
NEUROHORMON
NEURON
NEURON CZUCIOWY
NEURON POŚREDNICZˇCY
NEURON RUCHOWY
NEUROSEKRECJA
NEUROTENSYNA
NEUROTRANSMITER
NEURULA
NEURULACJA
NEURYLEMMA
NEURYT
NEUSTON
NEUTRALIZM
NEUTROFIL
NIACYNA
NIBYNÓŻKI
NICIENIE
NIEDOKRWISTOŚĆ SIERPOWATOKRWINKOWA
NIEŁUPKA
NIESPORCZAKI
NIETKANKOWCE
NIETOPERZE
NIKOTYNA
NIMFA
NISZA EKOLOGICZNA
NITROFILNE ROŚLINY
NITROGENAZA
NITRYFIKATORY
NOCYCEPTYWNE BOD¬CE
NOGA
NOGOGŁASZCZKI
NONDYSJUNKCJA
NORADRENALINA
NOS
NOSACIZNA
NOSICIEL
NOTOCHORDA
NOTOGEA
NOWOTWÓR
NOZDRZA
NUCELLUS
NUKLEINOWE KWASY
NUKLEOID
NUKLEOPROTEIDY
NUKLEOSOM
NUKLEOTYD
NUKLEOZYD
NULLISOMIK
NYKTINASTIE
OBCOPYLNOŚĆ
OBJĘTOŚĆ ODDECHOWA PŁUC
OBJĘTOŚĆ ZALEGAJˇCA
OBJĘTOŚĆ ZAPASOWA
OBJĘTOŚĆ ŻYCIOWA PŁUC
OBLEŃCE
OBLIGATORYJNY
OBOJCZYK
OBOJNACTWO
OBRˇCZKA OKOŁOPRZEŁYKOWA
OBRĘCZ BARKOWA
OBRĘCZ BIODROWA
OBROTNIK
OBRZĘK
OBUPŁCIOWOŚĆ
OBWODOWY UKŁAD NERWOWY
OCELLUM
OCHRONA BIOLOGICZNA
OCHRONA PRZYRODY
ODBYT
ODBYTNICA
"ODCISK PALCA" DNA
ODDECHOWY ŁAŃCUCH
ODDECHOWY UKŁAD
ODDECHOWY UKŁAD KRĘGOWCÓW
ODDYCHANIE
ODDYCHANIE MITOCHONDRIALNE
ODDYCHANIE TLENOWE
ODNÓŻA
ODPORNOŚĆ
ODPORNOŚĆ IMMUNOLOGICZNA
ODPORNOŚĆ IMMUNOLOGICZNA BIERNA
ODPORNOŚĆ IMMUNOLOGICZNA CZYNNA
ODRUCH
ODRUCHOWY ŁUK
ODTLENOWANA SUBSTANCJA
ODWŁOK
ODWRACALNY PROCES
ODWROTNA TRANSKRYPCJA
ODŻYWIANIE
OGON
OGONEK LIŚCIOWY
OGONICE
OKIENKO
OKIENKO OKRˇGŁE
OKIENKO OWALNE
OKŁADZINOWE KOMÓRKI
OKO
OKO CIEMIENIOWE
OKOLNICA
OKOSTNA
OKÓŁEK
OKRĘŻNICA
OKRYTOZALˇŻKOWE
OKRZEMKI
OKSYDACJA
OKSYDAZY
OKSYDOREDUKTAZY
OKSYGENAZY
OKSYHEMOGLOBINA
OKSYTOCYNA
OKWIAT
OLEJE
OLIGOLECYTALNE JAJO
OLIGOSACHARYDY
OLIGOTROFICZNE JEZIORO
OLS
OMMATIDIUM
OMOCZNIA
ONKOGENY
ONKOLOGIA
ONKOSFERA
ONTOGENEZA
OOCYT
OOGAMIA
OOGENEZA
OOGONIUM
OOKINETA
OOTYDA
OPADANIE LIŚCI
OPERATOR
OPERON
OPERON LAC
OPISTOCELICZNY KRĘG
OPIUM
OPŁUCNA
OPONY MÓZGOWO-RDZENIOWE
OPÓ¬NIENIE SYNAPTYCZNE
OPSONINY
OPSYNA
OPTIMUM EKOLOGICZNE
OPTIMUM FIZJOLOGICZNE
OPUSZKA TĘTNICZA
ORALNY BIEGUN
ORGAN
ORGANELLA KOMÓRKOWA
ORGANELLE AUTONOMICZNE
ORGANICZNA SUBSTANCJA
ORGANIZM
ORGANOGENEZA
ORGANOWCE
ORGANY PRZETRWALNIKOWE
ORGAZM
ORIENTALNA KRAINA
ORNITOCHORIA
ORNITOGAMIA
ORNITOLOGIA
ORNITYNA
ORNITYNOWY CYKL
ORZECH
ORZESZEK
ORZĘSKI
OSAD CZYNNY
OSIADŁE ORGANIZMY
OSIERDZIE
OSKÓREK
OSKRZELA
OSŁONICE
OSŁONKA MIELINOWA
OSMOREGULACJA
OSMOZA
OSMOZY PRAWA
OSNÓWKA
OSOCZE
OSPA
OSSEINA
OSSEINOWA KOMÓRKA
OSTEOBLAST
OSTEOCYT
OSTEOKLAST
OSTEON
OSTEOPOROZA
OSTIUM
OSTROGONY
OŚĆ
OŚMIORNICE
OŚRODEK
OŚRODEK GŁODU
OŚRODEK ODDECHOWY
OŚRODEK SYTOŚCI
OŚRODEK TERMOREGULACJI
OŚRODEK WYDALANIA MOCZU
OŚRODKI KOROWE
OŚRODKOWY UKŁAD NERWOWY
OTOLITY
OTRZEWNA
OTWORNICE
OUN
OWADOPYLNOŚĆ
OWADY
OWOC
OWOC SZUPINKOWY
OWOC ZBIOROWY
OWOCEK
OWOCNIA
OWOCNIK
OWOCNIKOWE GRZYBY
OWOCOLISTEK
OWOCOSTAN
OWOCYT
OWODNIA
OWODNIOWCE
OWSIK
OWULACJA
OWULACYJNY CYKL
OZĘBNIA
OZON
P
PACHWINOWE POŁOŻENIE
PACHYTEN
PACIORKOWCE
PAJĘCZAKI
PAJĘCZYNA
PAJĘCZYNÓWKA
PAJˇKI
PALCOCHODNOŚĆ
PALEARKTYKA
PALEOBOTANIKA
PALEOLIT
PALEONTOLOGIA
PALEOTROPIKALNE PAŃSTWO
PALEOZOICZNA ERA
PALICZKI
PALINDROMOWE SEKWENCJE
PALINOLOGIA
PALOWY SYSTEM KORZENIOWY
PAŁECZKA OKRĘŻNICY
PAŁECZKI
PAMIĘĆ
PAMIĘĆ IMMUNOLOGICZNA
PAMPASY
PANDEMIA
PANGEA
PANKREOZYMINA
PANSPERMII TEORIA
PANTOFELEK
PAŃSTWO ROŚLINNE
PAŃSTWO ZWIERZĘCE
PAPROCIE
PAPROCIE NASIENNE
PAPROTNIKI
PARAMYLON
PARAPODIA
PARASEKSUALNY CYKL
PARATENIA
PARATHORMON
PARAZYTOLOGIA
PARAZYTOZY
PARCIE KORZENIOWE
PARECZNIKI
PARENCHYMA
PARKI NARODOWE
PARKINSONIZM
PARTENOGENEZA
PARTENOKARPIA
PARZYDEŁKA
PARZYDEŁKOWCE
PAS BARKOWY
PAS MIEDNICOWY
PASEMKA CASPARY´EGO
PASOŻYT
PASOŻYTNICTWO
PASOŻYTY WEWNĘTRZNE
PASOŻYTY ZEWNĘTRZNE
PASTERYZACJA
PATOGEN
PAZNOKCIE
PAZURNICE
PAZURY
PˇCZKOWANIE
PEDOGENEZA
PEKTYNY
PELAGIAL
PELAGRA
PELLIKULA
PEŁZAK
PEŁZAKOWICA
PENDYNKA
PENETRANT
PENIS
PENTOZY
PEPSYNA
PEPSYNOGEN
PEPTON
PEPTYDAZY
PEPTYDOWE WIˇZANIE
PEPTYDY
PEPTYZACJA
PEROKSYDAZY
PEROKSYSOMY
PERYBLEM
PERYCYKL
PERYDERMA
PERYKARION
PERYSTALTYCZNY RUCH
PERYSTOM
PESTKOWIEC
PESTYCYDY
PĘCHERZ MOCZOWY
PĘCHERZ PŁAWNY
PĘCHERZYK GRAAFA
PĘCHERZYK SYNAPTYCZNY
PĘCHERZYKI NASIENNE
PĘCHERZYKI PŁUCNE
PĘCHERZYKOWY HORMON
PĘCZEK HISSA
PĘCZNIENIE
PĘD
PĘTLA HENLEGO
pH
PIASEK
PIERŚCIENICE
PIERŚCIENIE PRZYROSTU DREWNA
PIERŚCIEŃ
PIERWOJAMOWCE
PIERWOTNA JAMA CIAŁA
PIERWOTNA ŚCIANA KOMÓRKOWA
PIERWOTNIAKI
PIERWOUSTE
PIGMENT
PIJAWKI
PINOCYTOZA
PINOSOM
PIONIERSKIE ORGANIZMY
PIÓRO
PIRAMIDA MAS
PIRAMIDA PRODUKTYWNOŚCI
PIRAMIDA WIEKU W POPULACJI
PIRAMIDOWE KOMÓRKI KORY MÓZGOWEJ
PIRENOID
PIROGRONOWY KWAS
PIROLOWE BARWNIKI
PIRYDOKSYNA
PIRYMIDYNY
PˇK
PLACEBO
PLACENTA
PLACENTACJA
PLAMKA OCZNA
PLAMKA ŚLEPA
PLAMKA ŻÓŁTA
PLANKTON
PLANULA
PLASTOCHINON
PLASTOCHRON
PLASTRON
PLASTYDY
PLATYCELICZNY KRĘG
PLAZMA KRWI
PLAZMALEMMA
PLAZMIDY
PLAZMOCYT
PLAZMODESMA
PLAZMODIUM
PLAZMOGAMIA
PLAZMOLIZA
PLECHA
PLECHOWCE
PLEJOTROPIZM
PLEKTENCHYMA
PLEMNIA
PLEMNIK
PLEROCERKOID
PLEROM
PLEŚNIAK BIAŁY
PLEŚNIE
PLEURODONTYZM
PLEUSTON
PLINIUSZ STARSZY
PLOIDALNOŚĆ
PLˇSAWICA HUNTINGTONA
PLUMULA
PŁASKI KRĘG
PŁASZCZ
PŁASZCZYZNA RÓWNIKOWA
PŁATKI KORONY
PŁAZIŃCE
PŁAZY
PŁEĆ HETEROGAMETYCZNA
PŁEĆ HOMOGAMETYCZNA
PŁETWA
PŁETWA OGONOWA
PŁODNOŚĆ
PŁOMYKOWE KOMÓRKI
PŁÓD
PŁUCA
PŁUCA WODNE
PŁUCNICA ISLANDZKA
PŁUCODYSZNE
PŁUCOTCHAWKI
PŁYN MÓZGOWO?RDZENIOWY
PŁYNOŻERCY
PŁYTKA METAFAZOWA
PŁYTKA MOTORYCZNA
PŁYTKI KRWI
PŁYWIK
PŁYWKA
PNˇCZA
PNEUMATOFORY
POBUDLIWOŚĆ
POCHODZENIE CZŁOWIEKA
POCHWA
POCZWARKA
PODNIEBIENIE
PODPROGOWY BODZIEC
PODPUSZCZKA
PODSTAWCZAKI
PODSTAWKA
PODWÓJNE ODDYCHANIE
PODWÓJNE ZAPŁODNIENIE
PODWÓJNY KRWIOBIEG
PODWZGÓRZE
PODZIAŁ JˇDRA KOMÓRKOWEGO
PODZIAŁ KOMÓRKI
POIKILOTERMICZNE ZWIERZĘTA
POJEDYNCZY KRWIOBIEG
POJEMNOŚĆ ŻYCIOWA PŁUC
POKARM
POKARMOWY UKŁAD BEZKRĘGOWCÓW
POKARMOWY UKŁAD KRĘGOWCÓW
POKŁADEŁKO
POKWITANIE
POLARYZACJA
POLIDAKTYLIA
POLIEMBRIONIA
POLIENERGIDA
POLIFAG
POLIFILETYZM
POLIGENY
POLILECYTALNE JAJO
POLIMER
POLIMERAZY
POLIMERYCZNE GENY
POLIMORFIZM
POLIP
POLIPEPTYDY
POLIPLOIDALNOŚĆ
POLIPLOIDYZACJA
POLIRYBOSOM
POLISACHARYDY
POLISPERMIA
POLITENICZNY CHROMOSOM
POLOCYT
POMNIK PRZYRODY
POMPA POLICZKOWA
POMPA POTASOWA
POMPA SODOWO?POTASOWA
POMPA WIECZKOWA
POMPY JONOWE
POMPY PROTONOWE
POPĘD PŁCIOWY
POPULACJA
POR
POROSTY
PORÓD
POSTGAMICZNA MEJOZA
POŚPIECHOWATOŚĆ
POT
POTENCJAŁ BIOTYCZNY
POTENCJAŁ CZYNNOŚCIOWY
POTENCJAŁ IGLICOWY
POTENCJAŁ OSMOTYCZNY
POTENCJAŁ SPOCZYNKOWY
POTENCJAŁ WODY W KOMÓRCE
POTOMSTWO
POTOWE GRUCZOŁY
POWIEKI
POWIERZCHNIA ODDECHOWA
POWSTAWANIE GATUNKÓW
POZIOM TROFICZNY
PÓŁKULE MÓZGOWE
PÓŁPASOŻYT
PÓŁSTRUNOWCE
PRAGĘBA
PRAJELITO
PRANERCZE
PRAPŁETWIEC
PRAPTAK
PRATCHAWCE
PRAWA MENDLA
PRAWO CZYSTOŚCI GAMET
PRAWO DOLLA
PRAWO HARDY´EGO
PRAWO NIEZALEŻNEJ SEGREGACJI CECH
PRAWO "WSZYSTKO ALBO NIC"
PRˇCIE
PRE
PREADAPTACJA
PRECYPITACJA
PREFORMACJA
PREGAMICZNA MEJOZA
PREPARAT MIKROSKOPOWY
PRĘCIK
PRĘCIKI
PRION
PRL
PROCELICZNY KRĘG
PROCERKOID
PRODUCENCI
PRODUKCJA PIERWOTNA
PRODUKCJA WTÓRNA
PRODUKTYWNOŚĆ
PROFAG
PROFAZA
PROFIL GLEBOWY
PROFUNDAL
PROGESTERON
PROGLOTYD
PROGNATYZM
PROGOWY BODZIEC
PROKARIONT
PROKSYMALNE POŁOŻENIE
PROLAKTYNA
PROLIFERACJA
PROMIENICE
PROMIENIE RDZENIOWE PIERWOTNE
PROMIENIE RDZENIOWE WTÓRNE
PROMIENIOWCE
PROMIENISTY TYP SYMETRII
PROMOTOR
PROPLASTYD
PROSTAGLANDYNY
PROSTATA
PROSTETYCZNA GRUPA
PROSTOWNIK
PROTANDRIA
PROTEIDY
PROTEINY
PROTEKCJONISTYCZNE ODDZIAŁYWANIA MIĘDZY POPULACJA
PROTENOIDY
PROTOCEL
PROTOGYNIA
PROTOKOOPERACJA
PROTONEFRYDIUM
PROTOPLAST
PROTOPLAZMA
PROTORAKALNY GRUCZOŁ
PROTOZOOLOGIA
PROTROMBINA
PROWITAMINY
PRÓCHNICA
PRÓG POBUDLIWOŚCI
PRˇTKI
PRZECIWCIAŁA
PRZEDNERCZE
PRZEDPRˇTNOŚĆ
PRZEDROŚLE
PRZEDSIONEK SERCA
PRZEDSŁUPNOŚĆ
PRZEDTRZONOWCE
PRZEDZIAŁY SUBKOMÓRKOWE
PRZEGRODA
PRZEGRODA PIERWOTNA
PRZEJŚCIOWCE
PRZEŁYK
PRZEMIANA FAZ JˇDROWYCH
PRZEMIANA PODSTAWOWA
PRZEMIANA POKOLEŃ U ROŚLIN
PRZEMIANA POKOLEŃ U ZWIERZˇT
PRZEOBRAŻENIE
PRZEPŁYW ENERGII
PRZEPŁYW GENÓW
PRZEPŁYW MASY
PRZEPONA
PRZEPONOWCE
PRZESˇCZ DYFUZYJNY
PRZESTWORY MIĘDZYKOMÓRKOWE
PRZESUNIĘCIE CHLORKOWE
PRZETCHLINKA
PRZETRWALNIKI
PRZEWĘŻENIE RANVIERA
PRZEWODZENIE SYNAPTYCZNE
PRZEWÓD CUVIERA
PRZEWÓD MÜLLERA
PRZEWÓD WOLFFA
PRZEWÓD ŻÓŁCIOWY
PRZEZMIANKI
PRZEŻUWACZE
PRZĘDZIORKI
PRZODOWKLĘSŁY KRĘG
PRZYLˇDKOWE PAŃSTWO
PRZYROST PIERWOTNY
PRZYROST WTÓRNY
PRZYSADKA MÓZGOWA
PRZYSSAWKI
PRZYSTOSOWANIE
PRZYSZPARKOWE KOMÓRKI
PRZYTARCZYCE
PRZYWODZICIEL
PRZYWRA KRWI
PRZYWRY
PRZYWSPÓŁCZULNY UKŁAD NERWOWY
PSAMMON
PSEUDOCELOMA
PSEUDOJAMOWCE
PSEUDOPODIA
PSYLOFITY
PTAKI
PTERYDOLOGIA
PTERYGIOFORY
PTTH
PTYALINA
PUCH
PULA GENOWA POPULACJI
PULS
PUNKT IZOELEKTRYCZNY
PURKINIEGO KOMÓRKI
PUROMYCYNA
PURYNY
PUSZKA
PUSZKA MÓZGOWA
PYGOSTYL
PYLENIE
PYLORYCZNY ODCINEK
PYŁEK
PYROGEN
RABDITY
RACICE
RADIACJA ADAPTATYWNA
RADIALNY
RADULA
RADYKULA
RAFA KORALOWA
RAFIDY
RAFINOZA
RAK
RAMIENICE
RAMIONA
RANVIERA PRZEWĘŻENIE
RASA
RASY LUDZKIE
RDZA ¬D¬BŁOWA
RDZENNA OSŁONKA
RDZEŃ
RDZEŃ KRĘGOWY
RDZEŃ PRZEDŁUŻONY
REAKCJA
RECEPTOR
RECEPTOSOM
RECESYWNY ALLEL
RECYKLING
REDIA
REDOX REAKCJE
REDUCENCI
REDUKCJA
REDUKCJONIZM
REDUKCYJNY PODZIAŁ JˇDRA KOMÓRKOWEGO
REDUKTAZY
REFRAKCJA
REGENERACJA
REGIEL
REGULACJA FUNKCJI JAJNIKA
REGULACJA METABOLIZMU
REGULACYJNE BRUZDKOWANIE
REGULATOROWE GENY
REGULATORY WZROSTU
REGUŁA HARDY´EGO?WEINBERGA
REKAPITULACJA
REKOMBINACJA GENETYCZNA
REKSYGENICZNE PRZESTWORY MIĘDZYKOMÓRKOWE
REKTALNE
REKULTYWACJA
RELAKSYNA
RELIKT
RENATURACJA
RENATURYZACJA RZEK
RENINA
REOBAZA
REOFILE
REPELENTY
REPLIKACJA DNA
REPLIKON
REPOLARYZACJA
REPRESJA
REPRESOR
REPRODUKCJA
RESORPCJA
RESPIRACJA
RESPIROMETR
RESTRYKCJA
RESTRYKTAZY
RESTYTUCJA
RETARDACJA
RETARDANTY
RETENCJA
RETIKULUM ENDOPLAZMATYCZNE
RETIKULUM SARKOPLAZMATYCZNE
RETINOL
REWITALIZACJA
REZERWAT PRZYRODY
Rh
RHIZOBIUM
RIKETSJE
RINGERA PŁYN
RNA
ROBACZKOWY RUCH
ROBACZKOWY WYROSTEK
ROBAKI OBŁE
ROBAKI PŁASKIE
RODNIA
RODOPSYNA
RODOWÓD
RODZAJ
RODZINA
ROGÓWKA
ROPA
ROPA NAFTOWA
ROPALIUM
ROŚLINA DWULETNIA
ROŚLINA ROCZNA
ROŚLINA WIELOLETNIA
ROŚLINOŻERCY
ROŚLINY
ROŚLINY DNIA DŁUGIEGO
ROŚLINY DNIA KRÓTKIEGO
ROŚLINY DRZEWIASTE
ROŚLINY FOTOPERIODYCZNIE OBOJĘTNE
ROŚLINY KWASOWE
ROŚLINY KWIATOWE
ROŚLINY NACZYNIOWE
ROŚLINY NAGOZALˇŻKOWE
ROŚLINY NASIENNE
ROŚLINY OKRYTONASIENNE
ROŚLINY OKRYTOZALˇŻKOWE
ROŚLINY SZPILKOWE
ROŚLINY ZARODNIKOWE
ROZDZIELNOPŁCIOWOŚĆ
ROZGWIAZDY
ROZKŁAD NORMALNY
ROZKŁAD WIEKOWY POPULACJI
ROZŁOGI
ROZŁUPNIA
ROZMIESZCZENIE GEOGRAFICZNE
ROZMIESZCZENIE OSOBNIKÓW W POPULACJI
ROZMNAŻANIE
ROZMNAŻANIE BEZPŁCIOWE
ROZMNAŻANIE PŁCIOWE
ROZMNÓŻKI
ROZRODCZOŚĆ
ROZRODCZY UKŁAD
ROZRÓD
ROZTOCZA
ROZTOCZE
ROZWARSTWIENIE
ROZWÓJ OSOBNICZY
RÓWNOWAGA BIOLOGICZNA
RÓŻNICOWANIE
RÓŻNOLISTNOŚĆ
RÓŻNOPLECHOWOŚĆ
RÓŻNOSŁUPKOWOŚĆ
RÓŻNOZARODNIKOWOŚĆ
RÓŻYCZKA
rRNA
RUCHY ROŚLIN
RUDERALNE ROŚLINY
RUJA
RUNO LEŚNE
RURKI SITOWE
RURY MLECZNE
RYBIKI
RYBOFLAWINA
RYBONUKLEINOWE KWASY
RYBOSOM
RYBOZA
RYBULOZO-1,5-DWUFOSFORAN
RYBY
RYTMY BIOLOGICZNE
RYZODERMA
RYZOIDY
RYZOMORFY
RZˇD
RZEMIENIEC
RZEŻˇCZKA
RZĘSISTEK POCHWOWY
RZĘSKI
RZĘSKOWY MIĘSIEŃ
RZODKIEWNIK POSPOLITY
SACHARAZA
SACHAROZA
SACHARYDY
SADZONKA
SAGOWCE
SALAMANDRY
SALMONELLOZY
SAMOPYLNOŚĆ
SAMOREGULACJA EKOLOGICZNA
SAMORÓDZTWO
SAMOSTRAWIENIE
SAMOZAPŁODNIENIE
SAMOZAPYLENIE
SAMOŻYWNOŚĆ
SAPROFITY
SARKOLEMMA
SARKOMER
SARKOPLAZMA
SAWANNA
SCHISTOSOMIAZA
SCHIZOCEL
SCHIZOGENICZNE PRZESTWORY MIĘDZYKOMÓRKOWE
SCHIZOGONIA
SCHIZONT
SEDYMENTACJA
SEDYMENTACYJNY CYKL
SEGMENTACJA
SEJMURIA
SEJSMONASTIA
SEKODONTYZM
SEKRETYNA
SEKWENCJE POWTARZALNE
SEKWENCJONOWANIE
SELENODONTYZM
SEMIKONSERWATYWNY MECHANIZM
SENNE RUCHY
SENSYLLA
SERA
SERCE
SERCE RURKOWATE
SERCE SKRZELOWE
SERCE U KRĘGOWCÓW
SERCE ŻYLNE
SEROLOGIA
SEROTONINA
SHELFORDA ZASADA TOLERANCJI EKOLOGICZNEJ
SIARA
SIARKOWODÓR
SIATECZKA ŚRÓDPLAZMATYCZNA
SIATECZKOWO?ŚRÓDBŁONKOWY UKŁAD
SIATKÓWKA
SIEĆ DZIWNA
SIEĆ POKARMOWA
SIEDLISKO
SIEKACZE
SIŁA ASYMILACYJNA
SIŁA SSˇCA
SINICE
SIODEŁKOWATY KRĘG
SKAMIENIAŁOŚCI PRZEWODNIE
SKARYFIKACJA
SKIOFITY
SKLEREIDY
SKLERENCHYMA
SKLEROCJUM
SKLEROFITY
SKLEROPROTEIDY
SKLEROZA
SKLERYFIKACJA
SKOCZKOWCE
SKOLIOZA
SKORPIONY
SKORUPIAKI
SKÓRA
SKÓRKA
SKˇPOSZCZETY
SKROBIA
SKRZELA
SKRZYDŁO
SKRZYPY
SKURCZ MIĘŚNIA
SKURCZ MIĘŚNIA TĘŻCOWY
SKURCZU MIĘŚNIA MECHANIZM
SŁONIOWATOŚĆ
SŁUPEK
SMAK
SMOG
SOCZEWKA OKA
SODOWO
SOK JELITOWY
SOK KOMÓRKOWY
SOK TRZUSTKOWY
SOK ŻOŁˇDKOWY
SOLENOCYTY
SOLNE KOMÓRKI
SOLNY GRUCZOŁ
SOMATOGAMIA
SOMATOSTATYNA
SOMATOTROPINA
SOMATYCZNE KOMÓRKI
SOMITY
SOZOLOGIA
SÓL FIZJOLOGICZNA
SPAD¬
SPECJACJA
SPEKTROMETRIA MASOWA
SPERMA
SPERMATOCYT
SPERMATOFORY
SPERMATOGENEZA
SPERMATOGONIUM
SPERMATYDA
SPERMIOGENEZA
SPLˇTEK
SPODOUSTE
SPONGINA
SPORA
SPORANGIUM
SPOROCYSTA
SPOROFIL
SPOROFIT
SPOROGONIA
SPOROWCE
SPOROZOIT
SPORYSZ
SPRZĘŻENIE ZWROTNE
SPRZĘŻNIAKI
SPRZĘŻNICE
SSAKI
STAŁOCIEPLNE ZWIERZĘTA
STARORAKI
STATOCYSTY
STATOLITOWA SKROBIA
STATYCZNO
STAW
STAW KULISTO
STAW OBROTOWY
STAW ZAWIASOWY
STAWONOGI
STEK
STEKOWCE
STERCZ
STEREOSKOPOWE WIDZENIE
STERYDY
STERYDY ANABOLICZNE
STERYLIZACJA
STH
STIGMA
STOPOCHODNOŚĆ
STOSINA
STOŻEK TĘTNICZY
STOŻEK WZROSTU
STRATYFIKACJA NASION
STRATYGRAFIA
STREFA WYDŁUŻANIA
STREFOWOŚĆ
STRES
STRˇK
STROBIL
STROBILIZACJA
STROMA
STROMATOLITY
STRUNA GRZBIETOWA
STRUNOWCE
STRUNY GŁOSOWE
STRUNY ŚCIĘGNISTE
STRYDULACYJNE NARZˇDY
STRZEMIˇCZKO
STRZĘPKA
STRZYKWY
STUŁBIOPŁAWY
SUBSTRAT
SUCHA MASA
SUCHOROŚLA
SUDAN III
SUKCESJA AUTOTROFICZNA
SUKCESJA EKOLOGICZNA
SUKCESJA EKOLOGICZNA PIERWOTNA
SUKCESJA EKOLOGICZNA WTÓRNA
SUKCESJA HETEROTROFICZNA
SUKULENTY
SUMOWANIE BOD¬CÓW PODPROGOWYCH
SUROWICA KRWI
SUROWICA ODPORNOŚCIOWA
SURRA
SUSPENSOR
SUSZA FIZJOLOGICZNA
SYFILIS
SYKON
SYLUR
SYMBIOZA
SYMPATRYCZNA SPECJACJA
SYMPLAST
SYMPORT
SYNANTROPIJNY ORGANIZM
SYNAPSA
SYNAPSA ELEKTRYCZNA
SYNAPSYDALNA CZASZKA
SYNCYTIUM
SYNEKOLOGIA
SYNERGIDY
SYNERGIZM
SYNGAMIA
SYNTETAZY
SYNTETYCZNA TEORIA EWOLUCJI
SYSTEM NATURALNY I SYSTEM SZTUCZNY
SYSTEMATYKA
SYSTEMATYKA CZŁOWIEKA
SZCZEP
SZCZEPIENIE
SZCZEPIENIE ROŚLIN
SZCZEPIONKA
SZCZĘKOCZUŁKI
SZCZĘKOCZUŁKOWCE
SZCZĘKOWE GRUCZOŁY
SZKARŁUPNIE
SZKIELET
SZKLIWO
SZKODNIK
SZKORBUT
SZLAK PŁCIOWY
SZPARKOWY APARAT
SZPIK KOSTNY
SZYPUŁKA
SZYSZKA
SZYSZYNKA
ŚCIANA KOMÓRKOWA
ŚCIANA KOMÓRKOWA BAKTERII
ŚCIĘGNA
ŚLADOWE PIERWIASTKI
ŚLEDZIONA
ŚLEPE JELITO
ŚLEPICA
ŚLEPOTA NA BARWY
ŚLEPOTA ZMIERZCHOWA
ŚLIMAK
ŚLIMAKI
ŚLINA
ŚLINIANKI
ŚLU¬NIA
ŚLUZICE
ŚLUZOWCE
ŚLUZÓWKA
ŚLUZY
ŚMIERĆ
ŚMIERĆ ZAPROGRAMOWANA
ŚMIERTELNOŚĆ
ŚRÓDBŁONEK
ŚRÓDMÓZGOWIE
ŚRÓDNERCZE
ŚRÓDPLAZMATYCZNA SIATECZKA
ŚRÓDSKÓRNIA
ŚWIATŁOLUBNE ROŚLINY
ŚWIATŁOŻˇDNE ROŚLINY
ŚWIDROWCE
TAGMY
TAJGA
TAKSJE
TAKSON
TAKSONOMIA
TANGENCJALNY
TANIEC PSZCZÓŁ
TARCZKA ZARODKOWA
TARCZYCA
TARKA
TARŁO
TASIEMCE
TASIEMIEC BˇBLOWCOWY
TASIEMIEC NIEUZBROJONY
TASIEMIEC PSI
TASIEMIEC UZBROJONY
TCHAWICA
TCHAWKI
TCHAWKODYSZNE
TEKODONTYZM
TELERECEPTORY
TELOBLASTACJA
TELOCENTRYCZNY CHROMOSOM
TELOFAZA
TELOMER
TELOMERAZA
TENIOZA
TEOFRAST
TEORIA KOMÓRKOWA
TERATOLOGIA
TERIOLOGIA
TERMODYNAMIKI ZASADY
TERMOREGULACJA
TEROFITY
TERPENY
TERYTORIALIZM
TERYTORIUM
TEST KOMPLEMENTACJI
TESTOSTERON
TETRADA
TETRAPLOID
TĘCZÓWKA
TĘGORYJEC DWUNASTNICZY
TĘTNICE
TĘTNO
TĘŻEC
TĘŻYCZKA
TIAMINA
TIGMOTROPIZM
TIGROIDY
TKANKA
TKANKI ROŚLINNE
TKANKI ZWIERZĘCE
TKANKOWCE
TLENOWCE
TŁUSZCZE
TŁUSZCZOWA TKANKA
TŁUSZCZOWCE
TŁUSZCZOWE KWASY
TOCZEK
TOKOFEROL
TOLERANCJI EKOLOGICZNEJ REGUŁA
TONOPLAST
TORBACZE
TOREBKA
TOREBKA BOWMANA
TOREBKA FABRYCJUSZA
TORF
TORFOWISKO
TORNARIA
TOROWANIE CZASOWE
TOROWANIE PRZESTRZENNE
TORUS
TOTIPOTENCJALNOŚĆ
TRACHEOLE
TRAN
TRANSDUKCJA
TRANSFEKCJA
TRANSFERAZY
TRANSFERYNA
TRANSFORMACJA
TRANSGENICZNY ORGANIZM
TRANSGRESJA
TRANSKRYPCJA
TRANSLACJA
TRANSPIRACJA
TRANSPORT PRZEZ BŁONY BIOLOGICZNE
TRANSPOZON
TRANSWERSJA
TRANZYCJA
TRAWIENIE
TRAWIENIEC
TRAWY
TRˇD
TRESURA
TRIAS
TRICHOCEFALOZA
TRICHOCYSTY
TRIPLET
TRIPLOID
TRISOMIK
tRNA
TROCHOFORA
TROFICZNY ŁAŃCUCH
TROFOBLAST
TROMBINA
TROMBOCYTY
TROMBOKINAZA
TROMBOKSAN
TROMBOPLASTYNA
TROPIZMY
TROPOSFERA
TRÓJJODOTYRONINA
TRÓJWARSTWOWCE
TRYCHINOZA
TRYLOBITY
TRYPER
TRYPSYNA
TRYPSYNOGEN
TRYSKAWKA
TRZEWIA
TRZEWIOCZASZKA
TRZONOPŁETWE
TRZONOWCE
TRZUSTKA
TRZUSTKOWˇTROBA
TSH
TUCZNE KOMÓRKI
TUŁÓW
TUMOR
TUNDRA
TUNIKA
TURGOR
TURNERA ZESPÓŁ
TWARDÓWKA
TWARDZICA
TWARDZIEL
TYFLOSOLIS
TYLAKOID
TYŁOMÓZGOWIE
TYŁOWKLĘSŁY KRĘG
TYMINA
TYMOZYNA
TYMPANALNY NARZˇD
TYP
TYREOTROPINA
TYROKSYNA
UBARWIENIE OCHRONNE
UBARWIENIE OSTRZEGAWCZE
UBICHINON
UBIKWISTYCZNE ORGANIZMY
UCHO
UCZULENIE
UDOMOWIENIE
UKŁAD
UKŁAD KOLOIDALNY
UKŁAD PRZEWODZˇCY SERCA
UKŁAD TERMODYNAMICZNY IZOLOWANY
UKŁAD TERMODYNAMICZNY OTWARTY
UKWIAŁY
ULTRAELEMENTY
ULTRASTRUKTURA
UNDULIPODIUM
UNIPORT
URACYL
UREAZA
UREOTELICZNE ZWIERZĘTA
UROBILINA
URONOWE KWASY
UROSTYL
URWISTEK
URYKOTELICZNE ZWIERZĘTA
UTLENIANIE
UTLENIANIE BIOLOGICZNE
UTLENOWANA SUBSTANCJA
UTRWALANIE
VAN DER WAALSA WIˇZANIE
WAKUOLA
WAKUOLIZACJA
WAKUOM
WALKA O BYT
WARUNKOWANIE INSTRUMENTALNE
WARUNKOWANIE KLASYCZNE
WASSERMANA PRÓBA
WAZOPRESYNA
WCHŁANIANIE W PRZEWODZIE POKARMOWYM
WCISTKI
WDRUKOWANIE
WEBERA NARZˇD
WEGENERA HIPOTEZA
WEGETATYWNE ORGANY ROŚLIN
WEGETATYWNE ROZMNAŻANIE
WEGETATYWNY BIEGUN
WEGETATYWNY UKŁAD NERWOWY
WEKTOR
WELIGER
WELWICZJA
WENTRALNY
WENTYLACJA
WERNALIZACJA
WESZ LUDZKA
WEWNˇTRZWYDZIELNICZY UKŁAD
WĘCH
WĘCHOMÓZGOWIE
WĘDRÓWKI ZWIERZˇT
WĘGLA OBIEG
WĘGLAN WAPNIA
WĘGLOWODANY
WĘGLOWODORY
WĘGOREK JELITOWY
WĘZEŁ
WĘZEŁ PRZEDSIONKOWO
WĘZEŁ ZARODKOWY
WĘZEŁ ZATOKOWO
WĘZŁY CHŁONNE
WĘŻOWIDŁA
WˇGIER
WIATROPYLNOŚĆ
WIATROSIEWNOŚĆ
WICIOWCE
WIĆ
WIDLICZKA
WIDŁAKI
WIDŁONOGI
WIDMO ABSORPCYJNE
WIDZENIE DZIENNE
WIDZENIE NOCNE
WIECHA
WIECZKO
WIECZKO SKRZELOWE
WIELKORAKI
WIELODOMOWOŚĆ
WIELOKOMÓRKOWY ORGANIZM
WIELOSZCZETY
WIEŃCOWE NACZYNIA
WIESZADEŁKO
WIĘDNIĘCIE
WIJE
WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA
WIRION
WIRKI
WIROID
WIRUS
WIRUS HIV
WIRUSOWE CHOROBY
WITAMINA
WITAMINA A
WITAMINA B1
WITAMINA B11
WITAMINA B15
WITAMINA B2
WITAMINA B5
WITAMINA B₁₂
WITAMINA B₆
WITAMINA C
WITAMINA D
WITAMINA E
WITAMINA H
WITAMINA K
WITAMINA PP
WIˇZKA PRZEWODZˇCA
WŁOS
WŁOSIEŃ KRĘTY
WŁOSKOWATOŚĆ
WŁOSOGŁÓWKA LUDZKA
WŁOŚNICA
WŁOŚNICZKI
WŁOŚNIK
WŁÓKNA PURKINIEGO
WŁÓKNO NERWOWE
WŁÓKNO ROŚLINNE
WODA WAPIENNA
WODNICZKA
WODNICZKA TĘTNIˇCA
WODNICZKA TRAWIENNA
WODOPYLNOŚĆ
WOLE ENDEMICZNE
WOLWENT
WORECZEK ZALˇŻKOWY
WORECZEK ŻÓŁTKOWY
WORKI
WORKI POWIETRZNE
WOSKI
WPAJANIE
WRAŻLIWOŚĆ
WROTKI
WRZECIONO CYTOKINETYCZNE
WRZECIONO KARIOKINETYCZNE
WRZĘCHY
WSKA¬NIKOWE ORGANIZMY
WSOBNA HODOWLA
WSPÓŁCZULNY UKŁAD NERWOWY
WSPÓŁCZYNNIK ODDECHOWY
WSTĘŻNICE
WˇSY
WSZYSTKOŻERNE ZWIERZĘ
WŚCIEKLIZNA
WTÓRNA BUDOWA ROŚLIN
WTÓRNA ŚCIANA KOMÓRKOWA
WTÓRNOJAMOWCE
WTÓROUSTE
WˇTROBA
WˇTROBOWCE
WYDALANIE
WYDALINA
WYDALNICZY UKŁAD
WYDZIELANIE
WYDZIELNICZE TKANKI U ROŚLIN
WYLESIANIE
WYLINKA
WYMIANA GAZOWA
WYPŁAWEK BIAŁY
WYPŁONIENIE
WYROSTEK ROBACZKOWY
WYSALANIE BIAŁEK
WZÓR ZĘBOWY
WZROST
ZAGNIAZDOWNIKI
ZAGNIEŻDŻANIE
ZAKAŻENIE
ZAKWIT WODY
ZALESZCZOTKI
ZALˇŻEK
ZALˇŻNIA
ZAMKA I KLUCZA HIPOTEZA
ZAMÓZGOWIE
ZANERCZE
ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA NATURALNEGO
ZAPLEMNIENIE
ZAPŁODNIENIE
ZAPŁODNIENIE PODWÓJNE
ZAPŁODNIENIE WEWNĘTRZNE
ZAPŁODNIENIE ZEWNĘTRZNE
ZAPYLENIE
ZARODEK
ZARODKOWY ROZWÓJ
ZARODNIA
ZARODNIK
ZARODZIEC MALARII
ZARODZIOWE
ZASADA ZAŁOŻYCIELA
ZASADY AZOTOWE
ZASIĘG
ZASTAWKI
ZASTAWKI SERCA
ZATOKA ŻYLNA
ZATOKI
ZATRUCIE JADEM KIEŁBASIANYM
ZATYCZKA
ZAWAŁ SERCA
ZAWIJKA
ZBOŻA
ZEGARY BIOLOGICZNE
ZESPÓŁ DOWNA
ZESPÓŁ KLINEFELTERA
ZESPÓŁ TURNERA
ZĘBOWY WZÓR
ZĘBY
ZGINACZ
ZGORZEL
ZIARNIAK
ZIELENICE
ZIELONY GRUCZOŁ
ZIĘBY DARWINA
ZIMOWIT JESIENNY
ZIMOZIELONE ROŚLINY
ZLEPIANIE
ZLODOWACENIA
ZŁˇCZA SZCZELINOWE
ZMIENNOCIEPLNE ZWIERZĘTA
ZMIENNOŚĆ OSOBNICZA
ZNAMIĘ
ZOEA
ZOL
ZOOGEOGRAFIA
ZOOKSANTELLE
ZOOLOGIA
ZOONOZY
ZOOPLANKTON
ZOOSPORA
ZOOSPORANGIUM
ZOOTECHNIKA
ZWARCICA
ZWIERACZ
ZWIERZĘTA
ZWÓJ NERWOWY
ZYGOSPORA
ZYGOTA
ZYGOTEN
ŻACHWY
ŻARŁACZE
ŻˇDŁO
ŻEBRA
ŻEBROPŁAWY
ŻEL
ŻELATYNA
ŻELAZO
ŻMIJA ZYGZAKOWATA
ŻOŁˇD¬
ŻOŁˇDEK
ŻOŁˇDEK MIĘŚNIOWY
ŻOŁˇDEK PRZEŻUWACZY
ŻOŁˇDKOWY SOK
ŻOŁĘDZIOGŁOWCE
ŻÓŁCIOWE BARWNIKI
ŻÓŁCIOWE KAMIENIE
ŻÓŁCIOWY WORECZEK
ŻÓŁĆ
ŻÓŁTKO
ŻÓŁTKOWY WORECZEK
ŻÓŁTNIK
ŻÓŁWIE
ŻUCHWA
ŻUCHWOWCE
ŻUWACZKI
ŻWACZ
ŻYCIA DŁUGOŚĆ
ŻYCIA POCHODZENIE
ŻYCIE
ŻYLNA KREW
ŻYŁA
ŻYŁA PŁUCNA
ŻYŁA WROTNA
ŻYŁA WˇTROBOWA
ŻYŁKOWANIE
ŻYWA SKAMIENIAŁOŚĆ
ŻYWICA
ŻYWICIEL
ŻYWIK
ŻYWORODNOŚĆ
ŻYWOTNOŚĆ
ŻYWY ORGANIZM


Informacje o nas

Serwisy

Polecane

Zakupy

Pomoc