Encyklopedia internetowa - Słowniki online

Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013Słownik synonimów

Słownik zawiera blisko 6 000 haseł. Może być pomocny przy szukaniu odpowiedniego wyrazu do zastosowania w pracy pisemnej, w celu uniknięcia monotonii stylistycznej przez użycie różnych odpowiedników, oraz jako podręcznik orientujący w bogactwie leksykalnym polszczyzny i wreszcie jako słownik wyrazów obcych.

autor: Praca zbiorowa

Haseł w słowniku: 7000,Data ostatniej modyfikacji:

Słownik terminów gramatycznych

Niniejszy słownik obejmuje terminologię literacką i gramatyczną na poziomie szkoły średniej. Może również stanowić pożyteczną pomoc dla maturzystów i osób przygotowujących się do egzaminów na studia wyższe.

autor: Janowska Aleksandra - Niewiara Aleksandra

Haseł w słowniku: 7000,Data ostatniej modyfikacji:

Słownik antonimów

Słownik zawiera ok. 4000 haseł. W doborze wyrazów o przeciwstawnych znaczeniach i wyrazów wieloznacznych korzystano z zasobów języka literackiego, potocznego i gwarowego, są także często używane słowa pochodzenia obcego.

autor: Syjud Jerzy

Haseł w słowniku: 7000,Data ostatniej modyfikacji:

Słownik poprawnej polszczyzny

Słownik ten jest podręcznym, łatwym w użyciu i aktualnym źródłem informacji o poprawności językowej. Zawiera hasła, które Autor dobrał ze względu na trudności, jakie nastręczają w użyciu. Hasła są ułożone alfabetycznie, co zapewnia możliwość łatwego i szybkiego wyszukiwania potrzebnych informacji. Informacje podane są w sposób prosty, przystępny i czytelny, tak by można było zapoznawać się z nimi bez konieczności poszukiwania dodatkowych objaśnień.

autor: Grzenia Jan

Haseł w słowniku: 7000,Data ostatniej modyfikacji:

Słownik biologiczny

Ponad 3000 haseł, najważniejsze zjawiska współczesnej biologii, trudne zagadnienia podane w przystępnej formie

autor: Trząski Leszek

Haseł w słowniku: 7000,Data ostatniej modyfikacji:

Słownik wyrazów obcych

Słownik zawiera ok. 12 000 haseł.

autor: Jędrzejko Aleksandra

Haseł w słowniku: 7000,Data ostatniej modyfikacji:

Słownik homonimów

Słownik zawiera ok. 2500 haseł pogrupowanych alfabetycznie i opracowanych w przystępnej formie.

autor: Syjud Jerzy

Haseł w słowniku: 7000,Data ostatniej modyfikacji:

Słownik historii Polski

Autor słownika ograniczył się do podania tylko tych faktów, których znajomość jest niezbędna do zrozumienia problemu czy działalności danej postaci. Do faktów zawsze dołączonych jest parę zdań komentarza, który ma za zadanie otwierać szerszą perspektywę poznawczą. Inne publikacje o encyklopedycznym charakterze zwykle zarzucają czytelnika (najczęściej ucznia) lawiną wiadomości, nie wskazując, co jest najważniejsze. Myślą przewodnią tego słownika jest "minimum informacji, maksimum zrozumienia". Słownik przeznaczony jest głównie dla uczniów gimnazjów, szkół średnich, studentów i nauczycieli, ale z powodzeniem, z racji jego charakteru, mogą z niego korzystać wszyscy, którzy interesują się historią.

autor: Greiner Piotr - Gronkowska Ewa - Kaczmarek Ryszard - Miroszeski Kazimierz ,

Haseł w słowniku: 7000,Data ostatniej modyfikacji:

Słownik literatury polskiej

Słownik jest podręczną syntezą historii literatury ojczystej od Bogurodzicy do bestsellerów Jerzego Pilcha. Zawiera materiał znacznie poszerzony i pogłębiony w porównaniu z zaleceniami programów szkolnych. Stanowi nieocenioną pomoc w zrozumieniu dziejów literatury narodowej i poznaniu jej najwybitniejszych utworów.

autor: Piechota Marek - Pytasz Marek - Wilczek Piotr

Haseł w słowniku: 7000,Data ostatniej modyfikacji:

Słownik nazw geograficznych

Słownik zawiera hasła z dziedziny geografii regionalnej, które - wraz z obszernymi zestawieniami tabelarycznymi - pozwalają poszerzyć wiedzę o świecie.

autor: Masłowski Włodzimierz

Haseł w słowniku: 7000,Data ostatniej modyfikacji:

Słownik historii powszechnej

Słownik obejmuje zakresem chronologicznym dzieje świata od prehistorii do 2000 roku. Zawiera prawie 4000 haseł głównych i odsyłaczy, odnoszących się głównie do dziejów Europy, chociaż autorzy starali się również zaprezentować dorobek innych kręgów cywilizacyjnych.

autor: Greiner Piotr , Kaczmarek Ryszard , Miroszewski Kazimierz , Paździora Marek

Haseł w słowniku: 7000,Data ostatniej modyfikacji:

Słownik języka polskiego

Słownik stanowi kompendium wiedzy na temat poprawnego posługiwania się wyrażeniami języka polskiego, adresowane do szerokiego grona odbiorców. Publikacja łączy w sobie elementy słownika języka polskiego, słownika poprawnej polszczyzny, słownika frazeologicznego i słownika ortograficznego. Korzystając z tego słownika, czytelnik może sprawdzić pisownię danego wyrazu, znaczenie wyrazów trudniejszych, budzącą wątpliwość formę fleksyjna, ale także sposób łączenia się danego słowa z innymi wyrazami.

autor: Polański Edward - Nowak Tomasz - Szopa Marek

Haseł w słowniku: 7000,Data ostatniej modyfikacji:

Słownik komputerowy

Słownik został opracowany z myślą o zwykłych użytkownikach sprzętu komputerowego. Zawiera ponad 1500 haseł z szeroko pojętej wiedzy informatycznej, przy opracowaniu których starano się uwzględnić standardy obowiązujące na rynku sprzętu komputerowego, sieciowego i oprogramowania.

autor: Sławik Mirosław - Syjud Jerzy

Haseł w słowniku: 7000,Data ostatniej modyfikacji:

Słownik bohaterów literackich

Słownik składa sie z dwóch części, obejmuje ponad 1200 haseł polskich i 1800 dotyczących literatury obcej, wyodrębnionych z niemal 600 wielkich i ważnych dzieł literackich. Każda część zawiera odrębny indeks autorów i utworów. Jest to najobszerniejsze z dotychczas wydanych w Polsce opracowań tego rodzaju.

autor: Kisiel Marian - Pytasz Marek

Haseł w słowniku: 7000,Data ostatniej modyfikacji:

Słownik frazeologiczny

Słownik zawiera ponad 3000 haseł. Większość uwzględnionych w nim związków frazeologicznych jest żywo obecna we współczesnej polszczyźnie.

autor: Dobrowolski Mateusz

Haseł w słowniku: 7000,Data ostatniej modyfikacji:

Słownik ortograficzny

Prezentowany słownik ułatwia orientację w zasadach polskiej ortografii. Zawiera ponad 60 000 haseł wraz z trudniejszymi formami i objaśnieniem znaczenia rzadziej spotykanych wyrazów

autor: Polański Edward ,

Haseł w słowniku: 7000,Data ostatniej modyfikacji:

Kalendarium wydarzeń

Kalendarium wydarzeń

autor: Praca zbiorowa

Haseł w słowniku: 7000,Data ostatniej modyfikacji:

Leksykon postaci

Leksykon postaci

autor: Praca zbiorowa

Haseł w słowniku: 7000,Data ostatniej modyfikacji:

Słownik wiedzy o literaturze

Słownik wiedzy o literaturze

autor: Praca zbiorowa

Haseł w słowniku: 7000,Data ostatniej modyfikacji:

Słownik fizyczny

Słownik pojęć fizycznych

autor: Praca zbiorowa

Haseł w słowniku: 7000,Data ostatniej modyfikacji:

Słownik matematyczny

Słownik pojęć matematycznych

autor: Praca zbiorowa

Haseł w słowniku: 7000,Data ostatniej modyfikacji:

Słownik chemiczny

Słownik pojęć chemicznych

autor: Praca zbiorowa

Haseł w słowniku: 7000,Data ostatniej modyfikacji:

Słownik polsko-angielski

Słownik polsko-angielski

autor: Praca zbiorowa

Haseł w słowniku: 7000,Data ostatniej modyfikacji:

Słownik angielsko-polski

Słownik angielsko-polski

autor: Praca zbiorowa

Haseł w słowniku: 7000,Data ostatniej modyfikacji:

Ciekawostki

Ciekawostki

autor: Praca zbiorowa

Haseł w słowniku: 7000,Data ostatniej modyfikacji:

Wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych

Wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych

autor: Praca zbiorowa

Haseł w słowniku: 7000,Data ostatniej modyfikacji:

Język angielski

Język angielski

autor: Praca zbiorowa

Haseł w słowniku: 7000,Data ostatniej modyfikacji:

Język niemiecki

Język niemiecki

autor: Praca zbiorowa

Haseł w słowniku: 7000,Data ostatniej modyfikacji:

Język włoski

Język włoski

autor: Praca zbiorowa

Haseł w słowniku: 7000,Data ostatniej modyfikacji:

Język francuski

Język francuski

autor: Praca zbiorowa

Haseł w słowniku: 7000,Data ostatniej modyfikacji:

Język hiszpański

Język hiszpański

autor: Praca zbiorowa

Haseł w słowniku: 7000,Data ostatniej modyfikacji:

Słownik pojęć geografii społeczno-ekonomicznej

Słownik pojęć geografii społeczno-ekonomicznej

autor: Praca zbiorowa

Haseł w słowniku: 7000,Data ostatniej modyfikacji:

Słownik filozoficzny

Słownik adresowany jest do szerokiego kręgu odbiorców, głównie jednak do młodego czytelnika. Zawiera ponad 1000 przystępnie opracowanych haseł. Wyjaśnia podstawowe pojęcia i terminy m.in. z zakresu teorii bytu, teorii poznania, moralności, nauki o pięknie, logiki i metafizyki. Znajduje się w nim również kilkaset haseł biograficznych filozofów, którzy odcisnęli znaczące piętno na rozwoju tej nauki.

autor: Syjud Jerzy - Hermann Krzysztof

Haseł w słowniku: 7000,Data ostatniej modyfikacji:

Skarby Polski

Najciekawsze miejsca i zabytki Polski

autor:

Haseł w słowniku: 7000,Data ostatniej modyfikacji:

Przyroda Polski

Najciekawsze miejsca przyrodnicze w Polsce

autor:

Haseł w słowniku: 7000,Data ostatniej modyfikacji:Informacje o nas

Serwisy

Polecane

Zakupy

Pomoc