Encyklopedia internetowa - Słowniki online - Edupedia.pl


Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013

2012-04-03 09:30:37

Na północnym skraju Borów Dolnośląskich leży Żagań, od XII wieku gród strażniczy, a później stolica książęca Piastów legnicko- głogowskich. W mieście zachował się cenny zespół urbanistyczny – barokowy pałac wzniesiony dla Lobkowitzów z wykorzystaniem manierystycznej siedziby Albrechta von Wallensteina. Mury i wystrój...

2012-04-03 09:19:39

W ostatniej ćwierci XVI wieku powstało w Polsce dzieło urbanistyki renesansowej, przewyższające skalą i artystyczną jakością założenia dotychczasowe zespoły rezydencjonalno-miejskie: budowane od nowa miasto Zamość. Jeden z najpotężniejszych magnatów polskich doby późnego Odrodzenia, Jan Zamoyski, wódz i mąż stanu, człowiek...

2012-04-02 09:44:18

Historyczna stolica Dolnego Śląska, najbogatszej prowincji piastowskiego państwa polskiego, w 1335 roku przeszła pod władzę króla czeskiego, by wraz z Czechami znaleźć się później pod władzą cesarza, zaś w 1742 roku miasto zajęte zostało przez króla pruskiego. Było zatem perłą w koronach trzech królestw i jednego cesarstwa. We...

2012-04-02 09:32:36

Podwarszawska rezydencja Jana III Sobieskiego w Wilanowie, zajmująca zdecydowanie pierwsze miejsce wśród architektonicznych fundacji króla, powstawała w kilku etapach. Kupując dobra ziemskie pod Warszawą z zamiarem budowy podmiejskiej siedziby, król zastał tu rozpoczęte mury obszernego dworu, którego ukończenie zlecił swemu nadwornemu...

2012-04-02 09:26:43

Jak wszyscy kolejni władcy rezydujący na królewskim zamku w Warszawie, Stanisław August urządził w pobliżu miasta swą prywatną rezydencję. Zamek był hałaśliwą, pełną urzędników i interesantów siedzibą najwyższych władz Rzeczypospolitej, miejscem obrad sejmu i senatu, widownią państwowych uroczystości i przyjęć zagranicznych...

2012-04-02 09:20:35

Książęta mazowieccy, którzy na przełomie XII i XIV wieku lokowali osadę na nadwiślańskiej skarpie nadając jej prawa miejskie, zajęli jeden z krańców na swój zamek, wznosząc tam w pierwszej połowie XIV wieku potężnie oskarpowaną wieżę mieszkalną zwaną Grodzką. Fortyfikacje siedziby książęcej i miasta łączyły się ze sobą i...

2012-04-02 09:12:24

We wczesnym średniowieczu był tu gród obronny później zniszczony przez Prusów. W tym miejscu rycerze polscy i krzyżaccy w 1226 roku przeprawili się z Kujaw przez Wisłę i założyli pierwszy umocniony obóz. Ów Thorn – cierń wbity we wschodni brzeg nie dał się już wyrwać. Rozpoczął się podbój. Po uwolnieniu ziemi chełmińskiej...

2012-03-30 10:06:21

Tarnów we wczesnym średniowieczu był własnością benedyktynów tynieckich, jednak gdy w 1330 roku otrzymał prawa miejskie, jego panem był już Spytko czyli Spycimir z Melsztyna, protoplasta Tarnowskich. W rękach tego rodu miasto wraz z zamkiem pozostawało do XVII wieku, a ich herb – Leliwa – jest do dzisiaj herbem Tarnowa. Położone na...

2012-03-30 09:41:19

Najdawniejsza wzmianka o osadzie pochodzi z 1401 roku, zaś w 1427 roku Szydłowiec otrzymał prawa miejskie. Było to miasteczko głównie rzemieślnicze. Z wydobywanego tu kamienia, słynnego szarożółtego piaskowca szydłowieckiego, wzniesiono i wznosi się do dziś wiele reprezentacyjnych budowli. Od stuleci miasto było znanym ośrodkiem...

2012-03-30 09:33:01

Jedno z najstarszych i najpiękniej położonych miast polskich składa się z kilku historycznych ośrodków, położonych na lessowych wzgórzach nad Wisłą i oddzielonych od siebie parowami i wąwozami. Sandomierz był w średniowieczu również rezydencją książęcą i jednym z głównych miast państwa polskiego. Gród sandomierski od XII...

Regulamin serwisu

REGULAMIN DLA ZAREJESTROWANYCH UŻYTKOWNIKÓW PORTALU EDURODZINA.PL ART. 1. UŻYTE W REGULAMINIE POJĘCIA OZNACZAJĄ: 1.1. Administrator - osoba (osoby) zarządzająca kontami użytkowników i treścią portalu, 1.2. M...

Regulamin serwisu

Witamy Państwa na stronach Edupedii!

Aleksandra
Zabojcze piekno
Cudzy maz


Informacje o nas

Serwisy

Polecane

Zakupy

Pomoc